Opin vísindi

Algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn íslenskum unglingum

Algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn íslenskum unglingum


Title: Algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn íslenskum unglingum
Alternative Title: The prevalence of sexual abuse and sexual assault against Icelandic adolescents
Author: Arnarsson, Arsaell   orcid.org/0000-0002-5804-8416
Gísladóttir, Kristín Heba
Jonsson, Stefan Hrafn   orcid.org/0000-0002-9732-9886
Date: 2016-06-02
Language: Icelandic
Scope: 289-295
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
University of Akureyri
Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Hug- og félagsvísindasvið (HA)
School of Humanities and Social Sciences (UA)
Félagsvísindasvið (HÍ)
School of Social Sciences (UI)
Department: Félagsvísinda- og lagadeild (HA)
Faculty of Social Sciences and Law (UA)
Félags og mannvísindadeild (HÍ)
Faculty of Social and Human Sciences (UI)
Series: Læknablaðið;102(6)
ISSN: 0023-7213
1670-4959 (e-ISSN)
DOI: 10.17992/lbl.2016.06.87
Subject: Sexual abuse; Sexual assault; Adolescence; Kynferðislegt ofbeldi; Unglingar
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/156

Show full item record

Citation:

Arnarsson, A. M., Gisladottir, K. H., & Jonsson, S. H. (2016). The prevalence of sexual abuse and sexual assault against icelandic adolescents. Laeknabladid, 102(6), 289-295. doi:10.17992/lbl.2016.06.87

Abstract:

 
Inngangur: Kynferðisleg áreitni og ofbeldi gagnvart börnum og unglingum er ein alvarlegasta ógn við heilbrigði þeirra. Markmiðið var að rannsaka algengi og áhrif þess á íslenska unglinga í 10. bekk. Efniviður og aðferðir: Rannsóknin byggir á gögnum úr íslenska hluta HBSC-rannsóknarinnar á heilsu og lífskjörum skólabarna. Alls tóku 3618 íslenskir nemendur þátt í alþjóðlegri spurningalistarannsókn sem lögð var fyrir alla nemendur í 10. bekk í öllum skólum landsins að einum undanskildum. Reynsla nemenda af kynferðislegri áreitni og ofbeldi var metin með því að spyrja hversu oft þau hefðu gegn sínum vilja verið: a) snert með kynferðislegum hætti, b) verið látin snerta annan einstakling með kynferðislegum hætti, c) verið reynt að hafa við þau samfarir eða munnmök eða d) einhverjum hefði tekist að hafa við þau samfarir eða munnmök. Niðurstöður: Niðurstöður leiddu í ljós að 14,6% (527) þátttakenda höfðu orðið fyrir einhvers konar kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Af þeim höfðu 4,5% (162) orðið fyrir slíku einu sinni en 10,1% (365) höfðu annaðhvort orðið oftar fyrir ákveðinni gerð ofbeldis eða því hafði verið beitt gegn þeim á margvíslegri hátt. Um 1% þátttakenda, eða 35 einstaklingar, sögðust hafa orðið mjög oft fyrir nær öllum gerðum ofbeldis og áreitni. Tíðni vanlíðunar og áhættuhegðunar var mun hærri hjá þeim sem höfðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Ályktun: Þó niðurstöðurnar sýni að algengi kynferðislegrar áreitni og ofbeldis gegn unglingum sé svipað og í öðrum vestrænum löndum er það nokkuð hærra en sambærileg rannsókn á Íslandi leiddi í ljós fyrir áratug.
 
Introduction: Sexual abuse and sexual assaults against children and adolescents is one of the most significant threats to their health. The aim of the current study was to investigate its prevalence and effects on Icelandic teenagers in the 10th grade. Material and methods: The study is based on data collected for the Icelandic part of the HBSC-project (Health and behaviour of schoolaged children). Standardized questionnaires were sent to all students in 10th grade in Iceland of which 3,618 participated. The students experience of sexual abuse or assaults was assessed by asking them how often they had been against their will a) touched in a sexual way, b) made to touch someone else in a sexual way, c) the subject of an attempted rape or d) subjected to rape. Results: The results showed that 14.6% (527) participants had experienced sexual abuse or assault. Of these, 4.5% (162) had one such experience but 10.1% had either suffered certain type of abuse or assault more than once, or had experienced more than one kind. About 1% of participants (35) said that they had suffered many times from many forms of abuse and assaults. The prevalence of poor mental well-being and risk behaviour was much higher amongst those that had experienced sexual abuse or assault. Conclusion: Although the results show that the prevalence of sexual abuse and assault against Icelandic adolescents is similar to other Western countries, we find it to be higher than a previous study a decade ago.
 

Rights:

Open Access

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)