Opin vísindi

Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins

Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins


Title: Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins
Alternative Title: Handling of confidential Information at law enforcement agencies
Author: Guðmundsdóttir, Kristín
Gunnlaugsdottir, Johanna   orcid.org/0000-0001-5154-0160
Date: 2017-12-14
Language: Icelandic
Scope: 239-263
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Félagsvísindasvið (HÍ)
School of Social Sciences (UI)
Department: Félags- og mannvísindadeild (HÍ)
Faculty of Social and Human Sciences (UI)
Series: Stjórnmál og stjórnsýsla;13(2)
ISSN: 1670-6803
1670-679X (eISSN)
DOI: 10.13177/irpa.a.2017.13.2.4
Subject: Trúnaðarupplýsingar; Þagnarskylda; Persónuvernd; Stjórnsýsla; Opinberar stofnanir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/666

Show full item record

Citation:

Kristín Guðmundsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir. (2017). Meðhöndlun trúnaðarupplýsinga hjá löggæslustofnunum ríkisins. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(2), 239-263. doi:10.13177/irpa.a.2017.13.2.4

Abstract:

 
Grein þessi byggir á niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á meðferð trúnað- arupplýsinga meðal löggæslustofnana og löggæslutengdra stofnana. Markmiðið var að skoða hvernig meðhöndlun slíkra upplýsinga væri háttað hjá stofnununum. Þá var tilgangurinn að varpa ljósi á skyldur og kvaðir varðandi meðferð trúnaðarupplýsinga og hvernig tókst að framfylgja þeim svo og að kanna þekkingu starfsfólks á viðeigandi lagaumhverfi. Meðferð trúnaðarupplýsinga hefur ekki áður verið rannsökuð á heildstæðan hátt hérlendis með hliðsjón af starfsemi og hlutverki umræddra stofnana. Rannsóknin byggði á eigindlegri aðferðafræði, nánar tiltekið viðtalsaðferð. Helstu niðurstöður sýndu að viðmælendur höfðu lagalegar kvaðir um trúnað og þagnarskyldu í heiðri varðandi meðhöndlun upplýsinga. Þeir vísuðu til trúnað- aryfirlýsinga og stöðu ríkisstarfsmanna og ábyrgðar þeirra í tengslum við lögbundna þagmælsku. Skiptar skoðanir voru um það hvort gildandi lög og reglur um meðferð trúnaðarupplýsinga nægðu eða þörfnuðust breytinga. Þá höfðu hefðir og venjur mótað vissar starfsaðferðir við ýmis hversdagsleg störf fremur en að um þær giltu fyrirfram skilgreindar reglur.
 
This article is based on the findings of a research into the procedures regarding the handling of classified and confidential information at law enforcement agencies and related institutions. The aim was to examine how this information was being dealt with at these institutions. A secondary aim was to shed light on the duties and requirements regarding how confidential information should be handled and how the information were being enforced, in addition to examining the knowledge that the employees possessed regarding the legal environment. Procedures regarding the processing of confidential information have not been studied before in a comprehensive manner from the perspective of having the operation and purpose of these institutions in mind. The research was based on a qualitative methodology, interviews to be exact. The main findings showed that the respondents honoured the legal requirements regarding confidentiality when they handled such information. They referred to declarations of confidentiality, obligations of State employees, and their responsibilities in connection with the legal requirements regarding discretion. There was a difference of opinion whether current laws and regulations regarding the handling of confidential information were sufficient or should be changed. Traditions and customs had furthermore created certain work procedures in the daily work, and proved more valid than predefined rules.
 

Rights:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)