Opin vísindi

Stjórnun sérfræðinga: Fremstir meðal jafninga

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Guðmundsdóttir, Árelía Eydís
dc.contributor.author Blöndal, Elín
dc.date.accessioned 2018-04-04T14:24:44Z
dc.date.available 2018-04-04T14:24:44Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.citation Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Elin Blöndal. (2017). Stjórnun sérfræðinga: Fremstir meðal jafninga. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(2), 265-286. doi:/10.13177/irpa.a.2017.13.2.5
dc.identifier.issn 1670-6803
dc.identifier.issn 1670-679X (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/667
dc.description.abstract Þessi grein fjallar um birtingarmyndir valds í samskiptum stjórnenda og þekkingarstarfsmanna og áskoranir sem stjórnendur standa frammi fyrir á þeim grundvelli. Við öflun gagna var stuðst við eigindlega aðferðafræði og tekin hálfopin viðtöl við níu viðmælendur, þrjá stjórnendur og sex starfsmenn, innan þriggja mismunandi skipulagsheilda, ráðuneytis, háskóla og banka. Helstu niðurstöður gefa til kynna að vald sé mikilvægur áhrifaþáttur við stjórnun þekkingarstarfsmanna og að stjórnendur sem ná árangri treysti á persónuvald sitt, þ.e. sérfræðinga- og áhrifavald, fremur en formlegt vald. Jafnframt gefa niðurstöðurnar til kynna að sérstaða þekkingarstarfsmanna, þar með talið það vald sem þeir búa yfir, geri vissar kröfur til stjórnandans og stjórnunarhátta hans. Stjórnendurnir virtust almennt líta fremur á sig sem jafningja en stjórnanda þekkingarstarfsmanna. Niðurstöður sýna að stjórnun þekkingarstarfsmanna reynir mjög á færni stjórnenda í tjáningu og samskiptafærni að öðru leyti. Kom meðal annars fram að stjórnendurnir þurfa að beita valdi sínu með rökum.
dc.description.abstract The data retrieval was based on qualitative methodology and nine semi-structured interviews were conducted, with three managers and six employees, within three different organizations, a ministry, university and a bank. The main conclusions indicate that power is an important factor in successful management of knowledge-workers and that effective managers rely on their personal power, that is their expert and referent power, rather than formal power. The conclusions also indicate that the specialities of knowledge-workers, among other things the power they possess, make certain demands to the manager and his governance. The managers viewed themselves as the equals rather than the managers of the knowledge-workers. The conclusions also demonstrate how important it is for the managers to have good communication skills. Among other things it appeared that the managers need to exercise their power through rhetoric and persuasion.
dc.format.extent 265-286
dc.language.iso is
dc.publisher Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Stjórnmál og stjórnsýsla;13(2)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Forysta
dc.subject Vald
dc.subject Stjórnun
dc.subject Stjórnendur
dc.subject Þekkingarstjórnun
dc.subject Sérfræðingar
dc.title Stjórnun sérfræðinga: Fremstir meðal jafninga
dc.title.alternative Leadership for experts: First among equals
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Icelandic Review of Politics & Administration
dc.identifier.journal Stjórnmál og stjórnsýsla
dc.identifier.doi /10.13177/irpa.a.2017.13.2.5
dc.contributor.department Viðskiptafræðideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UI)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record