Opin vísindi

Umhverfi og starfsemi endurskoðunarnefnda – bakgrunnur nefndarmanna og traust á fjárhagsupplýsingum

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor Háskólinn á Bifröst
dc.contributor Bifröst University
dc.contributor.author Guðbjartsson, Einar
dc.contributor.author Snorrason, Jón Snorri
dc.date.accessioned 2018-03-15T14:11:10Z
dc.date.available 2018-03-15T14:11:10Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Einar Guðbjartsson og Jón Snorri Snorrason. (2017). Umhverfi og starfsemi endurskoðunarnefnda – bakgrunnur nefndarmanna og traust á fjárhagsupplýsingum. Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 14(1), 25-42.
dc.identifier.issn 1670-4444
dc.identifier.issn 1670-4851 (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/642
dc.description.abstract Markmið þessarar greinar er að greina frá hluta niðurstaðna rannsóknar á umhverfi og starfsháttum endurskoðunarnefnda, nánar tiltekið bakgrunni nefndarmanna, áherslum þeirra og mati á trausti og gagnsæi fjárhagsupplýsinga. Bornar eru saman niðurstöður tveggja kannana höfunda á efninu, annars vegar frá árinu 2012 og hins vegar frá árinu 2016. Í lögum nr. 3/2006 um ársreikninga eru gerðar kröfur um að tilteknir lögaðilar, einingar tengdar almannahagsmunum, skv. lögum nr. 79/2008 um endurskoðendur, setji á stofn endurskoðunarnefnd. Tilgangur endurskoðunarnefnda er að tryggja gæði og áreiðanleika fjárhagsskýrslna og fjárhagsupplýsinga, hvort sem um er að ræða skýrslur til stjórnenda félagsins eða til hagsmunaaðila utan félagsins. Í sömu lögum er kveðið á um að stjórn skipi nefndarmenn í endurskoðunarnefnd. Í greininni verður m.a. reynt að varpa ljósi á bakgrunn nefndarmanna og afstöðu þeirra til þess hvort traust á fjárhagsupplýsingum hafi aukist eða ekki. Gerðar voru tvær kannanir meðal stærstu fyrirtækja og stofnana landsins (sem falla undir skilgreininguna einingar tengdar almannahagsmunum) 2012 og 2016. Samanburður á niðurstöðum þessara kannana bendir til þess að breytingar hafi átt sér stað á vissum þáttum. Niðurstöðurnar varpa ljósi á aðstæður og umgjörð endurskoðunarnefnda sem kunna að leiða til breytinga t.d. á löggjöf. Þetta er fyrsta rannsóknin þar sem tvær kannanir á umhverfi og starfsemi endurskoðunarnefnda, sem framkvæmdar voru með nokkurra ára millibili, eru bornar saman.
dc.description.abstract The aim of this paper is to report partial results of a study on the environment and practices of audit committees in Iceland. The findings of two surveys, one from 2012 and the other from 2016, are compared. The paper identifies, among other things, education of committee members, reliance on financial informatin and the emphasis of audit committees. In the Annual Accounts Act, no. 3/2006, it is required for certain legal entities, public interest entities, according to the Act of Auditors, no. 79/2008, to establish an Audit Committee. The purpose of the audit committee is to ensure the high quality and high reliability of financial reporting and financial information. It does not matter whether the reports are for the administrators of the entity or the stakeholders outside the entity. The Annual Accounts Act, no. 3/2006, provides that the board constitute an audit committee. The aim of this paper is to disclosure partition of gender, education of members and changes in trust regarding financial reports according to audit committee’s members. The surveys were done among the leading companies and institutions of Iceland (which fall within the definition of “public interest entities”). The overall view is how audit committee´s issues are handled. This is the first study of its kind, which specifically look at committees in Iceland.
dc.format.extent 25-42
dc.language.iso is
dc.publisher Viðskiptafræðideild og hagfræðideild Háskóla Íslands, viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík og Seðlabanki Íslands
dc.relation.ispartofseries Tímarit um viðskipti og efnahagsmál;14(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Reikningsskil
dc.subject Endurskoðun
dc.subject Nefndarstörf
dc.subject Tilskipanir Evrópusambandsins
dc.title Umhverfi og starfsemi endurskoðunarnefnda – bakgrunnur nefndarmanna og traust á fjárhagsupplýsingum
dc.title.alternative Environment and activities of Audit Committees. Background of committee members and trust in financial information
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license Útgefið efni tímaritsins er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum Creative Commons Attribution 4.0 License.
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Research in applied business and economics
dc.identifier.doi 10.24122/tve.a.2017.14.1.2
dc.contributor.department Viðskiptafræðideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UI)
dc.contributor.department Viðskiptadeild (HB)
dc.contributor.department Department of Business (BU)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record