Opin vísindi

Design og håndverk og Tekstil på Island

Design og håndverk og Tekstil på Island


Title: Design og håndverk og Tekstil på Island
Author: Ólafsson, Brynjar
Jóelsdóttir, Ásdís
Date: 2018-02-11
Language: Norwegian
Scope: 39-57
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of education (UI)
Series: Techne Series;25(3)
ISSN: 1893-1774
Subject: Handmenntir; Hönnun og smíði; Textílmennt; Kennaramenntun
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1594

Show full item record

Citation:

Olafsson, B., & Joelsdottir, A. (2018). Design og håndverk og Tekstil på Island. Techne Series - Research in Sloyd Education and Craft Science A, 25(3), 39-57. Retrieved from https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3026

Abstract:

Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. Nåværende læreplanen for fagene legger vekt på elevenes generelle utvikling, design, innovasjon, bruk av forskjellige materialer, verktøy og teknikker. Den gir læreren mye rom til å påvirke undervisningens innhold og dermed utøve sin faglighet. De siste endringene i læreplanen har imidlertid også ført til mindre tid til fagene design og håndverk og tekstil. Det er også mulig for skoler å velge bort enkelte håndverksfag eller kunstfag og legge mer vekt på andre. Det kan begrense elevers muligheter til å forberede seg for videreutdanning. I lærerutdanningen, får studentene mindre undervisning i fagene en før til tross for krav om mastergrad på grunn av mindre vekt på fagkunnskap og mer vekt på generell pedagogikk. Forskning på design og håndverk og tekstil viser at det er behov for etterutdanning for å imøtekomme nye krav i læreplaner. Det viser seg også at skolene tildeler fagene færre timer en læreplanen tilsier, mest i småskole og på ungdomstrinnet. For at fagene skal fortsatt kunne stå sterke i grunnskolen er det viktig å få flere studenter inn i lærerutdanningen og legge mer vekt på faglig kompetanse for at lærere skal kunne oppfylle læreplanens krav. Forskningen viser at disse fagene er populære i skolen selv om skolene har færre undervisningstimer en læreplanen tilsier. Nåværende læreplan gir lærere og skoleledere mer frelse og det kan være negativt at skoleledere ikke har klar ramme når det gjelder f.eks. undervisningstid for forskjellige fag.

Rights:

CC by 4.0

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)