Opin vísindi

Affordances of Outdoor Education in Iceland: How nature contributes to place-based experience, reflection and friendship

Show simple item record

dc.contributor University of Iceland
dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor.advisor Dr Jón Torfi Jónasson & Dr Gunnar Þór Jóhannesson
dc.contributor.author Þorsteinsson, Jakob Frímann
dc.date.accessioned 2024-04-10T09:01:50Z
dc.date.available 2024-04-10T09:01:50Z
dc.date.issued 2024-04-23
dc.identifier.citation Jakob Frímann Þorsteinsson. (2024). Affordances of Outdoor Education in Iceland: How nature contributes to place-based experience, reflection and friendship [doktorsritgerð]. Háskóli Íslands.
dc.identifier.isbn 978-9935-9727-8-1
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/4799
dc.description.abstract The study reported here is essentially in two parts. The principal part is five published papers, framed by a kappa that shows how they connect within the context of Outdoor Education. The research aims to explore different aspects of outdoor activities in Iceland and highlight some key factors that contribute to its educational value (thus making it Outdoor Education) and simultaneously place it in the context of children's outdoor life. I argue that nature itself takes precedence, but social interaction, personal experiences, place, and reflection are all key components that ensure that the outdoor activities become significant as Outdoor Education, which thus undoubtedly belongs in the realm of good education. The doctoral project as a whole sheds light on a range of Outdoor Education activities that can be found as vital components in leisure and schools, but notably also in tourism. The overarching concern of this study is to connect and answer three fundamental questions. The study starts from the question of what characterises the discourse about and within Outdoor Education in Iceland, in order to set the stage for an in-depth probing of the field, seen both in the Icelandic and international context. This led to two principal questions, which in turn gave rise to the specific research questions in the five research papers that underpin my study. The second question defines the principal focus of the study and thus the foci of three papers: How does Outdoor Experiential Education in Iceland value and explore issues of place, reflection and friendship in the context of nature? This emphasises that nature is a principal characteristic of the outdoor settings being studied and identifies the three principal dimensions emerging from the studies. The third question brings attention to the children themselves, by asking: How are the outdoor and travel behaviours of children impacted by social and health factors? Thus, the three questions ask and lead to exploration how some of these fundamental values of Outdoor Education relate to the lives of Icelandic children. By doing this the study contributes to the field of Outdoor Education and education more generally by examining the affordances of Outdoor Education in relation to children's outdoor life and their experience of nature. Importantly, it raises questions about the position of Outdoor Education in schools, leisure, and tourism and identifies a need to strengthen its status so that people, especially children, can better enjoy the affordances of Outdoor Experiential Education in nature. The study is principally comprised of papers published in five academic publications. Paper I, opens the research project by providing theoretical discussion of “sense of place” and associated challenges. Paper II delves further into the discussion about the contextual and practical foundation of pedagogy of place and the understanding of sense of place. Paper III provides an opportunity to place nature and its unpredictability in an educational context and to examines how reflective practice can be used to learn from it. Paper IV analyses the amount of time children spent outside, emphasizing the importance and benefits of outdoor activities, as well as exploring the influential social and economic factors that affect children's outdoor behaviour. Paper V sheds light on young people’s participation in tourism with respect to socioeconomic factors and addresses these factors in the context of domestic travel behaviour, social tourism, and education. The research examines experience in the environs of Reykjavik with the sea and shores as context, and also further away in the mountains and highlands. These different outdoor educational experiences offer different affordances that are valuable in different ways. The main findings of the research are that the affordances of Outdoor Education relies on three main factors: (1) the discourse about and within Outdoor Education in Iceland; (2) how Outdoor Education activities are facilitated, which includes the companionship (the social environment); the methods applied, such as experiential and reflective approaches (the educational environment), as well as the places and spaces of the educational activities (the natural or physical environment); and (3) the stance taken towards appreciating values or significance of spending time outdoors and participating in outdoor activities and education, especially for children. When these factors are recognized and acknowledge, the affordances of Outdoor Education are significant, and its role in modern education holds high relevance. A significant concluding chapter presents advice concerning both policy and practice that is inspired by my research work, reflects my pragmatic stance, and is perhaps the motivation for this research journey.
dc.description.abstract Ágrip Rannsóknin miðar að því að kanna ólíka þætti útivistar á Íslandi og draga fram þá lykilþætti sem gera hana að útimenntun og setja þá í samhengi við útiveru barna. Færð eru rök fyrir því að sú umgjörð sem náttúran skapar og samneyti við hana sé í forgrunni, en vinátta og félagsleg tengsl, upplifun og reynsla, staður og ígrundun geri útivist að mikilvægri útimenntun sem eigi heima í litrófi góðrar almennrar menntunar. Doktorsverkefnið í heild varpar ljósi á breitt svið útimenntunar, t.d. í frístundastarfi, ferðaþjónustu og skólum. Þrjár spurningum eru lagðar fram sem fjalla um hvað einkennir orðræðu um útimenntun á Íslandi, hvernig möguleika felur reynslumiðuð útimenntun í náttúrunni á Íslandi í sér til að virkja staði, ígrundun og vináttu og hvernig útivera og ferðahegðun barna er undir áhrifum frá félagslegum og heilsufarslegum þáttum. Gildi rannsóknarinnar fyrir útimenntun og menntun almennt er að kanna þá möguleika sem felast í útimenntun í samhengi við útivist barna og upplifun af náttúru. Mikilvægið felst í því að vekja máls á stöðu útimenntunar í skólum, frístundastarfi og ferðaþjónustu og gildi þess að styrkja stöðu hennar svo að fólk, sérstaklega börn, geti notið möguleika reynslubundinnar útimenntunar í náttúrunni. Fjallað er um rannsóknina í fimm fræðigreinum. Grein 1 opnar rannsóknarverkefnið með fræðilegri umfjöllun um staðarkennd og tengdar áskoranir. Í grein 2 er kafað nánar í umræðuna um hagnýtan grunn og samhengi kennslufræði staðar og skilning á staðarkennd. Í 3. grein gefst tækifæri til að setja náttúruna og ófyrirsjáanleika hennar í menntunarlegt samhengi og skoða hvernig hægt er að nota ígrundaða starfshætti til að læra af reynslunni. Grein 4 fjallar um hve miklum tíma börn verja úti, gildi þess og hvaða félags- og efnahagslegu þættir hafa áhrif á útivist og útivera barna. Grein 5 þjónar sem brú frá menntun til ferðamála með því að varpa ljósi á þátttöku unglinga í ferðamennsku m.t.t. félagslegra og efnahagslegra þátta og til að ræða í samhengi við ferðahegðun innanlands, félagslega ferðamennsku og menntun. Í rannsókninni er skoðuð upplifun nærri þéttbýli með sjó og strendur sem umhverfi, og einnig fjær með fjöll og hálendi sem umhverfi. Þessar ólíku upplifanir bjóða upp á mismunandi menntunarlega virknikosti. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru að möguleikar eða virknikostir útimenntunar byggja á þremur meginþáttum: (1) orðræðunni um útimenntun og innan hennar (tengist m.a. því orðfæri sem fagfólk skilur og hefur yfir að ráða), (2) hvernig skapaður er farvegur fyrir útimenntun, sem nær til fólks (félagslegt umhverfi), og aðferðanna sem er beitt á borð við upplifunar- og ígrundandi aðferðir (menntunarlegt umhverfi), sem og þeirra staða og svæða sem er vettvangur starfsins (náttúrulegt eða manngert umhverfi), og (3) afstöðu til gildi þess, sérstaklega fyrir börn, að verja tíma utandyra og taka þátt í útivist. Þegar við áttum okkar á og viðurkennum þessa áhrifaþætti útimenntunar eru möguleikar hennar ríkulegir og hlutverk hennar í nútímamenntun stórt. Lagðar eru fram í lokakafla tillögur um stefnu og mögulegar aðgerðir sem eru grundaðar á rannsókninni og reynslu höfundar. Þær endurspegla það sjónarmið, sem var hvatinn að baki rannsókninni, að hafa áhrif á fagvettvang útimenntunar með það að leiðarljósi að skapa fleiri og ríkulegri tækifæri fyrir börn að vera úti. Lykilorð: Náttúra – Staður – Tómstundir – Upplifun – Útimenntun
dc.language.iso en
dc.publisher Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Nature
dc.subject Place
dc.subject Leisure
dc.subject Experience
dc.subject Outdoor education
dc.subject Útikennsla
dc.subject Náttúran
dc.subject Útivist
dc.title Affordances of Outdoor Education in Iceland: How nature contributes to place-based experience, reflection and friendship
dc.title.alternative Möguleikar útimenntunar á Íslandi: Hvernig náttúran stuðlar að staðartengdri reynslu, ígrundun og vináttu
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dcterms.license CC by 4.0
dc.contributor.department Faculty of Health Promotion, Sport and Leisure Studies (UI)
dc.contributor.department Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (HÍ)
dc.contributor.school Menntavísindasvið (HÍ)
dc.contributor.school School of Education (UI)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record