Háskóli Íslands

University of Iceland
 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Saviolidis, Nína María (University of Iceland, School of Social Science, Faculty of Business Administration, 2021-06)
  The necessity of a sustainability transition i.e. large scale transformation to solve grand societal challenges at all levels is not debated. How to go about achieving these necessary transitions is the question. The role and contribution of economic ...
 • Eskafi, Majid (University of Iceland, 2021-06-30)
  Ports have always been evolving to satisfy the new or changing demands of stakeholders. In this unstable world, ports as dynamic systems are developed under a high degree of uncertainty. Furthermore, black-swan events, for instance, the financial crisis ...
 • Andrea, Proto (University of Iceland, School of Engineering and Natural Sciences, Faculty of Physical Sciences, 2021)
  The aim of this work is to explore the role of electronegativity and the electron power absorption mechanism in electronegative capacitively coupled oxygen and chlorine discharges. The fundamental mechanisms underlying the electron heating and the ...
 • Patlolla, Venu Gopal Reddy (University of Iceland, School of Health Sciences, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 2021-06)
  The oral mucosa is a convenient location where drug delivery systems could be employed to treat both local conditions as well as systemic delivery. It offers 4-4000 times more permeability relative to skin which makes it an ideal platform for delivering ...
 • Sigurðardóttir, Sólveig; Rúdólfsdóttir, Annadís Greta (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-12-06)
  Markmið þessarar rannsóknar var að greina hugmyndir ungra kvenna (18-24 ára) um vægi holdafars í tengslum við stefnumót. Fræðilega sjónarhornið er femíniskur póststrúktúralismi en gagna var aflað með sögulokaaðferð þar sem þátttakendur fengu upphaf ...
 • Guðnadóttir, Rósa Björk; Rúdólfsdóttir, Annadís Greta (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-01)
  Töluvert hefur verið fjallað um kvenvæðingu kennarastarfsins og hvort hún skipti máli fyrir starfsemi skóla. Þetta vakti áhuga okkar á sýn skólastjórnenda á kyngervi og því hvernig þeir telja að það móti hlutverk, starfsumhverfi og væntingar til kennara. ...
 • Hansen, Börkur; Lárusdóttir, Steinunn Helga (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-12-15)
  Í nútímakenningum um skólastjórnun er kastljósinu jafnan beint að sýn skólastjóra á hlutverk sitt og tengsl við samstarfsfólk. Þá er átt við að skólastjórar og kennarar starfi saman að því að þróa skólastarf og kennsluhætti. Markmiðið með slíkum ...
 • Gísladóttir, Berglind; Haraldsson, Hans; Björnsdóttir, Amalía (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-11-06)
  Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl milli menntunar foreldra og árangurs barna þeirra í PISA (e. Programme for International Student Assessment). Alveg frá því að PISA var lagt fyrir í fyrsta sinn hefur því verið haldið fram að Ísland hafi ...
 • Róbertsdóttir, Sigurbjörg; Björnsdóttir, Amalía; Hansen, Börkur (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-12-15)
  Starfsumhverfi skólastjóra hefur breyst mjög mikið á undanförnum árum, orðið flóknara og starfið viðameira. Með breyttu starfsumhverfi og auknu álagi er stuðningur í starfi þýðingarmikill. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf skólastjóra ...
 • Einarsdóttir, Sif; Erlingsdóttir, Regína Bergdís; Björnsdóttir, Amalía; Snorradóttir, Ásta (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-11-13)
  Frá efnahagshruninu 2008 hefur niðurskurður fjármagns leitt til þess meðal annars að minna svigrúm hefur gefist til að takast á við brýn úrlausnarefni í skólastarfi. Vísbendingar eru um að líðan kennara hafi versnað frá árinu 2008 og því er mikilvægt að ...
 • Sigurðardóttir, Anna Kristín (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2019-11-25)
  Niðurstöður PISA 2018 verða gerðar opinberar í byrjun desember 2019. Af því tilefni má búast við víðtækri umræðu í samfélaginu um menntamál og um gæði íslenska menntakerfisins. Þessari grein er ætlað að vera innlegg í þá umræðu og þá einkum um æskileg ...
 • Gísladóttir, Berglind; Haraldsson, Hans; Björnsdóttir, Amalía (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 2020-02-10)
  Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tengsl milli menntunar foreldra og árangurs barna þeirra í PISA (e. Programme for International Student Assessment). Alveg frá því að PISA var lagt fyrir í fyrsta sinn hefur því verið haldið fram að Ísland hafi ...
 • Arnarsson, Arsaell; Potrebny, Thomas; Torsheim, Torbjorn; Eriksson, Charli (Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS, 2019-11-11)
  Adolescence is an important developmental period toward greater independence. However, the family is still very important in the life of young people. The aim of this study was to analyse changes over time in easy communication between adolescents and ...
 • Eriksson, Charli; Arnarsson, Arsaell; Damsgaard, Mogens Trab; Potrebny, Thomas; Suominen, Sakari; Torsheim, Trobjørn; Due, Pernille (Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS, 2019-11-11)
  Adolescence is an important developmental period. Young people face many pressures and challenges, including growing academic expectations, changing social relationships with family and peers, and the physical and emotional changes associated with ...
 • Thorsteinsson, Einar B.; Potrebny, Thomas; Arnarsson, Arsaell; Tynjälä, Jorma; Välimaa, Raili; Eriksson, Charli (Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS, 2019-11-11)
  Sleep has been found to be an important factor in adolescents’ mental and physical health. The aim of the present study was to examine trends in sleep difficulty (i.e., difficulty falling asleep more often than once a week) in the Nordic countries among ...
 • Arnarsson, Arsaell (Menntavísindastofnun, Menntavísindasvið, Háskóli Íslands, 219)
  Lök lífsskilyrði unglinga, hvort heldur sem þau felast í bágri fjárhagsstöðu heimilisins ellegar í miklum samfélagslegum ójöfnuði, eru heilsufarslegur áhættuþáttur. Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr íslenskum hluta alþjóðlegrar rannsóknar á heilsu ...
 • Arnarsson, Arsaell (The Educational Research Institute, 2020-02-10)
  Sú skoðun að kynslóðin sem nú vex úr grasi sé útsettari fyrir depurð en þær sem á undan hafa komið er útbreidd bæði á meðal almennings og fagaðila. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig algengi daglegrar depurðar íslenskra unglinga breyttist ...
 • Eriksson, Charli; Damsgaard, Mogens Trab; Löfstedt, Petra; Potrebny, Thomas; Suominen, Sakari; Torsheim, Torbjørn; Välimaa, Raili; Due, Pernille; Arnarsson, Arsaell; Þorsteinsson, Einar Baldur (Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS, 2019-11-11)
  The positive mental health and well-being perspective represents innovative public health research of first-rank priority in Europe. Good mental health is both a state and a resource for everyday life. Hence, the concept often refers to a subjective ...
 • Ólafsdóttir, Katrín; Kjaran, Jón (Berghahn Books, 2019-06-01)
  Sexual consent determines if sex is consensual, but the concept is under-researched globally. In this article, we focus on heterosexual young men and how they negotiate sex and consent. We draw on peer group interviews to understand how young men are ...
 • Kirchhoff, Björn (University of Iceland, School of Engineering and Natural Sciences, Faculty of Physical Sciences, 2021-05-28)
  The oxygen reduction reaction (ORR) is of central importance in the development of more efficient and durable fuel cells and computer simulations can be used to help explain and predict properties of ORR catalysts. In this thesis, various simulation methods ...

View more