Opin vísindi

Dependently independent: Co-existence of institutional logics in the recorded music industry

Dependently independent: Co-existence of institutional logics in the recorded music industry


Title: Dependently independent: Co-existence of institutional logics in the recorded music industry
Author: Sigurðardóttir, Margrét Sigrún
Advisor: Peter Maskell
Jesper Strandgaard Petersen
Eva Boxenbaum
Date: 2010
Language: English
University/Institute: Copenhagen Business School
ISBN: 9788759384121
Series: PhD Series;2010(3)
ISSN: 0906-6934
Subject: Útgáfumál; Tónlist; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/457

Show full item record

Citation:

Margrét Sigrún Sigurðardóttir. (2010). Dependently independent: Co-existence of institutional logics in the recorded music industry (doktorsritgerð). Copenhagen Business School, Kaupmannahöfn.

Abstract:

 
The concept of institutional logics, notably a choice between multiple logics, has  been offered as a foundation to theoretically explain heterogeneity of  organisation. The thesis focuses on how this heterogeneity of organisation is  possible through a study of how decision makers deal with conflicting yet co‐ existing logics in their every day work. The field chosen for the empirical study is  the recorded music industry, where two opposing logics, the artistic and the  commercial, necessarily co‐exist. Through semi‐structured interviews, decision  makers in the recorded music industry in the UK were asked about their work  processes.  Their descriptions revealed two very different ways of acting based on  either the artistic logic or the commercial logic.  The study further shows that  even if there were some attempts to take both logics into account, all the  respondents emphasised one logic over the other, but not the same logic, leading  to the established major/independent duality in the structure of the field.
 
Begrebet institutionelle logikker er blevet brugt som et fundament til at forklare,  på en teoretisk måde, heterogenitet af organisation, gennem et valg mellem flere  logikker. Denne phd afhandling fokuserer på, hvordan denne heterogenitet af  organisation er mulig gennem en undersøgelse af, hvordan beslutningstagere  håndterer modstridende, men alligevel sam‐eksisterende logikker i deres daglige  arbejde. Feltet valgt til den empiriske undersøgelse er musikbranchen i  Storbritannien, hvor to modsatrettede logikker, den kunstneriske og  kommercielle, nødvendigvis sam‐eksisterer. Gennem semi‐strukturerede  interviews blev beslutningstagere i musikbranchen i Storbritannien adspurgt om  deres arbejdsprocesser. Baseret på deres beskrivelser blev to meget forskellige  måder at handle på opdaget, på den ene hånd med grundlag i den kunstneriske  logik og på den anden side den kommercielle logik. Endvidere argumenteres der  for, at selv om der var nogle forsøg på at tage hensyn til begge logikker  fremhævede alle de adspurgte en logik frem for den anden, men ikke den samme  logik, der fører til den etablerede major / indipendent opdeling i branchens  struktur. 
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)