Opin vísindi

Kosningar, lýðræði og fatlað fólk

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Traustadottir, Rannveig
dc.contributor.author Rice, James
dc.date.accessioned 2018-03-26T14:04:47Z
dc.date.available 2018-03-26T14:04:47Z
dc.date.issued 2017-06-16
dc.identifier.citation Rannveig Traustadóttir, James G. Rice. (2017). Kosningar, lýðræði og fatlað fólk. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(1), 83-102. doi:10.13177/irpa.a.2017.13.1.4
dc.identifier.issn 1670-6803
dc.identifier.issn 1670-679X (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/655
dc.description.abstract Kosningaréttur er grundvallarréttur þegna í lýðræðisríkjum og þátttaka í kosningum álitin ein af mikilvægustu athöfnum borgaranna. Þó að þessi réttindi skuli tryggð öllum þegnum sýna alþjóðlegar rannsóknir að fatlað fólk er víða útilokað frá þátttöku í kosningum. Fatlað fólk er síður líklegt til að kjósa en ófatlað fólk og mætir iðulega ýmsum hindrunum ef það reynir að taka þátt í kosningum. Þessi grein fjallar um kosningaþátttöku fatlaðs fólks með hliðsjón af niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna. Í upphafi eru raktar helstu hindranir í vegi kosningaþátttöku fatlaðs fólks og leitast við að svara hvaða áhrif þessar hindranir hafi, ekki aðeins fyrir fatlaða borgara, heldur jafnframt hvað það þýði fyrir heilbrigði lýðræðis og lýðræðislegra stofnana þegar hluti þegnanna mætir alvarlegum hindrunum varðandi borgaraleg grundvallarréttindi. Íslenskar rannsóknir á þessu sviði eru ekki fyrir hendi og engin skipuleg tölfræðileg gögn eru til varðandi þátttöku fatlaðs fólks í kosningum eða stjórnmálum hér á landi. Byggt á gögnum sem aflað var hjá tveimur fjölmennustu heildarsamtökum fatlaðs fólks hér á landi er rýnt í reynslu, aðstæður og möguleika fatlaðs fólks til þátttöku í kosningum á Íslandi, lagasetningar þar að lútandi og skyldur ríkisins til að stuðla að og tryggja þátttöku fatlaðs fólks í stjórnmálum og opinberu lífi, ekki síst í ljósi þess að Samningur Sameinuðu þjóðanna (SÞ) um réttindi fatlaðs fólks (SRFF) hefur verið fullgiltur hér á landi
dc.description.abstract The right to vote is a fundamental right of citizenship in democratic nations, and participation in elections in one of the most important acts undertaken by citizens. Although these rights are guaranteed to all citizens, international research shows that disabled people are widely excluded from participation in elections. Disabled people are less likely to vote than non-disabled people and often encounter various obstacles when they try to participate in elections. This article discusses the voting participation of disabled people in consideration of the international research. The main barriers that disabled people encounter in the voting process will first be outlined. This will be followed by questions concerning the effects these obstacles produce, not only for disabled citizens, but what this means overall for the health of democracy and democratic institutions when a portion of the citizenry encounter serious obstacles concerning their basic civil rights. Icelandic research in this field is extremely limited and no systematic statistical data exists on the participation of disabled people in elections, or politics in general, in this country. Based on data drawn from sources from two of the largest disabled people’s organization in the country, the focus here is on the experiences, circumstances and opportunities for disabled people to participate in elections in the country. The findings draw attention to the obligations of the state to promote and ensure the participation of disabled people in politics and public life in light of the recent ratification in Iceland of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
dc.format.extent 83-102
dc.language.iso is
dc.publisher Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Stjórnmál og stjórnsýsla;13(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Fatlaðir
dc.subject Lýðræði
dc.subject Mannréttindi
dc.subject Borgaraleg réttindi
dc.subject Kosningar
dc.subject Kosningaréttur
dc.title Kosningar, lýðræði og fatlað fólk
dc.title.alternative Elections, Democracy and Disabled People
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Icelandic Review of Politics & Administration
dc.identifier.journal Stjórnmál og stjórnsýsla
dc.identifier.doi 10.13177/irpa.a.2017.13.1.4
dc.contributor.department Félags- og mannvísindadeild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Social and Human Sciences (UI)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record