Opin vísindi

Upplýsingatækni í skólastarfi

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor.author Jakobsdóttir, Sólveig
dc.contributor.author Hjartarson, Torfi
dc.contributor.author Þórhallsdóttir, Bergþóra
dc.date.accessioned 2017-09-14T10:39:02Z
dc.date.available 2017-09-14T10:39:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir. (2014). Upplýsingatækni í skólastarfi. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstj.), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 277-319). Reykjavík: Háskólaútgáfan
dc.identifier.isbn 9789935230492
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/389
dc.description.abstract Í þessum kafla er er lýst þeim hluta rannsóknarinnar á starfsháttum í grunnskólum þar sem markmiðið var að skoða áhrif upplýsingatækni á nám og kennslu. Upplýsingatækni er ætlað að gegna lykilhlutverki í skólastarfi og þróun nútímaskóla og tengist í raun öllum sex stoðum rannsóknarinnar: viðhorfastoð, námsumhverfisstoð, stjórnunarstoð, kennarastoð, nemendastoð og foreldra- og samfélagsstoð. Rannsóknarhópur tengdur námsumhverfisstoð skipulagði og vann að þessum verkhluta, en jafnframt studdi Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM) við verkið með öflun styrkja og kynningarstarfi. Niðurstöður sem tengjast sérstaklega rafrænni stjórnsýslu og notkun Mentors hafa birst áður í greinum og meistaraprófsritgerðum (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2011; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010a; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010b; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). Í kaflanum er fjallað um baksvið og fræðilegan grunn, greint stuttlega frá framkvæmd gagnaöflunar um þátt upplýsingatækni í námi og kennslu og niðurstöður raktar. Að lokum eru helstu niðurstöður teknar saman og ræddar, greint frá áhugaverðri þróun og nýrri tækni sem nú ryður sér til rúms í skólastarfi og loks reifaðir ýmsir framtíðarmöguleikar í því ljósi.
dc.description.sponsorship RANNÍS, Háskóli Íslands
dc.format.extent 277-319
dc.language.iso is
dc.publisher Háskólaútgáfan
dc.relation.ispartofseries Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ICT in education
dc.subject Computer use in schools
dc.subject Upplýsingatækni
dc.subject Skólastarf
dc.subject Tölvur í skólastarfi
dc.title Upplýsingatækni í skólastarfi
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart
dcterms.license Háskólaútgáfan og allir höfundar bókarinnar hafa veitt samþykki fyrir að hana megi nálgast með rafrænum hætti. Bókina í heild er að finna á vef Rannsóknarstofu í þróun skólastarfs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands http://menntavisindastofnun.hi.is/throun_skolastarfs/starfshaettir_i_grunnskolum. Hér er vísað á "postprint" útgáfu af kaflanum með smávægilegum leiðréttingum.
dc.relation.url http://uni.hi.is/soljak/files/2011/02/11_Upplysingataekni_postprint_med_leidrettingum.pdf
dc.contributor.school Menntavísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Education (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record