Opin vísindi

Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga

Show simple item record

dc.contributor Háskólinn á Akureyri
dc.contributor University of Akureyri
dc.contributor.author Karlsson, Vífill
dc.contributor.author Jóhannesson, Hjalti
dc.contributor.author Pétursson, Jón Óskar
dc.date.accessioned 2018-04-04T13:34:22Z
dc.date.available 2018-04-04T13:34:22Z
dc.date.issued 2017-12-14
dc.identifier.citation Vífill Karlsson, Hjalti Jóhannesson, Jón Óskar Pétursson. (2017). Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(2), 201-238. doi:10.13177/irpa.a.2017.13.2.3
dc.identifier.issn 1670-6803
dc.identifier.issn 1670-679X (eISSN)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/665
dc.description.abstract Mikil umræða fer nú fram um uppbyggingu og viðhald ferðamannastaða og þá þjónustu sem þarf að veita til þess að ferðaþjónusta geti þróast í takt við mikla fjölgun erlendra ferðamanna til landsins. Sveitarfélög eru einn þeirra hópa sem horft er til í þessu sambandi og ýmis verkefni og kostnaður vegna þeirra fellur sjálfkrafa á þau, svo sem fráveita og sorphirða og viðhald opinna svæða og gatna. Uppi eru efasemdir um að tekjur sveitarfélaga hækki nægjanlega á móti fjölgun ferðamanna, þar sem líklegast er að það gerist í gegnum útsvar en mikið er um farandverkamenn í ferðaþjónustu. Í þessari rannsókn er gerð tilraun til að meta hvort tekjur sveitarfélaga taki breytingum með fjölda ferðamanna. Einnig er gerð tilraun til að meta hvort útgjöld sveitarfélaga taki tilsvarandi breytingum. Fyrirliggjandi gögn yfir fjárhag sveitarfélaga frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fasteignamat frá Þjóðskrá og gögn um fjölda ferðamanna, úr ýmsum áttum, eru notuð til að meta tekju- og kostnaðarföll sveitarfélaga og hvort ferðaþjónustan hafi fyrrnefnd áhrif. Við greininguna var notuð aðallega aðhvarfsgreining fyrir panel-gögn (fixed- og random effect-líkön) en lýsandi greining einnig
dc.description.abstract Presently, discussions are taking place in Iceland on the development and maintenance of tourist sites and various services needed in order for tourism to develop in line with the great increase in the number of foreign tourists. Municipalities are one of the interested parties and they are responsible for many services: sewage, maintenance of parks and streets, to name a few. There are doubts that municipal income increases according to the increase in tourists, because it is most likely this will take place through municipal income tax, but much of the work related to tourism is carried out by migrant workers. This research attempts to assess if municipal income changes with increased number of tourists. It will also be attempted to estimate if costs of municipalities increase with increased number of tourists, and also which types of costs. Available data on financial affairs of municipalities from the Association of municipalities, real estate prices from the National registry and statistics on number of tourists, from diverse sources, are used to assess changes in costs and incomes and if this will have the impacts described above. Quantitative methods are applied in the analysis. Regression analysis for panel data (fixed and random effect models) was applied along with descriptive analysis
dc.format.extent 201-238
dc.language.iso is
dc.publisher Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands
dc.relation.ispartofseries Stjórnmál og stjórnsýsla;13(2)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Fjármál sveitarfélaga
dc.subject Ferðaþjónusta
dc.subject Aðhvarfsgreining
dc.title Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga
dc.title.alternative Tourists and municipal finance
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dcterms.license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
dc.description.version Peer Reviewed
dc.identifier.journal Icelandic Review of Politics & Administration
dc.identifier.journal Stjórnmál og stjórnsýsla
dc.identifier.doi 10.13177/irpa.a.2017.13.2.3
dc.contributor.department Viðskiptadeild (HA)
dc.contributor.department Faculty of Business Administration (UA)
dc.contributor.school Viðskipta- og raunvísindasvið (HA)
dc.contributor.school School of Business and Science (UA)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record