Opin vísindi

Upplýsingatækni í skólastarfi

Upplýsingatækni í skólastarfi


Title: Upplýsingatækni í skólastarfi
Author: Jakobsdóttir, Sólveig
Hjartarson, Torfi
Þórhallsdóttir, Bergþóra
Date: 2014
Language: Icelandic
Scope: 277-319
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
ISBN: 9789935230492
Series: Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar;
Subject: ICT in education; Computer use in schools; Upplýsingatækni; Skólastarf; Tölvur í skólastarfi
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/389

Show full item record

Citation:

Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir. (2014). Upplýsingatækni í skólastarfi. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstj.), Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 277-319). Reykjavík: Háskólaútgáfan

Abstract:

Í þessum kafla er er lýst þeim hluta rannsóknarinnar á starfsháttum í grunnskólum þar sem markmiðið var að skoða áhrif upplýsingatækni á nám og kennslu. Upplýsingatækni er ætlað að gegna lykilhlutverki í skólastarfi og þróun nútímaskóla og tengist í raun öllum sex stoðum rannsóknarinnar: viðhorfastoð, námsumhverfisstoð, stjórnunarstoð, kennarastoð, nemendastoð og foreldra- og samfélagsstoð. Rannsóknarhópur tengdur námsumhverfisstoð skipulagði og vann að þessum verkhluta, en jafnframt studdi Rannsóknarstofa í upplýsingatækni og miðlun (RANNUM) við verkið með öflun styrkja og kynningarstarfi. Niðurstöður sem tengjast sérstaklega rafrænni stjórnsýslu og notkun Mentors hafa birst áður í greinum og meistaraprófsritgerðum (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2011; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010a; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010b; Bryndís Ásta Böðvarsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). Í kaflanum er fjallað um baksvið og fræðilegan grunn, greint stuttlega frá framkvæmd gagnaöflunar um þátt upplýsingatækni í námi og kennslu og niðurstöður raktar. Að lokum eru helstu niðurstöður teknar saman og ræddar, greint frá áhugaverðri þróun og nýrri tækni sem nú ryður sér til rúms í skólastarfi og loks reifaðir ýmsir framtíðarmöguleikar í því ljósi.

Rights:

Háskólaútgáfan og allir höfundar bókarinnar hafa veitt samþykki fyrir að hana megi nálgast með rafrænum hætti. Bókina í heild er að finna á vef Rannsóknarstofu í þróun skólastarfs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands http://menntavisindastofnun.hi.is/throun_skolastarfs/starfshaettir_i_grunnskolum. Hér er vísað á "postprint" útgáfu af kaflanum með smávægilegum leiðréttingum.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)