Opin vísindi

Líðan leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskólum í kjölfar efnahagshrunsins

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor University of Iceland
dc.contributor Háskólinn á Akureyri
dc.contributor University of Akureyri
dc.contributor.author Rafnsdóttir, Gudbjörg Linda
dc.contributor.author Sigursteinsdóttir, Hjördís
dc.date.accessioned 2020-04-14T10:58:01Z
dc.date.available 2020-04-14T10:58:01Z
dc.date.issued 2019-11-18
dc.identifier.citation Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Hjördís Sigursteinsdóttir. (2019).Líðan leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskólum í kjölfar efnahagshrunsins. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/serrit/2019/menntun_barna_leik_grunn/06.pdf
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/1693
dc.description.abstract Líðan leikskólakennara og leiðbeinenda, svo og aðbúnaður á vinnustað, er meðal þess sem getur haft áhrif á leikskólabörn og þroskaferil þeirra. Því er brýnt að rannsaka líðan þessara starfshópa og hvaða þættir í vinnuumhverfinu styðja við eða draga úr góðri líðan starfsfólksins. Það er viðfangsefni þessarar greinar. Vinnufyrirkomulag um það bil helmings allra leikskólakennara og leiðbeinenda, sem starfa hjá sveitarfélögum hér á landi, er rannsakað, svo og tengsl þess við sjálfmetna andlega líðan þeirra. Meginrannsóknarspurningin er hvort tengsl séu á milli þess hvernig leikskólakennarar og leiðbeinendur upplifa vinnufyrirkomulagsþætti eins og stjórnun, stuðning, vinnuálag, skilgreiningu hlutverka og þróun í starfi annars vegar og andlegrar líðanar þeirra hins vegar. Greinin byggir á langtíma panelgögnum þar sem sömu 480 leikskólakennurum og leiðbeinendum var fylgt eftir árin 2010, 2011, 2013 og 2015. Notað var svokallað GEE-líkan (e. generalized estimating equation) til að spá fyrir um andlega líðan starfsfólksins á þessum árum. Niðurstöðurnar gerðu almennt ekki greinarmun á leikskólakennurum og leiðbeinendum. Endurteknar mælingar sýndu að sjálfmetin andleg líðan leikskólakennaranna og leiðbeinendanna versnaði á milli fyrirlagna. Þetta kom einnig fram þegar tillit hafði verið tekið til kyns, aldurs og hjúskaparstöðu. Allir þættir í vinnuumhverfinu, sem til skoðunar voru, versnuðu á milli fyrirlagna að mati starfsfólksins. Sá þáttur, sem versnaði mest, var vinnuálag. Athyglisvert er þó að tengslin voru veik á milli vinnuálags og andlegrar líðanar. Góð stjórnun og félagslegur stuðningur hafði jákvæð áhrif á líðanina. Mikilvægt er að þeir sem standa að stefnumótun á sviði leikskólanna taki þessar niðurstöður til skoðunar og að greint verði enn frekar hvað veldur því að áðurnefndir vinnufyrirkomulagsþættir og líðan starfsfólksins versna að þeirra mati á milli fyrirlagna. Með því móti er ekki einungis stuðlað að bættu vinnuumhverfi leikskólakennara og leiðbeinenda heldur einnig leikskólabarnanna og að leikskólabörnunum sé sinnt á þann hátt sem nauðsynlegt er fyrir líðan þeirra og þroska.
dc.language.iso is
dc.publisher Menntavísindasvið Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Netla sérrit 2019;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Líðan
dc.subject Starfsfólk
dc.subject Leikskólar
dc.subject Stjórnun
dc.subject Vinnuálag
dc.subject Health
dc.subject Staff
dc.subject Kindergartens
dc.subject Management
dc.subject Workload
dc.title Líðan leikskólakennara og leiðbeinenda í leikskólum í kjölfar efnahagshrunsins
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Netla
dc.relation.url http://netla.hi.is/serrit/2019/menntun_barna_leik_grunn/06.pdf
dc.contributor.department Félagsfræði-, mannfræði- og þjóðfræðideild (HÍ)
dc.contributor.department Faculty of Sociology, Anthropology and Folkloristics (UI)
dc.contributor.department Viðskiptadeild (HA)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UA)
dc.contributor.school Félagsvísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Social Sciences (UI)
dc.contributor.school Viðskipta- og raunvísindasvið (HA)
dc.contributor.school School of Business and Science (UA)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record