Opin vísindi

Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga

Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga


Title: Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga
Alternative Title: Tourists and municipal finance
Author: Karlsson, Vífill   orcid.org/0000-0001-7710-0446
Jóhannesson, Hjalti
Pétursson, Jón Óskar
Date: 2017-12-14
Language: Icelandic
Scope: 201-238
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
University of Akureyri
School: Viðskipta- og raunvísindasvið (HA)
School of Business and Science (UA)
Department: Viðskiptadeild (HA)
Faculty of Business Administration (UA)
Series: Stjórnmál og stjórnsýsla;13(2)
ISSN: 1670-6803
1670-679X (eISSN)
DOI: 10.13177/irpa.a.2017.13.2.3
Subject: Fjármál sveitarfélaga; Ferðaþjónusta; Aðhvarfsgreining
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/665

Show full item record

Citation:

Vífill Karlsson, Hjalti Jóhannesson, Jón Óskar Pétursson. (2017). Fjöldi ferðamanna og tekjur og kostnaður íslenskra sveitarfélaga. Stjórnmál og stjórnsýsla, 13(2), 201-238. doi:10.13177/irpa.a.2017.13.2.3

Abstract:

 
Mikil umræða fer nú fram um uppbyggingu og viðhald ferðamannastaða og þá þjónustu sem þarf að veita til þess að ferðaþjónusta geti þróast í takt við mikla fjölgun erlendra ferðamanna til landsins. Sveitarfélög eru einn þeirra hópa sem horft er til í þessu sambandi og ýmis verkefni og kostnaður vegna þeirra fellur sjálfkrafa á þau, svo sem fráveita og sorphirða og viðhald opinna svæða og gatna. Uppi eru efasemdir um að tekjur sveitarfélaga hækki nægjanlega á móti fjölgun ferðamanna, þar sem líklegast er að það gerist í gegnum útsvar en mikið er um farandverkamenn í ferðaþjónustu. Í þessari rannsókn er gerð tilraun til að meta hvort tekjur sveitarfélaga taki breytingum með fjölda ferðamanna. Einnig er gerð tilraun til að meta hvort útgjöld sveitarfélaga taki tilsvarandi breytingum. Fyrirliggjandi gögn yfir fjárhag sveitarfélaga frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, fasteignamat frá Þjóðskrá og gögn um fjölda ferðamanna, úr ýmsum áttum, eru notuð til að meta tekju- og kostnaðarföll sveitarfélaga og hvort ferðaþjónustan hafi fyrrnefnd áhrif. Við greininguna var notuð aðallega aðhvarfsgreining fyrir panel-gögn (fixed- og random effect-líkön) en lýsandi greining einnig
 
Presently, discussions are taking place in Iceland on the development and maintenance of tourist sites and various services needed in order for tourism to develop in line with the great increase in the number of foreign tourists. Municipalities are one of the interested parties and they are responsible for many services: sewage, maintenance of parks and streets, to name a few. There are doubts that municipal income increases according to the increase in tourists, because it is most likely this will take place through municipal income tax, but much of the work related to tourism is carried out by migrant workers. This research attempts to assess if municipal income changes with increased number of tourists. It will also be attempted to estimate if costs of municipalities increase with increased number of tourists, and also which types of costs. Available data on financial affairs of municipalities from the Association of municipalities, real estate prices from the National registry and statistics on number of tourists, from diverse sources, are used to assess changes in costs and incomes and if this will have the impacts described above. Quantitative methods are applied in the analysis. Regression analysis for panel data (fixed and random effect models) was applied along with descriptive analysis
 

Rights:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)