Opin vísindi

„Veggurinn er alltaf til staðar“: Upplifun háskólamenntaðra innflytjenda af samskiptum og samningsstöðu gagnvart vinnuveitendum

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Christiansen, Thora
dc.contributor.author Kristjánsdóttir, Erla S.
dc.date.accessioned 2018-11-19T12:50:28Z
dc.date.available 2018-11-19T12:50:28Z
dc.date.issued 2016-09-29
dc.identifier.issn 1670-875X
dc.identifier.issn 1670-8768 (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/906
dc.description Publisher's version (útgefin grein)
dc.description.abstract Markmið þessarar rannsóknar var að veita innsýn í og skilja hvernig háskólamenntaðir innflytjendur á íslenskum vinnumarkaði upplifa samningsstöðu sína og samskipti við vinnuveitanda sinn. Tekin voru tólf viðtöl við háskólamenntaða innflytjendur, níu konur og þrjá karla á aldrinum 32-48 ára, sem hafa búið á Íslandi í 2 til 14 ár. Meirihluti þátttakenda hafði töluverða starfsreynslu í heimalandi sínu og nokkrir höfðu unnið og búið í löndum utan heimalands síns áður en þeir fluttu til Íslands. Helstu niðurstöður voru þær að viðmælendurnir upplifðu að samingsstaða þeirra væri veik því skortur á færni í íslensku takmarkaði starfsmöguleika þeirra og aðgengi að tengslaneti og félagsauði. Einnig upplifðu þeir að þeir væru sífellt að rekast á vegg þegar þeir leituðu réttar síns og að það að vera útlendingur væri um margt smánarblettur sem kæmi í veg fyrir að þeir yrðu fullgildir meðlimir í tengslanetinu og að framlag þeirra og menntun yrði metin að verðleikum. Þar að auki upplifðu innflytjendurnir að þeir þyrftu sífellt að vera að sanna sig í starfi þar sem vinnuveitandinn vantreysti þeim og gerði lítið úr hæfni þeirra. Að lokum fannst þeim að þeir þyrftu að sýna þakklæti fyrir að vera starfsmenn á íslenskum vinnumarkaði, sem enn fremur gerir lítið úr framlagi, þekkingu, reynslu og menntun innflytjendanna.
dc.description.abstract The objective of this research was to provide an insight into and understanding of the lived experience of immigrants with a university degree working in the Icelandic labor market, focusing on their communication and negotiation position vis-à-vis their employer. Twelve interviews were conducted with immigrants with university degree, nine female and three male from 32-48 years old, who have lived in Iceland from 2-14 years. The majority of the interviewees had considerable work experience in their native country and a few had lived and worked in other countries as well before they moved to Iceland. The main results indicate that the interviewees experience a weak negotiating position because their lack of Icelandic language skills limits their job opportunities and access to a network and social capital. They experienced exclusion from their coworkers and that being a foreigner carried a stigma that prevented them from being accepted members in the network and also prevented that their contribution and education would be accepted. In addition, the immigrants felt that they constantly needed to prove themselves because their employer distrusted them and devalued their skills. Finally, they felt that they were required to be thankful for being employed in the Icelandic labor market, belittling their contribution, knowledge, experience and education.
dc.format.extent 5-22
dc.language.iso is
dc.publisher Félagsfræðingafélags Íslands
dc.relation.ispartofseries Íslenska þjóðfélagið;7(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Innflytjendur
dc.subject Samskipti
dc.subject Samningar
dc.subject Íslenska sem annað mál
dc.subject Vinnuveitendur
dc.subject Mismunun
dc.subject Fordómar
dc.subject Tengslanet
dc.subject Immigrants
dc.subject Commuication
dc.subject Negotiation
dc.subject Icelandic
dc.subject Discirimination
dc.subject Prejudice
dc.subject Exclusion
dc.subject Network
dc.title „Veggurinn er alltaf til staðar“: Upplifun háskólamenntaðra innflytjenda af samskiptum og samningsstöðu gagnvart vinnuveitendum
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license Höfundar eiga höfundarétt að greinum sínum en þær birtast samkvæmt skilmálum um opinn aðgang (Creative Commons, creativecommons.org).
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal The Icelandic Society
dc.identifier.journal Íslenska þjóðfélagið
dc.relation.url http://www.thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/90
dc.contributor.department Viðskiptafræðideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UI)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record