Opin vísindi

„Ég virðist alltaf falla á tíma“: Reynsla nemenda sem glíma við námsvanda í Háskóla íslands

„Ég virðist alltaf falla á tíma“: Reynsla nemenda sem glíma við námsvanda í Háskóla íslands


Title: „Ég virðist alltaf falla á tíma“: Reynsla nemenda sem glíma við námsvanda í Háskóla íslands
Author: Harðardóttir, Sigrún   orcid.org/0000-0002-9925-2827
Svavarsdóttir, Sveinbjörg Júlía
Date: 2018-12-21
Language: Icelandic
Scope: 155-173
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Félagsvísindasvið (HÍ)
School of Social Sciences (UI)
Department: Félagsráðgjafardeild (HÍ)
Faculty of Social Work (UI)
Series: Tímarit um uppeldi og menntun;27(2)
ISSN: 2298-8394
2298-8408 (eISSN)
DOI: 10.24270/tuuom.2018.27.8
Subject: Háskólanám; Líðan; Kennsluaðferðir; Hópvinna; Háskólanemar; Streita; Fagmennska
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/994

Show full item record

Citation:

Harðardóttir, S., & Svavarsdóttir, S. J. (2018). „Ég virðist alltaf falla á tíma“: reynsla nemenda sem glíma við námsvanda í Háskóla Íslands. Tímarit um uppeldi og menntun, 27(2), 155-173. doi:https://doi.org/10.24270/tuuom.2018.27.8

Abstract:

Háskólar þurfa að bregðast við aukinni fjölbreytni í hópi nemenda með því að mæta ólíkum þörfum þeirra. Í greininni eru kynntar niðurstöður rannsóknar á upplifun og reynslu nemenda sem stunda nám við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu nemenda sem glíma við námsvanda. Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvað styður og hvað hindrar nemendur í HÍ sem glíma við námsvanda í að takast á við nám sitt? Tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl og rýnihópsviðtal við sex nemendur í BA-námi við félagsráðgjafardeild. Niðurstöður sýna að viðmælendur voru ánægðir með ýmsa þætti í skipulagi námsins og fannst skilningur kennara á stöðu þeirra vera góður en töldu þó að í kennsluháttum væru ýmsar hindranir sem gerðu þeim erfitt fyrir. Þær hindranir felist meðal annars í erfiðleikum við aðlögun að háskólasamfélaginu, álagi í námi sem veldur streitu og kvíða og því að of lítið tillit sé tekið til námsvanda þeirra. Slík innsýn í viðhorf nemenda sem glíma við námsvanda getur gagnast kennurum við að taka tillit til fjölbreytileikans í nemendahópnum og stuðlað þannig að bættri sálfélagslegri líðan nemenda, sem aftur hjálpar þeim við námið. Auk þess sýna niðurstöður að aukin áhersla á kennslu í fræðilegum vinnubrögðum ásamt virkri endurgjöf í námi getur hjálpað nemendum með námsvanda.

Description:

Publisher's version (útgefin grein)

Rights:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)