Opin vísindi

Ethnicity, Immigration, and Adolescent Well-Being in the Context of Sociodemographic Background and Social Support

Ethnicity, Immigration, and Adolescent Well-Being in the Context of Sociodemographic Background and Social Support


Title: Ethnicity, Immigration, and Adolescent Well-Being in the Context of Sociodemographic Background and Social Support
Author: Rúnarsdóttir, Eyrún María
Advisor: Rúnar Vilhjálmsson og Ólöf Garðarsdóttir
Date: 2019-11-22
Language: English
University/Institute: University of Iceland
Háskóli Íslands
School: School of education (UI)
Menntavísindasvið (HÍ)
Department: Faculty of Education and Diversity (UI)
Deild menntunar og margbreytileika (HÍ)
ISBN: 978-9935-9311-7-7
Subject: Ethnicity; Immigration; Well-being; Social support; Adolescents; Doktorsritgerðir; Innflytjendur; Unglingar; Félagsleg staða
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3512

Show full item record

Citation:

Rúnarsdóttir, E.M. (2019). Ethnicity, immigration, and adolescent well-being in the context of sociodemographic background and social support [Doctoral thesis, University of Iceland], University of Iceland.

Abstract:

 
The topic of this PhD dissertation is the social support networks adolescents of foreign origin and immigrant adolescents perceive to be available, both in their immediate environment (family, friends), and the more distal environment (neighborhood). More specifically, adolescents’ sociodemographic backgrounds and social support are explored in relation to their well-being (life satisfaction, and distress). Although previous studies have addressed immigrant adolescent well-being, there is a lack of deeper understanding of the association of sociodemographic background with well-being and the benefits of social support. Further, scholars have called for more research into friendship relations in diverse settings. The aims of the study were to investigate how social support and sociodemographic background relate to the well-being of adolescents of different ethnic backgrounds at the individual level and neighborhood level in Iceland, and how adolescents of native and foreign origin perceive social support from friendship networks, native friends and friends of foreign origin. The datasets used in the first two papers, come from the international research network Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) collected in Iceland in 2009–2010 (first paper) and 2013–2014 (second paper). The research is population based, based on administering a standardized questionnaire to 11-, 13-, and 15-year-olds. In the 2009–2010 data collection cycle, 11,561 students answered (87% response rate), and in 2013–2014, 10,561 participated (84% response rate). A third data collection cycle was designed for this study and data collection took place in the spring term of 2018. A total of 806 adolescents (82% response rate) from nine lower-secondary schools (8th–10th grade) answered an anonymous online questionnaire administered in their schools. The sampling method used was purposive sampling and included nine compulsory schools selected to participate based on their geographic location (the capital area and four towns in the country side), ethnic diversity (high, medium, and low ratio of foreign origin), indicators of average family economic status in the area (lower and higher), and school size (midsized and large). Findings revealed that youth of foreign origin were, on average, at a disadvantage in terms of family affluence and the likelihood of belonging to non-intact families. Furthermore, they perceived less social support from x family, friends, and classmates as compared to native youth. These disadvantages were associated with adolescents’ well-being and varied by ethnicity. Neighborhood (school area) family affluence corresponded to more well-being in general, but adolescents of foreign origin were less likely to benefit from higher levels of neighborhood affluence compared to native adolescents. Furthermore, the perceived social support from friends differed by the origin of friends. Adolescents of foreign origin perceived more social support from other friends of foreign origin than from native friends. In conclusion, the findings underscore the importance of improving the social and economic status of immigrant families. It is also important to increase resources and access to supportive systems for youth of foreign origin.
 
Viðfangsefni þessa doktorsverkefnis er félagsleg tengsl og stuðningur unglinga af ólíku þjóðerni. Sjónum er beint að því hvernig þeir upplifa stuðning úr nánasta tengslaneti (vinir, fjölskylda) og íbúahverfi sínu. Líðan þeirra og lífsánægja er tengd fyrrgreindum stuðningi og efnahagslegum bakgrunni í fjölskyldu og íbúahverfi. Þótt rannsóknir hafi í nokkrum mæli beinst að líðan og velferð innflytjendabarna skortir þekkingu á því hvernig félagsleg staða tengist líðan þeirra og lífsánægju og hvernig félagslegur stuðningur gagnast þessum hópi til að fyrirbyggja vanlíðan og vansæld. Sér í lagi hafa vinatengsl unglinga af erlendum uppruna ekki hlotið næga athygli í rannsóknum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna: 1) hvernig félagslegur stuðningur og félagsleg og efnahagsleg staða í fjölskyldu auk efnahagsstöðu íbúa hverfis tengdist líðan og lífsánægju ungmenna af ólíkum þjóðernisuppruna og 2) hvers konar félagslegan stuðning unglingar af erlendum uppruna gátu sótt til íslenskra vina og vina sem einnig höfðu erlendan bakgrunn. Doktorsverkefnið byggðist meðal annars á gögnum úr landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC – Health Behaviour in School-Aged Children) sem safnað var annars vegar 2009–2010 og hins vegar 2013– 2014 í 6., 8. og 10. bekk. Alls tóku 11561 nemendur þátt í fyrra skiptið (87% svarhlutfall) og 10561 tóku þátt 2013–2014 (84% svarhlutfall). Til viðbótar var ráðist í nýja gagnasöfnun fyrir rannsóknarverkefnið sem fór fram á vormisseri 2018. Í þeirri rannsókn tóku þátt alls 806 unglingar (82% svarhlutfall) í 8.–10. bekk úr níu grunnskólum. Beitt var markvissri úrtaksaðferð og voru skólarnir níu valdir til þátttöku með hliðsjón af staðsetningu (höfuðborgarsvæði og byggðakjarnar á landsbyggðinni), hlutfalli innflytjenda (hátt, meðalhátt og lágt), efnahagslegri stöðu fjölskyldna á svæði (lægri og hærri) og stærð skóla (meðalstórir og stórir). Helstu niðurstöður doktorsverkefnisins voru að meiri vanlíðan og minni lífsánægja kom fram hjá ungmennum af pólskum og asískum uppruna samanborið við ungmenni sem höfðu íslenskan uppruna. Þessir upprunahópar bjuggu að jafnaði við lakari félagslega og efnahagslega stöðu miðað við ungmenni sem höfðu íslenskan uppruna. Atriði á borð við bágari efnahag fjölskyldu, að búa ekki hjá báðum foreldrum eða að viii foreldrar voru án vinnu tengdust, síðri líðan og lífsánægju ungmenna. Jafnframt nutu ungmenni af erlendum uppruna síður stuðnings foreldra, vina og bekkjarfélaga en ungmenni af íslenskum uppruna, sem einnig skýrði lakari líðan og minni lífsánægju. Efnahagur fjölskyldna í íbúahverfi tengdist einnig líðan og lífsánægju unglinga, en ávinningur þess að búa í skólahverfi þar sem efnahagsstaða fjölskyldna var betri skilaði sér síður til unglinga af erlendum en innlendum uppruna. Þegar borinn var saman aðgangur hópanna að félagslegum stuðningi vina, nutu unglingar af erlendum uppruna síður tilfinningalegs stuðnings íslenskra vina en unglingar sem höfðu íslenskan uppruna. Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika mikilvægi þess að bæta stöðu innflytjendafjölskyldna á Íslandi og huga betur þeim stuðningsúrræðum sem til staðar eru og standa ungmennum af erlendum uppruna til boða.
 

Rights:

© 2019, Eyrún María Rúnarsdóttir

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)