Opin vísindi

Novel protein sources from fish processing side streams and underutilised species for human consumption

Novel protein sources from fish processing side streams and underutilised species for human consumption


Title: Novel protein sources from fish processing side streams and underutilised species for human consumption
Alternative Title: Ný prótein til manneldis úr hliðarstraumum fiskvinnslu og vannýttum fisktegundum
Author: Nguyen, Hang Thi
Advisor: María Guðjónsdóttir; Sigurjón Arason, Tumi Tómasson, Huynh Nguyen Duy Bao, Huong Thi Thu Dang
Date: 2023-04
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Matvæla- og næringarfræðideild (HÍ)
Faculty of Food Science and Nutrition (UI)
ISBN: 978-9935-9665-4-4
Subject: Doktorsritgerðir; Prótín; Fiskimjöl; Protein; Fishmeal; Uppsjávarfiskar
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4712

Show full item record

Abstract:

 
A significant amount of small pelagic species and side streams obtained from industrial fish processing are currently converted to fishmeal and fish oil, and primarily used in feed production. The demand for fish and seafood products and fishmeal for expansion of aquaculture has resulted in the overexploitation of fish stocks, which challenges global food security. In recent decades, research and innovation have focussed on finding alternative proteins for feed production, leading to decreased fishmeal prices. Hence, there is now an incentive to try alternative ways to process small pelagic species and industrial side streams to produce products intended for human consumption which would bring added value and reduce environmental impacts. The overall aim of this study was to assess the potential of improving protein utilization from the side streams from Tra catfish industrial processing in Vietnam, and protein-rich streams obtained during Icelandic fishmeal processing, including from lean species (blue whiting) and fatty fish (Atlantic mackerel and Atlantic herring blend). Although several studies have been conducted on utilising proteins from industrial processing side streams and pelagic species in recent years, there is still little detailed knowledge available on the chemical properties and quantities of different side streams. Generally, the industrial side streams are combined during processing, leading to contamination of valuable muscle tissue with various enzymes and microorganisms, lipids, and blood, which promotes spoilage and makes their further uses for human consumption challenging. Therefore, looking at the possibility of procuring proteins, including isolates and hydrolysates, from each protein-rich side stream separately is necessary. Protein recovery from pelagic fish species has been carried out using innovative methods, but because of the small size of these species, and as they are often caught when actively feeding, they are highly perishable which is reflected in the quality of the products. However, improved cooling technologies on-board and throughout the value chain can result in high-quality raw materials. Protein-rich streams from fishmeal production can then be used as human food ingredients if the processing processes are optimized and re-designed. Vietnam's Tra catfish filleting processing industry produces about one million tons of side streams annually, which if processed separately could be utilised to maximise their practical value. To utilise the protein-rich Tra catfish side streams for protein products for human consumption, two innovative methods were studied, including fish protein isolate (FPI) production using the pH-shift method, and fish proteinvi hydrolysate (FPH) production directly from the FPIs using enzymatic hydrolysis. All the FPIs had an excellent amino acid composition, indicating a good possibility of using them as food ingredients and/or supplements. The FPIs had higher protein content, and lower lipid and ash contents than commercial surimi made from the same raw material. The resulting FPHs constitute a natural source of antioxidants with great potential for food application as antioxidative additives. Although the different protein-rich side streams resulted in protein products with similar proximate chemical properties, other attributes, such as colour (between FPIs) and different antioxidative activities (among FPHs), were dependent on the side stream being processed each time. Therefore, the different side streams from Tra catfish filleting should be utilised separately, adjusting each stream towards producing a specific value-added product. The quality of the protein-rich streams from pelagic fishmeal and fish oil processing in Iceland was determined. Overall, salt soluble proteins (SSP), biogenic amines (BA), and total basic volatile nitrogen compounds (TVB-N), such as trimethylamine (TMA) and dimethylamine (DMA), decreased significantly, likely due to heat treatment during processing. Most of the non-protein nitrogen compounds, including BA, TVB-N, TMA, and DMA, were separated into the liquid streams during processing, resulting in lower values in the solid streams (the press cake and sludge). The fish species processed, including blue whiting (BW), and Atlantic mackerel and herring blend (MHB), and the composition of the initial raw materials also affected the characteristics of each processing stream, as well as the final fishmeal. In both fishmeal processes studied, the press cake had high protein content, and low content of unwanted non-protein nitrogen compounds, indicating a potential of using this material for the development of higher-value protein products. In addition, different chemical characteristics of the different solid streams (press cake, sludge, concentrate) indicated a promising potential for producing a wide range of products, including high-value products for human consumption if these streams were to be processed separately. Overall, the study indicated that the current raw materials for fishmeal processing in Vietnam (Tra catfish side streams) and Iceland (small pelagic species and side streams) could be utilized by applying new methods, and/or optimising the current processing processes to obtain higher-value protein ingredients, which could be used for human consumption.
 
Talsvert magn af uppsjávarfiski og fjölbreyttir hliðarstraumar sem falla til við fiskvinnslu fara í framleiðslu á fiskmjöli og lýsi sem nýtist í fóðurframleiðslu. Aukin eftirspurn síðustu ára eftir sjávarafurðum og fiskmjöli til aukins fiskeldis hefur hins vegar leitt til ofnýtingar fiskistofna. Því hafa rannsóknir og nýsköpun undanfarna áratugi beinst að því að finna önnur prótein til fóðurframleiðslu, sem hefur dregið úr eftirspurn á fiskmjöli. Samhliða þessari þróun hefur áhugi á að nýta uppsjávartegundir og hliðarstrauma frá fiskvinnslu til framleiðslu afurða sem eru ætlaðar til manneldis eða sérsniðis fóðurs aukist til muna, sem mun auka verðmætasköpun og draga úr umhverfisáhrifum innan sjávariðnaðarins. Heildarmarkmið rannsóknarinnar var að meta möguleika á bættri nýtingu á hliðarstraumum frá vinnslu Tra catfish (Pangasius) í Víetnam annars vegar og hins vegar að rannsaka ferlastrauma í íslenskri fiskmjölsvinnslu meðal annars frá vinnslu á mögrum fiski (kolmunna) og feitum fiski (makríl og síld). Með endurbættri kælitækni um borð og í öllu framleiðsluferlinu fæst nú hágæða hráefni og um leið eru prótein- og fituríkir straumar frá vinnslunni af hærri gæðum og hentar því sem hráefni í vinnslu afurða til manneldis. Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á nýtingu próteina úr hliðarstraumum við vinnslu uppsjávartegunda, en lítil þekking er fyrir hendi um breytingar á efnafræðilegum eiginleikum próteina við vinnsluna. Almennt eru mismunandi hliðarstraumar sameinaðir við vinnslu í stað þess að halda þeim aðskildum, sem leiðir til aukinnar hættu á krossmengun milli dýrmæts vöðvavefs og óæskilegum efnum svo sem örverum og blóði. Ef vinnslustraumunum er haldið aðskildum er hægt að nýta sérkenni hvers hliðarstraums um sig, og samtímis myndast tækifæri á vinnslu sérsniðinna og verðmætari prótein- og lýsisafurða. Við vinnslu á Pangasius í Víetnam fellur árlega til um ein milljón tonna af hliðarstraumum og ef þetta hráefni væri unnið sérstaklega væri hægt að auka verðmæti framleiðslunnar umtalsvert. Til að nýta próteinríka hliðarstrauma frá vinnslu Pangasius var ráðist í að rannsaka tvær nýstárlegar nýtingaraðferðir, þ.e. annars vegar framleiðslu á fiskpróteinísólati (FPI) með pH-shift aðferðinni og hins vegar framleiðslu á fiskpróteini með ensímhvöttu vatnsrofi (FPH) beint frá FPI. Allar FPI-afurðirnar voru með ákjósanlega amínósýrusamsetningu, sem gefur til kynna góðan möguleika á nýtingu þeirra sem innihaldsefni í gæðamatvæli og/eða bætiefni. FPI-efnin höfðu hærra próteininnihald og lægra fitu- og öskuinnihald en surimi framleitt úr sama hráefni. FPH-efnin reyndust hafa andoxunareiginleika sem opnar mikla möguleika á notkun þeirra sem þráarvarnarefni í matvælum. iv Eiginleikar afurðanna úr hinum ýmsu hliðarstraumum, svo sem litur, andoxunarvirkni, eðliseiginleikar o.fl., voru breytilegir þó straumarnir hefðu svipaða efnasamsetningu. Þessi niðurstaða ítrekar enn nauðsyn þess að nýta hvern hliðarstraum frá flakavinnslu Pangasius sér í aðskildar vinnslur, þar sem sérhanna megi afurðir með tilliti til mismunandi eiginleika þeirra og verðmæti. Í verkefninu var einnig ráðist í að meta gæði próteinríkra strauma í fiskmjölsvinnslu á Íslandi. Niðurstöður sýndu að saltleysanleg prótein, lífræn amín (BA) og basísk rokgjörn köfnunarefnissambönd (TVB-N), eins og trímetýlamín (TMA) og dímetýlamín (DMA), lækkuðu verulega í gegnum vinnsluna. Flest köfnunarefnissambönd sem ekki voru prótein, þar á meðal BA, TVB-N, TMA og DMA, fylgdu almennt vatnsmeiri straumunum við vinnsluna, sem leiddi til lægri gildi þessara efna í föstu straumunum (pressukökunni og soði). Annars vegar var fylgst með gæðabreytingum próteina við kolmunnavinnslu (fitulitlu hráefni), og hins vegar við vinnslu á blöndu af makríl og síld (fitumiklu hráefni). Samsetning hráefnis hafði veruleg áhrif á eiginleika vinnslustraumanna og ekki síst á lokaafurðirnar, fiskmjölin. Í báðum fiskmjölsferlunum innihélt pressukakan hátt próteininnihald og lítið af óæskilegum próteinefnasamböndum, sem gefur til kynna að nota megi þessi hráefni til að þróa verðmætari próteinafurðir en nú er gert. Að auki bentu efnasamsetning föstu straumanna (pressuköku, soð, þykkni) til þess að framleiða megi verðmætari vöru, þar á meðal til manneldis ef hver straumur er unninn sérstaklega. Heilt á litið bendir rannsóknin til þess að þau hráefni sem í dag eru helst nýtt til fiskmjölsframleiðslu bæði í Víetnam og á Ísandi megi nýta á skynsamlegri hátt með beitingu nýrra vinnsluaðferða og bestun vinnsluferla. Þannig má framleiða verðmætari próteinafurðir til manneldis og annarra sérsniðinna afaurða úr þessu vannýttu hráefni.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)