Opin vísindi

Tengsl lestraráhugahvatar og lesskilnings nemenda á miðstigi grunnskóla

Tengsl lestraráhugahvatar og lesskilnings nemenda á miðstigi grunnskóla


Title: Tengsl lestraráhugahvatar og lesskilnings nemenda á miðstigi grunnskóla
Author: Hilmarsdóttir, Hafdís Guðrún
Birgisdóttir, Freyja
Gestsdóttir, Steinunn
Date: 2018-12-21
Language: Icelandic
Scope: 175-199
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Sálfræðideild (HÍ)
Faculty of Psychology (UI)
Series: Tímarit um uppeldi og menntun;27(2)
ISSN: 2298-8394
2298-8408 (eISSN)
DOI: 10.24270/tuuom.2018.27.9
Subject: Áhugahvöt; Lestur; Lesskilningur; Kynjamunur; Mælitæki; Miðstig grunnskóla
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/995

Show full item record

Citation:

Hilmarsdóttir, H. G., Birgisdóttir, F., & Gestsdóttir, S. (2018). Tengsl lestraráhugahvatar og lesskilnings nemenda á miðstigi grunnskóla. Tímarit um uppeldi og menntun, 27(2), 175-196. doi: https://doi.org/10.24270/tuuom.2018.27.9

Abstract:

Rannsóknir sýna að lestraráhugahvöt hefur áhrif á ýmsar hliðar lestrarfærni, svo sem umskráningu, lesskilning og orðaforða. Börn með litla lestraráhugahvöt lesa minna en jafnaldrar með meiri lestraráhuga og sterk tengsl eru á milli slakrar lestraráhugahvatar, lítils lestrar og lestrarerfiðleika. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig lestraráhugahvöt birtist í 5. og 6. bekk meðal íslenskra nemenda, hvernig hún breytist milli ára og mögulegan kynjamun þar á. Einnig að kanna hvort um tengsl milli lestraráhugahvatar og lesskilnings sé að ræða. Þetta er fyrsta íslenska rannsóknin þar sem hlutverk lestraráhugahvatar í lesskilningi meðal nemenda á miðstigi grunnskóla er rannsakað. Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með klasaúrtaki, 400 nemendur úr 24 bekkjum í átta skólum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi sem svöruðu spurningalista um lestraráhugahvöt í 5. og 6. bekk. Svör þeirra voru svo tengd við gengi þeirra í lesskilningsverkefnum í 6. bekk. Niðurstöður sýndu að lestraráhugi nemendanna var nokkuð stöðugur milli ára og stúlkurnar höfðu að meðaltali meiri lestraráhuga og forðuðust lestur síður en drengir. Þá spáði lestraráhugahvöt í 5. bekk fyrir um framfarir í lesskilningi í 6. bekk. Með auknum skilningi á mikilvægi lestraráhugahvatar í læsisþróun er hægt að þróa leiðir til að auka áhuga með það að markmiði að auka lesskilning.

Description:

Publisher's version (útgefin grein)

Rights:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)