Opin vísindi

Sleeping Behavior and Physical Health of Icelandic Adolescents

Sleeping Behavior and Physical Health of Icelandic Adolescents


Title: Sleeping Behavior and Physical Health of Icelandic Adolescents
Alternative Title: Svefn, hreyfing og heilsa íslenskra ungmenna
Author: Rögnvaldsdóttir, Vaka   orcid.org/0000-0003-4244-3152
Advisor: Erlingur Jóhannsson
Sigríður Lára Guðmundsdóttir
Date: 2020-05
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: School of education (UI)
Menntavísindasvið (HÍ)
Department: Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (HÍ)
Faculty of Health Promotion, Sports and Leisure Studies (UI)
Subject: Doktorsritgerðir; Svefnvenjur; Hreyfing (heilsurækt); Holdafar; Unglingar; Rannsóknir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2524

Show full item record

Citation:

Vaka Rögnvaldsdóttir. (2020). Sleeping behavior and physical health of Icelandic adolescents (Doctoral thesis). University of Iceland, School of education, Reykjavík

Abstract:

 
Background Sleep and physical activity are essential functions of human health. According to International recommendations, adolescents should sleep 8-10 hours each night and engage in moderate to vigorous physical activity for at least 60 minutes per day for overall wellbeing. Previous studies have shown that during adolescence, sleep patterns change and most sleep studies up to date are based on subjective data for sleep duration and quality. Technological advancement in measurement of sleep and physical activity with objective measures adds value to the literature. Aim The main aim of the dissertation was to measure free-living sleep and physical activity in Icelandic youth at baseline (15 years) and two years later (17 years), and explore associations between sleep (duration, quality and timing), physical activity, and body composition. In addition, to compare sensitivity and agreement between subjective and objective measurements of sleep among and between ages of 15 and 17 years old. Methods The study sample came from six elementary schools in Reykjavík. Data was collected during spring 2015 among 315 participants at age 15. In 2017, follow-up data was gathered from 168 repeating participants at age 17. Data from one week of free-living sleep and physical activity was collected with accelerometers. Participants filled out a sleep diary to support accelerometer data and filled out a comprehensive questionnaire on sports participation, physical activity, mental health and parental education, etc. All measurements took place at the research lab (2017) or at individual schools (2015). Body composition was assessed at The Icelandic Heart Association with dual energy X-ray absorptiometry (DXA). Results The majority of adolescents did not get the recommended 8-10 hours of sleep per night according to accelerometer data. This especially applied during the school week (7 hours/night in bed, 6.2 hours/night actual sleeping, about 11% met the recommendation). In comparison, subjective self-reports estimated bedtimes about 1 hour earlier and two-year changes in self-reported bedtimes did not correlate with changes measured by accelerometry. While there was no association between recommended levels of physical activity and sleep measures, higher physical activity and lower day-to-day sleep variability were associated with lower fat percentage. Conclusions The thesis highlights patterns of sleep and physical activity in Icelandic youth, as they transitioned from age fifteen to seventeen. These are two modifiable behaviors of great importance for health. Most adolescents did not get enough sleep during school nights. This, together with insufficient physical activity, could negatively impact their future health. This study provides the foundation for future follow-up studies and potential targets for intervention studies, while serving as a reference for public health specialists, educators, and parents to support good sleep and activity practices.
 
Bakgrunnur Svefn og hreyfing eru grundvallarþættir í heilsu mannsins. Alþjóðlegar svefn ráðleggingar fyrir ungmenni gera ráð fyrir 8-10 klukkustunda nætursvefni og að minnsta kosti 60 mínútna daglegri hreyfingu af miðlungs- eða mikilli ákefð til að viðhalda góðri heilsu. Á unglingsárum verða miklar breytingar á svefnmynstri einstaklinga en fyrri rannsóknir á svefni ungmenna hafa flestar byggt á huglægu mati á svefnlengd og gæðum svefnsins. Hlutlægar mælingar á svefni og hreyfingu bæta við þekkingu en fáar rannsóknir hafa beitt hlutlægum mælingum til skoðunar á þessum þáttum samtímis. Markmið Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að mæla svefn og hreyfingu íslenskra ungmenna, við 15 ára aldur og aftur tveimur árum síðar (17 ára), í sínu náttúrulega umhverfi með hreyfimælum og rannsaka tengsl svefns (lengdar, gæða og tímasetningar) og hreyfingar við holdafar og efnaskiptaþætti. Að auki var næmni huglægra og hlutlægra mælinga á breytingum á svefni milli 15 og 17 ára aldurs borin saman. Aðferðir Úrtak rannsóknarinnar kom úr sex grunnskólum í Reykjavík. Gögnum var safnað á vormánuðum 2015 meðal 315 þátttakenda sem þá voru 15 ára. Árið 2017 var framkvæmd framhaldsrannsókn og gögn fengust frá 168 þátttakendum, þá 17 ára gömlum. Gögnum um svefn og hreyfingu var safnað með hröðunarmælum í eina viku. Þátttakendur fylltu út svefndagbók til hliðsjónar svefnmælingum og svöruðu spurningalista um íþróttaiðkun, hreyfingu, líðan, félagslega stöðu o.fl. Mælingar fóru allar fram á rannsóknarstofu (2017) eða í skólum þátttakenda (2015). Líkamssamsetning, mæld með tvíorku röntgengeisla-gleypnimælingu (dual energy X-ray absorptiometry, DXA) fór fram í Hjartavernd. Niðurstöður Fæst ungmennanna náðu að uppfylla ráðleggingar um a.m.k. 8 klukkustunda nætursvefn þegar svefn var mældur með hröðunarmælum. Þetta átti sérstaklega við á skóladögum (7 klst/nótt liggjandi í rúmi, 6,2 klst/nótt svefn, um 11% ná ráðleggingum). Huglægar mælingar tímasetningu á háttatíma voru um klukkustund fyrr en tímasetning metin með hröðunarmælum. Ekki fundust tengsl á milli huglægra og hlutlægra mælinga á breytingum á háttatíma frá aldrinum 15-17 ára. Þeir sem uppfylltu ráðleggingar um daglega hreyfingu sváfu ekki mælanlega lengur. Aukin hreyfing og minni breytileiki á svefnlengd tengdust lægri fituprósentu og kviðfituprósentu. Samantekt Samspil hreyfingar, svefns og holdafars var skoðað í úrtaki íslenskra ungmenna 15 og 17 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að lífsstíll ungmennanna virðist ekki endurspegla viðmið opinberra aðila um daglega hreyfingu og svefn. Skoða þarf þá þætti sem hafa áhrif á svefnvenjur og þátttöku í daglegri hreyfingu svo bæta megi heilsu íslenskra ungmenna, en niðurstöður rannsóknarinnar nýtast sem þekkingargrunnur á stöðu svefns meðal ungmenna og grunnur fyrir íhlutunarrannsóknir sem hafa það markmið að bæta svefn og auka hreyfingu.
 

Rights:

© 2020, Vaka Rögnvaldsdóttir All rights reserved

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)