Opin vísindi

Kyngervi kennara í augum foreldra: Mótsagnakenndar kröfur

Kyngervi kennara í augum foreldra: Mótsagnakenndar kröfur


Title: Kyngervi kennara í augum foreldra: Mótsagnakenndar kröfur
Author: Jónsdóttir Maríudóttir, Maríanna
Jóhannesson, Ingólfur Ásgeir
Date: 2018-08-27
Language: Icelandic
Scope: 15 s.
University/Institute: Háskóli Íslands (HÍ)
University of Iceland (UI)
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
Series: Netla - veftímarit um uppeldi og menntun;
ISSN: 1670-0244
Subject: Foreldrar; Grunnskólakennarar; Kyngervi; Staðalímyndir; Viðhorf
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1736

Show full item record

Citation:

Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson. (2018). Kyngervi kennara í augum foreldra: Mótsagnakenndar kröfur. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun.

Abstract:

Í greininni er fjallað um viðhorf foreldra til kyngervis grunnskólakennara. Rannsóknin fólst í viðtölum við tíu foreldra, fjóra karla og sex konur, sem áttu bæði dreng og stúlku í grunnskóla, og var að minnsta kosti eitt barnanna á yngsta stigi og annað á miðstigi grunnskólans þegar viðtölin voru tekin. Viðmælendur voru spurðir um afstöðu sína til kyns og kyngervis kennara, karlmennsku, kvenleika, virðingar, aga og umhyggju – allt í því augnamiði að fá vitneskju um hvort og á hvaða hátt þessi viðhorf væru kynjuð. Viðtölin voru greind í tveimur meginþrepum. Á fyrra þrepi voru greind nokkur þemu, svo sem karlmennska og kvenleiki; kennarar sem fyrirmyndir og virðing, agi og umhyggja. Við ítarlegri skoðun var bersýnilegt að viðhorf foreldranna voru lituð af einstaklingshyggju og eðlishyggju. Jafnframt komu í ljós ekki einungis ólíkar skoðanir meðal viðmælenda heldur mótsagnir í viðhorfum. Áhersla viðmælenda á einstaklingsmun er mjög líklega til marks um frekar almennan, ef ekki lítinn, skilning á þýðingu kynjajafnréttismála fyrir skólastarfið. Höfundar vilja árétta það að ef sérstakur vilji er fyrir hendi til að fjölga körlum í grunnskólakennslu, umfram það að mennta þarf fjölda bæði karla og kvenna til starfsins, verður að forðast að gera það á forsendum sem byggjast á staðalmyndum og hefðbundnum kynhlutverkum. Í kennaramenntuninni þarf að undirbúa kennaranema af öllum kynjum undir allar hliðar starfsins. Þar á meðal að þeir geti sem nýbrautskráðir kennarar vænst þess að stundum verði gerðar til þeirra ólíkar kröfur eftir kyni af aðilum innan og utan skólans

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)