Opin vísindi

Designing capital-ratio triggers for Contingent Convertibles

Designing capital-ratio triggers for Contingent Convertibles


Title: Designing capital-ratio triggers for Contingent Convertibles
Author: Segal, Maxime   orcid.org/0000-0003-3560-347X
Advisor: Sverrir Ólafsson
Date: 2024-02
Language: English
University/Institute: Reykjavik University
Háskólinn í Reykjavík
School: School of Technology (RU)
Tæknisvið (HR)
Department: Department of Engineering (RU)
Verkfræðideild (HR)
ISBN: 978-9935-539-26-7
978-9935-539-27-4 (eISBN)
Subject: Convertible bonds; Convertible securities; Hybrid instruments (Securities); Banking; Economic stabilization; Financial engineering; Capital buffer; Skuldabréf; Bankar; Fjármálastöðugleiki; Fjármálaverkfræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4526

Show full item record

Abstract:

 
Contingent Convertible (CoCo) bonds represent a novel category of debt financial instruments, recently introduced into the financial landscape. Their primary role is to bolster financial stability by maintaining healthy capital levels for the issuing entity. This is achieved by converting the bond principal into equity or writing it down once the minimum capital ratios are violated. CoCos aim to recapitalize the bank before it is on the brink of collapse, to avoid a state bailout at a huge cost to the taxpayer. Under normal circumstances, CoCo bonds operate as ordinary coupon-paying bonds, which only in case of insufficient capital ratios are converted into equity of the issuer. However, the CoCo market has struggled to expand over the years, and the recent tumult involving Credit Suisse and its enforced CoCo write-off has underscored these challenges. The focus of this research work is on the first hand to understand the reasons for this failure, and, on the other hand, to modify its underlying design in order to restore its intended purpose: to act as a liquidity buffer, strengthening the capital structure of the issuing firm. The cornerstone of the proposed work is the design of a self-adaptive model for leverage. This model features an automatic conversion that does not hinge on the judgment of regulatory authorities. Notably, it allows the issuer's debt-to-assets ratio to remain within predetermined boundaries, where the likelihood of default on outstanding liabilities remains minimal. The pricing of the proposed instruments is difficult as the conversion is dynamic. We view CoCos essentially as a portfolio of different financial instruments. This treatment makes it easier to analyze their response to different market events that may or may not trigger their conversion to equity. We provide evidence of the model's effectiveness and discuss it implications of its implementation, in light of the regulatory environment and best market practices.
 
Skilyrt breytanleg (e. Contingent Convertible, skammstafað CoCo) skuldabréf eru nýstárleg gerð af fjármálagerningum sem nýlega komu fram á sjónarsvið fjármálamarkaða. Helsta hlutverk þeirra er að e a fjármálastöðugleika með því að viðhalda hæfilegum eiginfjárgrunni fyrir útgefendur þeirra. Þetta er gert með því að umbreyta höfuðstól skuldabréfs í hlutafé eða með því færa þau niður þegar krafa um eiginfjárhlutföll eru rofin. CoCo hefur það markmið að endurfjármagna bankann áður en hann fellur og þar með koma í veg fyrir björgunaraðgerðir af hálfu ríkisins, sem hefur í för með sér mikinn kostnað fyrir skattgreiðendur. Undir venjulegum kringumstæðum virka CoCo skuldabréf eins og hefðbundin arðgreiðslu- skuldabréf, sem einungis er breytt í hlutafé þegar eiginfjárhlutföll útgefanda þeirra eru ekki nægjanleg. Eigi að síður hefur markaður fyrir CoCo átt erfitt uppdráttar í gegnum tíðina og hefur nýlegur titringur í kringum Credit Suisse og þvingaðar afskriftir þeirra á CoCo skuldabréfum ýtt enn frekar undir erfiðleikana. Helsti tilgangur þessarar rannsóknar er tvíþættur. Annars vegar er ætlunin að skilja hvers vegna CoCo hefur ekki átt meiri velgengni að fagna en raun ber vitni. Hins vegar er henni ætlað að breyta grundvallarhönnun CoCo í þeim tilgangi að endurheimta upprunalegan tilgang þeirra: sem er að vera stuðpúði lausafés sem styrkir fjármagnsskipan útgáfu fyrirtækisins. Hornsteinn verkefnisins er hönnun á líkani með sjálfaðlögunarhæfni með tilliti til skuldsetningarhlutfalls. Líkanið býr yfir sjálfvirkri umbreytingu sem ræðst því ekki af reglum eftirlitsyfirvalda. Það gerir útgefanda því kleift að viðhalda hlutfalli skulda á móti eignum innan fyrirfram skilgreindra marka, þar sem líkur á vanskilum vegna útistandandi skuldbindinga haldast í lágmarki. Verðlagning gerninganna sem lagðir eru til í rannsókninni er þó vandasöm þar sem umbreytingin er dýnamísk. Í meginatriðum verður litið á CoCos sem safn ólíkra fjármálagerninga. Með þessari aðferð er hægt að greina viðbrögð þeirra við mismunandi markaðsatburðum sem geta mögulega hrint af stað umbreytingu yfir í hlutafé. Sýnt verður fram á skilvirkni líkansins ásamt því að álykta um innleiðingu þess með tilliti til regluverks og bestu markaðsvenja.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)