Opin vísindi

Exchanging curriculum ideas for 21st century education: Australian ‘technologies’ and Icelandic ‘innovation education’

Exchanging curriculum ideas for 21st century education: Australian ‘technologies’ and Icelandic ‘innovation education’


Title: Exchanging curriculum ideas for 21st century education: Australian ‘technologies’ and Icelandic ‘innovation education’
Alternative Title: Námskrárhugmyndir í tveimur heimsálfum í anda menntunar á 21 öldinni: Tæknimennt í Ástralíu og nýsköpunarmennt á Íslandi
Author: Jónsdóttir, Svanborg R.
Date: 2018-09-14
Language: English
University/Institute: University of Iceland
Háskóli Íslands
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of education (UI)
ISSN: 1670-0244
DOI: 10.24270/netla.2018.7
Subject: Nýsköpunarmennt; Sköpunargáfa; Skapandi starf; Námskrár; Tæknimennt; Innovation education; Creativity; Creative work; Curriculum; Technologies education
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1872

Show full item record

Citation:

Svanborg R. Jónsdóttir. (2018). Exchanging curriculum ideas for 21st century education: Australian ‚technologies‘ and Icelandic ‚innovation education‘ Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2018/ryn/07 DOI: https://doi.org/10.24270/netla.2018.7

Abstract:

 
Creative thinking and creative action are considered important competencies in the world today. In Iceland, creativity was presented as one of six fundamental issues in education in 2011. One approach to enhance creative thinking and creative action competencies has been to use the methods of innovation and entrepreneurial education, which have been developing in Iceland and other countries over the last 20 years. Australia has developed a curricular area called ‘Technologies’ which is in many ways similar to parts of innovation education in Iceland. In this article I present my research on how teachers in one primary school in Brisbane, Australia, implement elements of innovation education in their students’ school work and how they categorize such education. The research question I seek to answer is: How does innovation education, as categorized in Iceland, emerge in school practice in one Australian primary school? This paper describes a qualitative case study of Northgate State School in Brisbane, Australia. Field visits and seven interviews were carried out in September 2014. Before the interviews the author gave a presentation for the teachers about innovation education (IE) as it is practiced in Iceland. The findings show that many elements of IE are present in the practice of the school. The national curriculum, state curriculum (Curriculum to classroom: C2C), school culture, school principal, and professional theories of the teachers all influence how and where IE emerges in the curriculum in practice.
 
Sköpun, skapandi hugsun og skapandi starfsemi er talin mikilvæg hæfni í heimi nútímans. Sköpun var kynnt sem einn af sex grunnþáttum menntunar á Íslandi árið 2011. Ein af þeim leiðum sem notuð hefur verið til að efla skapandi hugsun og getu til skapandi aðgerða er að nota nálgun nýsköpunar- og frumkvöðlamenntar. Nýsköpunar- og frumkvöðlamennt hefur verið að þróast á Íslandi og víðar í heiminum síðastliðin 20 ár. Á Íslandi er gjarnan talað um nýsköpunarmennt þegar átt er við námssviðið í grunnskóla, frumkvöðlamennt í framhaldsskóla en nýsköpunarog frumkvöðlamennt án tillits til skólastigs. Svipuð námssvið hafa þróast í menntun í öðrum löndum. Í Ástralíu var þróað námssviðið „tæknimennt” (e. technologies) sem er að mörgu leyti svipað eða eins og sumir hlutar nýsköpunarmenntar. Í þessari grein kynni ég rannsókn mína á því hvernig kennarar í einum grunnskóla í Brisbane í Ástralíu vinna með nýsköpunarmennt í námi nemenda sinna og hvernig þeir skilgreina þann þátt í menntun. Rannsóknarspurningin sem ég leita svara við er: Hvernig birtist nýsköpunarmennt eins og hún er skilgreind á Íslandi í skólastarfi í einum áströlskum grunnskóla? Í greininni er lýst tilfellisrannsókn (e. case study) í einum skóla, unninni með aðferðum eigindlegra rannsókna. Farið var í vettvangsheimsókn og tekin sjö viðtöl við kennara í grunnskóla í Brisbane í Ástralíu í september 2014. Skólinn Northgate State School er ríkisskóli og nær yfir yngra stig grunnskóla, barnaskóla (e. primary school). Einnig var rætt við skólastjórann og haldin kynning fyrir hóp kennara í skólanum um nýsköpunarmennt eins og hún er kennd á Íslandi. Viðtölin voru tekin daginn eftir kynninguna og kennararnir voru spurðir hvar þeir sæju nýsköpunarmennt birtast í sinni kennslu og á hvaða námskrárgrunni sú kennsla væri byggð. Niðurstöðurnar sýndu að margir þættir nýsköpunarmenntar eru til staðar í starfinu í skólanum. Enn fremur kom í ljós að námskrá Queensland-ríkisins sem í daglegu tali er kölluð C2C (Curriculum to classroom) og er túlkun ríkisins á aðalnámskrá Ástralíu leggur grunninn að kennslu í tæknimennt sem og annarri kennslu. Einnig mátti greina að menning skólans, stuðningur skólastjórans og starfskenning kennaranna hefur áhrif á það hvar og hvernig nýsköpunarmennt birtist í námskránni í framkvæmd (e. practiced curriculum). Í áströlsku tæknimenntarnámskránni er kynnt stýrt sköpunarferli þar sem kennarar eiga að leggja fyrir tiltekið vandamál eða viðfangsefni sem nemendur eiga að leysa. Í Northgate State School fylgja kennarar þessu ferli sem að mörgu leyti líkist grunnferli nýsköpunarmenntar eins og námssviðið er skilgreint á Íslandi. Segja má að ígrundun og sjálfsmat nemenda í lok verkefnis hjá áströlsku kennurunum sé viðbót sem ekki hefur verið sniðin inn í ferlið í nýsköpunarmennt á Íslandi á sama hátt. Í Northgate State School mátti sjá að markmið og nálgun nýsköpunarmenntar birtust aðallega í heildstæðum verkefnum sem áttu rót sína að rekja til tæknimenntanámskrárinnar. Þar að auki nýttu kennararnir oft aðferðir og nálganir sem voru eins eða líkar aðferðum nýsköpunarmenntar, svo sem hugarflug eða að bjóða nemendum val um verkefni og útfærslur, innan annarra námsgreina, til þess að ýta undir atbeina þeirra og sköpun.
 

Rights:

CC by 4.0

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)