Opin vísindi

Ferðaþjónusta og virkjanir til bjargar byggðum?

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Sæþórsdóttir, Anna
dc.contributor.author Stefánsson, Þorkell
dc.date.accessioned 2018-03-16T15:28:53Z
dc.date.available 2018-03-16T15:28:53Z
dc.date.issued 2017-06-30
dc.identifier.citation Anna Dóra Sæþórsdóttir og Þorkell Stefánsson. (2017). Ferðaþjónusta og virkjanir til bjargar byggðum? Tímarit um viðskipti og efnahagsmál, 14(1), 99-131. doi:10.24122/tve.a.2017.14.1.5
dc.identifier.issn 1670-4444
dc.identifier.issn 1670-4851 (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/646
dc.description.abstract Tækifæri á sviði ferðaþjónustu og nýtingar orkuauðlinda eru oft nefnd sem leiðir til þess að takast á við breytta atvinnuhætti, sporna við fólksfækkun í dreifbýli og skapa verðmæti. Báðar greinarnar nýta náttúruna sem auðlind en geta þær farið saman eða eru fyrirsjáanlegir hagsmunaárekstrar milli þeirra? Til þess að komast að því hvort ferðaþjónustuaðilar telji fyrirhugaðar virkjunarhugmyndir rýra möguleika ferðaþjónustunnar til að efla byggð í landinu voru tekin hálfstöðluð viðtöl við 65 ferðaþjónustuaðila á sex svæðum á landinu. Að mati viðmælenda er ferðaþjónustan sú atvinnugrein sem býður upp á mesta möguleika til framtíðar til að efla atvinnulíf í dreifbýli og höfðu þeir flestir séð þess glögg merki undanfarin ár. Margir viðmælenda töldu orkuvinnslu og ferðaþjónustu fara illa saman vegna neikvæðra áhrifa orkuvinnslu á náttúruna, grundvallarauðlind ferðaþjónustunnar. Óvissa um hvar verður virkjað í framtíðinni þótti jafnframt hafa tafið fyrir fjárfestingu og markaðssetningu í ferðaþjónustu á ákveðnum svæðum. Nokkrir viðmælenda nefndu dæmi um farsæla sambúð orkuframleiðslu og ferðaþjónustu og kom fram að góð samvinna milli greinanna gæti dregið úr hagsmunaárekstrum á milli þeirra. Þeir töldu að tekjur af báðum atvinnugreinunum mættu skila sér betur til svæðanna þar sem þær verða til.
dc.description.abstract Opportunities in the tourism industry along with the harnessing of energy resources are commonly referred to as means of dealing with changes in employment structure, to counteract depopulation in rural areas, and as a way to create capital. Both fields utilize nature as a resource, but can they coexist or are conflicts foreseeable? In order to find out whether the tourist industry consider that proposed power plant developments will diminish the possibilities of the tourism sector to strengthen local settlements semi-structured interviews were conducted with 65 tourist service providers in six different parts of Iceland. In the opinion of the interviewees the tourism sector is the industry that offers the best long-term possibilities to strengthen the economy in rural areas and most of them had seen clear indications of this in recent years. Many interviewees felt that energy production and tourism do not concur because the negative effects energy production can have on nature, the core resource for the tourist industry. Uncertainty over where power developments will be located was thought to have delayed investment and marketing efforts in certain areas. A few of the interviewees mentioned examples of successful cohabitation of energy production and tourism and it was pointed out that favourable collaboration between the two industries could diminish their conflict of interest. Moreover, it was stated that the income from both industries could reach the areas where it was generated more effectively.
dc.format.extent 99-131
dc.language.iso is
dc.publisher Viðskiptafræðideild og hagfræðideild Háskóla Íslands, viðskiptafræðideild Háskólans í Reykjavík og Seðlabanki Íslands
dc.relation.ispartofseries Tímarit um viðskipti og efnahagsmál;14(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Ferðaþjónusta
dc.subject Ferðamennska
dc.subject Umhverfisvernd
dc.subject Orkunýting
dc.subject Byggðamál
dc.subject Virkjanir
dc.title Ferðaþjónusta og virkjanir til bjargar byggðum?
dc.title.alternative Tourism and power plants as aids in regional development.
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license Útgefið efni tímaritsins er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum Creative Commons Attribution 4.0 License.
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Research in applied business and economics
dc.identifier.journal Tímarit um viðskipti og efnahagsmál
dc.identifier.doi 10.24122/tve.a.2017.14.1.5
dc.contributor.department Viðskiptafræðideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UI)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record