Opin vísindi

Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Guðmundsdóttir, Kristín
dc.contributor.author Gunnlaugsdottir, Johanna
dc.date.accessioned 2018-04-04T13:47:47Z
dc.date.available 2018-04-04T13:47:47Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.citation Kristín Guðmundsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2017). Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(2), 239-263. doi:10.13177/irpa.a.2017.13.2.4
dc.identifier.issn 1670-6803
dc.identifier.issn 1670-679X (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/666
dc.description.abstract Grein þessi byggir á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á meðferð trúnað- arupplýsinga meðal löggæslustofnana og löggæslutengdra stofnana. Markmiðið var að skoða hvernig meðhöndlun slíkra upplýsinga væri háttað hjá stofnununum. Þá var tilgangurinn að varpa ljósi á skyldur og kvaðir varðandi meðferð trúnaðarupplýsinga og hvernig tókst að framfylgja þeim svo og að kanna þekkingu starfsfólks á viðeigandi lagaumhverfi. Meðferð trúnaðarupplýsinga hefur ekki áður verið rannsökuð á heildstæðan hátt hérlendis með hliðsjón af starfsemi og hlutverki umræddra stofnana. Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferðafræði, nánar tiltekið viðtalsaðferð. Helstu niðurstöður sýndu að viðmælendur höfðu lagalegar kvaðir um trúnað og þagnarskyldu í heiðri varðandi meðhöndlun upplýsinga. Þeir vísuðu til trúnað- aryfirlýsinga og stöðu ríkisstarfsmanna og ábyrgðar þeirra í tengslum við lögbundna þagmælsku. Skiptar skoðanir voru um það hvort gildandi lög og reglur um meðferð trúnaðarupplýsinga nægðu eða þörfnuðust breytinga. Þá höfðu hefðir og venjur mótað vissar starfsaðferðir við ýmis hversdagsleg störf fremur en að um þær giltu fyrirfram skilgreindar reglur.
dc.description.abstract This article is based on the findings of a research into the procedures regarding the handling of classified and confidential information at law enforcement agencies and related institutions. The aim was to examine how this information was being dealt with at these institutions. A secondary aim was to shed light on the duties and requirements regarding how confidential information should be handled and how the information were being enforced, in addition to examining the knowledge that the employees possessed regarding the legal environment. Procedures regarding the processing of confidential information have not been studied before in a comprehensive manner from the perspective of having the operation and purpose of these institutions in mind. The research was based on a qualitative methodology, interviews to be exact. The main findings showed that the respondents honoured the legal requirements regarding confidentiality when they handled such information. They referred to declarations of confidentiality, obligations of State employees, and their responsibilities in connection with the legal requirements regarding discretion. There was a difference of opinion whether current laws and regulations regarding the handling of confidential information were sufficient or should be changed. Traditions and customs had furthermore created certain work procedures in the daily work, and proved more valid than predefined rules.
dc.format.extent 239-263
dc.language.iso is
dc.publisher Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Stjórnmál og stjórnsýsla;13(2)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Trúnaðarupplýsingar
dc.subject Þagnarskylda
dc.subject Persónuvernd
dc.subject Stjórnsýsla
dc.subject Opinberar stofnanir
dc.title Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins
dc.title.alternative Handling of confidential Information at law enforcement agencies
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Icelandic Review of Politics & Administration
dc.identifier.journal Stjórnmál og stjórnsýsla
dc.identifier.doi 10.13177/irpa.a.2017.13.2.4
dc.contributor.department Félags- og mannvísindadeild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Social and Human Sciences (UI)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record