Opin vísindi

Renewable and Conventional Energy Sources, Cross-Border Interactions, and Electricity Prices within the Nord Pool Market

Renewable and Conventional Energy Sources, Cross-Border Interactions, and Electricity Prices within the Nord Pool Market


Title: Renewable and Conventional Energy Sources, Cross-Border Interactions, and Electricity Prices within the Nord Pool Market
Author: Unger, Elizabeth   orcid.org/0000-0002-1288-9033
Advisor: Guðmundur Freyr Úlfarsson
Date: 2018-06-11
Language: English
Scope: 105
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Verkfræði- og náttúruvísindasvið (HÍ)
School of Engineering and Natural Sciences (UI)
Department: Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (HÍ)
Faculty of Civil and Environmental Engineering (UI)
ISBN: 978-9935-9383-6-7
Subject: Econometrics; Electricity prices; Renewable energy; Hagmælingar; Raforkuframleiðsla; Endurnýjanleg orka; Umhverfisfræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/742

Show full item record

Citation:

Unger, E. A, 2018, Renewable and Conventional Energy Sources, Cross-Border Interactions, and Electricity Prices within the Nord Pool Market, Ph.D. dissertation, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Iceland, 105 pp.

Abstract:

 
The Lisbon Treaty grants permission to each European Union Member to determine which energy sources shall be used to supply its electricity. While EU members may act independently in this regard, since 1996 when Directive 96/92/EC went into effect, actions have been taken to create a Pan-European electricity market. In this setting, national electricity markets become integrated by operating under a single pricing solution. Recognizing this, there were two main goals in this research. The first aim was to perform a long-term study that estimated how changes in different Nordic countries’ generation supply affected its national neighbors’ day-ahead electricity prices in the Nord Pool market. The second aim was to estimate the effect of cross-border energy trading and wind generation on price differences between western Denmark and its Nordic trading partners. The results from the first analysis showed that changes in the energy sources used to supply electricity had varying impacts on the electricity price of different Nordic countries, showing, for example, that average annual prices were affected more when there was a decrease in nuclear production levels rather than an increase. The results from the second analysis showed that planned cross-border energy flow can have a large effect on price differences with the effects also varying across trading partners. It has been shown here that unilateral decisions made by an individual country in an integrated market can have spillover effects, affecting other countries differently. To reduce the negative impacts associated with spillover effects, more harmonization in energy policies between countries is suggested.
 
Lisbon samningurinn veitir sérhverju aðildarríki Evrópusambandsins rétt til að ákveða hvaða orkuauðlindir eru notað til að framleiða raforku. Frá 1996 við gildistöku ákvörðunar 96/92/EC hafa verið tekin skref til þess að mynda samevrópskan raforkumarkað, þó svo aðildarríkin hafi haft fullan sjálfsákvörðunarrétt gagnvart stjórnun eigin raforkumarkaðar. Raforkumarkaðir margra aðildarlandanna hafa verið samþættir í þeim tilgangi að verðmyndun verði einsleitari. Sú rannsókn sem hér er kynnt hafði tvö megin markmið. Fyrra markmiðið var að framkvæma langtíma rannsókn sem kannaði áhrif breytinga á framboði rafmagnsframleiðslu tiltekinna Norðurlanda með tilliti til uppruna raforkunnar á næsta-dags raforkuverð í nágrannalöndum á Nord Pool raforkumarkaðnum. Seinna markmiðið var að meta áhrif af millilanda orkuviðskiptum og raforkuframleiðslu með vindorku á mun raforkuverðs á milli vestur Danmerkur og viðskiptasvæða þess svæðis á Norræna markaðinum Nord Pool. Niðurstöður fyrri greiningarinnar sýndu að breytingar á uppruna raforku höfðu margvísleg áhrif á raforkuverð þjóðanna, meðal annars þannig að ársmeðaltöl raforkuverðs breyttust meira þegar rafmagnsframleiðsla með kjarnorku drógst saman en þegar slík framleiðsla jókst. Niðurstöður seinni greiningarinnar sýndu að áætluð millilandaviðskipti með raforku gátu haft mikil áhrif á verðmun milli landa og að áhrifin voru breytileg eftir löndum. Þessi rannsókn sýnir að einhliða ákvarðanir einstakra landa geta í samtvinnuðum markaði haft áhrif á raforkuverð annarra landa á sama markaði en að áhrifin eru mismunandi. Til að draga úr neikvæðum þáttum slíkra áhrifa er ráðlagt að samræma betur raforkustefnur á milli landa.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)