Opin vísindi

Nemendamiðað námsumhverfi: Hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Sigurðardóttir, Anna Kristín
dc.contributor.author Magnúsdóttir, Sigrún Harpa
dc.date.accessioned 2020-01-09T10:52:23Z
dc.date.available 2020-01-09T10:52:23Z
dc.date.issued 2018-12-31
dc.identifier.citation Anna Kristín Sigurðardóttir og Sigrún Harpa Magnúsdóttir. (2018). Nemendamiðað námsumhverfi: Hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms. Í Hjördís Þorgeirsdóttir og Þuríður J. Jóhannsdóttir, Framhaldsskólinn í brennidepli: Netla – veftímarit um uppeldi og menntun: Sérrit 2018 Reykjavík: Menntavísindastofnun Háskóla Íslands.
dc.identifier.isbn 978-9935-468--15-4
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/1442
dc.description.abstract Í þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms samanborið við þær aðstæður sem þeir búa við og möguleika þeirra til að hafa áhrif þar á. Áhrif nemenda á eigið námsumhverfi tengjast hugmyndum um nemendamiðað nám og þeim er meðal annars ætlað að efla skuldbindingu nemenda gagnvart skólastarfinu. Gögnum var safnað í níu framhaldsskólum með viðtölum, vettvangsathugunum í skólastofum og ljósmyndum. Tekin voru hópviðtöl við nemendur og þeir beðnir að forgangsraða myndum af ýmsum aðstæðum í skóla með hliðsjón af því hvernig þær hentuðu við nám að þeirra mati. Niðurstöður úr þeirri umræðu voru bornar saman við aðstæður eins og þær birtust rannsakendum í skólastofunni. Helstu niðurstöður benda til þess að algengast sé að í kennslustundum sitji nemendur við einstaklingsborð í röðum þar sem allir snúa andliti í sömu átt, vel þekktar aðstæður í íslensku skólaumhverfi. Nemendum fannst aftur á móti best að læra í umhverfi þar sem þeir hefðu einhvers konar svigrúm, til dæmis val um það hvort þeir ynnu sjálfstætt eða með öðrum. Þeir kusu síður námsumhverfi sem var í föstum skorðum og gerði ráð fyrir einhæfum námsaðferðum, eins og algengast var í þátttökuskólunum. Það er von höfunda að niðurstöðurnar megi hafa til hliðsjónar við að hanna og bæta námsumhverfi nemenda með aukinni áherslu á lýðræðislega þátttöku þeirra og möguleika til að hafa áhrif á aðstæður sínar. Vísbendingar eru úr öðrum rannsóknum um að slíkt geti eflt skuldbindingu þeirra gagnvart náminu og þar með hugsanlega dregið úr brotthvarfi
dc.description.abstract The aim of the study is to shed light on students’ ideas about good learning environments (spaces for learning) and how their ideas fit in with actual arrangements in school. Student-centred learning is in focus, as it reflects the possibilities for students to influence their own learning environment. By a space for learning, we mean the physical learning environment such as places in the school building that are available for different learning activities, the arrangement of furniture in the classrooms and technology. The study is limited to the space inside the school building or activities on behalf of the school, such as fieldtrips. The results are reviewed from the perspective of a student-centred learning environment and student engagement, which has gained increasing attention in the research literature. It is assumed that a physical learning environment in coherence with students’ ideas about good places for learning is student-centred and a supportive condition for student engagement in school; consequently, it might enhance students’ well-being so that they are less likely to drop out.
dc.description.sponsorship Rannsóknin naut styrkja úr Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands 2013–2015 og frá Norræna öndvegissetrinu - Justice Through Education in the Nordic Countries, styrktu af NordForsk 2013–2018
dc.format.extent 19 s.
dc.language.iso is
dc.publisher Menntavísindastofnun Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun;Sérrit 2018
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Námsumhverfi
dc.subject Nemendur
dc.subject Einstaklingsmiðað nám
dc.subject Framhaldsskólar
dc.subject Physical learning environment
dc.subject Student-centred learning
dc.title Nemendamiðað námsumhverfi: Hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms
dc.title.alternative A student centred learning environment. Students’ ideas about good spaces for learning
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart
dc.description.version Ritstýrð grein
dc.identifier.journal Framhaldsskólinn í brennidepli: Netla – veftímarit um uppeldi og menntun. Sérrit
dc.identifier.doi 10.24270/serritnetla.2019.2
dc.relation.url http://netla.hi.is/serrit/2018/framhaldskolinn_brennidepli/02.pdf
dc.contributor.school Menntavísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Education (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record