Opin vísindi

Epigenetic insights into the mammalian mild hypothermia response

Epigenetic insights into the mammalian mild hypothermia response


Title: Epigenetic insights into the mammalian mild hypothermia response
Alternative Title: Áhrif utangenaerfða á kælisvar spendýrafrumna.
Author: Rafnsdóttir, Salvör
Advisor: Hans Tómas Björnsson
Date: 2024-04-05
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (UI)
ISBN: 978-9935-9732-7-6
Subject: SMYD5; Mild hypothermic indicators; CRISPR-Cas9 mutagenesis screening; ENU mutagenesis screen; Drug screening; Doktorsritgerðir; Lyf; Skimun; Kæling; Stökkbreytingar
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4774

Show full item record

Abstract:

 
Þekkt er að kæling frumna (32-36°C) eykur tjáningu fáeinna þekktra gena. Margt er á huldu um þá innanfrumu- og millifrumuferla sem kæling snertir við og kallaðir hafa verið kælisvarið. Kæling er notuð í læknisfræðilegum tilgangi til að fá fram taugaverndandi áhrif hjá sjúklingum sem hafa orðið fyrir miklum taugaskaða, svo sem eftir hjartastopp eða vegna súrefnisþurrðar í fæðingu. Kælivísar (mild hypothermia indicators (MHI)) voru búnir til en þeir segja til um tjáningu þriggja gena (SP1, CIRBP, RBM3) sem þegar eru þekkt að því að gegna hlutverki í kælisvarinu. Kælivísarnir voru nýttir við framkvæmd skimana fyrir áhrifaþáttum kælisvarsins. Kælivísarnir sýna mestu svörunina við 32°C í mismunandi frumulínum, og þeir hafa takmarkaða virkni við hátt hitastig (40°C) og lágt hitastig (˂30°C), en þetta bendir til sértækni kælivísanna. Framkvæmdar voru þrenns konar skimanir fyrir þáttum sem hafa áhrif á kælisvarið; lyfjaskimun, CRISPR-Cas9-stökkbreytiskimun og ENU-stökkbreytiskimun. Auk þess var RNA-mengi kældra og ókældra frumna úr músum raðgreint, bæði frá frumum úr heilum lífverum og ræktuðum músafrumum. Við framkvæmd skimana var SP1+MCRE-MHI kælivísirinn notaður í leit að virkjun kælisvarsins meðal 1953 lyfja. Tvö lyf (Poziotinib og Entacapone) fundust sem bæði virðast geta virkjað kælisvarið. Næst voru kælivísarnir, SP1-MHI og LentiRBM3-MHI, notaðir með framsýnni CRISPR-Cas9-stökkbreytiskimun til þess að finna gen sem virkja eða bæla kælisvarið. Við fundum mörg gen sem virðast geta virkjað eða bælt kælisvarið en eitt þeirra gena sem bælir kælisvarið, SMYD5 skoðuðum við frekar. SMYD5 færir metýlhópa á histón sem gegnir hlutverki í stjórnun genatjáningar. Utangenaerfðamerki eru þekktir miðlar hitastigsáhrifa á erfðamengi í öðrum lífverum. Í óháðu gangasetti sést að við 37°C er SMYD5 bundið við stjórnraðir SP1 og CIRBP en ekki við stjórnröð RBM3. Á sama stað og SMYD5 bindst við erfðamengið kemur H3K36me3 utangenaerfðamerkið fram. Ef SMYD5 er slegið út má sjá aukningu SP1 og CIRBP við 37°C með próteinmagnmælingu og einnig sjáum við aukningu á virkjun SP1-MHI kælivísins við 37°C og 32°C. SMYD5 minnkar við 32°C í mannafrumum og heila músa ásamt SMYD5 bindingu við erfðamengið í mannafrumum. Við framkvæmdum framsýna ENU stökkbreytiskimun á músum, til þess að finna gen sem valda afbrigðilegri hitastigsstjórnun við kæliáreiti. Fyrstu niðurstöður þeirrar skimunar lofar góðu og hafa listar verið birtir yfir þau gen sem hugsanlega valda afbrigðilegri hitastigsstjórnun í lífverum. v Einnig var RNA raðgreining framkvæmd á taugastofnfrumum úr músum í rækt við 37°C og 32°C, og frumum úr dreka ásamt heilaberki músa sem annars vegar höfðu innra hitastig 37°C og hins vegar innra hitastig við 32°C. Í ljós kom að mörg gen breyta tjáningu sinni við kælingu. Þrjátíu og sjö önnur gen fundust sem SMYD5 virðist bæla við 37°C og haga sér því á svipaðan máta og SP1. Þetta verkefni hefur aukið skilning á kælisvari spendýrafrumna, en mörg gen breyta tjáningu sinni við kælingu eða hafa áhrif á grunnlíkamshitastig lífvera eftir kælingu. Í þessari doktorsritgerð kemur fram hvernig kæling fyrir tilstuðlan utangenaerfða, getur haft áhrif á genatjáningu. Einnig fundust tvö lyf sem mögulega geta haft áhrif á kælisvörun, en það býður upp á frekari möguleika til rannsókna á lyfjameðferðum hjá sjúklingum sem þurfa á kælimeðferð að halda.
 
In humans, the expression of several genes is increased with mild hypothermia (32-36°C), however, the precise nature of this mild hypothermia response (MHR) is unknown. In clinical practice MHR is often utilized as a neuroprotective agent in catastrophic events such as after neonatal hypoxic ischemia and cardiac arrest. In this thesis there were several methods used to gain deeper understanding of some of the characteristics of the MHR. To study these effects there were created and validated arrays of fluorescent mild hypothermia indicators (MHI) which measure regulatory activity of three genes (SP1, CIRBP, RBM3) which have previously been shown to be part of the MHR. The MHIs show maximum activation at 32°C in diverse cell systems with limited response in hyperthermia or moderate hypothermia (˂30°C), which indicates specificity. Here, three different types of screens were performed; a drug screen, CRISPR-Cas9 KO (knock out) mutagenesis screen and an ENU mutagenesis screen. RNA-Sequencing of in vivo and in vitro mouse cells that had been exposed to hypothermia was also performed. To gain further insight into the MHR the MHIs were utilized for two of three different screening strategies. The SP1+MCRE-MHI was used to look for MHR activation after medication exposure to 1953 FDA-approved compounds. This yielded two agents (Poziotinib and Entacapone) that could activate the MHR. Next, a forward CRISPR-Cas9 mutagenesis screen was combined with two MHIs, SP1-MHI and Lenti-RBM3-MHI, to identify a list of potential activators/repressors of SP1 and RBM3. Which led to the identification of numerous activators and repressors, including the repressor SMYD5 which was studied further. SMYD5 is a histone methyltransferase known to play a role in gene regulation. In other species, histone modifications as well as epigenetic regulators are used to integrate temperature cues into regulatory networks. Independent datasets show temperature (37°C) dependent SMYD5 binding at promoters of both SP1 and CIRBP but not RBM3. At the site of SMYD5 genomic binding there is an overlapping H3K36me3 modification peak. SMYD5 expression and genomic binding decreases at 32°C in vivo and in vitro, as quantified by Western blotting, CUT&RUN and Immunofluorescence. Next, a dominant ENU mutagenesis screen was performed to look for genes that cause abnormality in core temperature under hypothermic stimulus. The first results are promising, and this thesis vii provides a list of candidate genes that could cause core temperature abnormality, although the list needs further validation. RNA-Sequencing was performed of in vitro mouse Neural Progenitor cells (mNPCs) at 37°C and 32°C as well as RNA-sequencing of in vivo mouse hippocampal and cortical cells that had their core temperature either kept at 37°C or lowered to 32°C. There are many genes that have altered expression under hypothermic conditions. A list of additional 37 temperature responsive genes were identified; these genes seem to be regulated in a similar temperature dependent manner as SP1 and CIRBP by SMYD5. This project expands the current knowledge of the mild hypothermia pathway in mammalian cells and mammals. Here in this thesis, there is a mammalian example provided of how the epigenetic machinery incorporates the influence of environmental cues into the genome of mammalian cells. Also, potential novel therapeutic avenues for targeted temperature management/therapeutic hypothermia are identified.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)