Opin vísindi

Becoming at home in a globalised world: Citizenship and inclusion in relation to cultural diversity within the context of Icelandic education

Becoming at home in a globalised world: Citizenship and inclusion in relation to cultural diversity within the context of Icelandic education


Title: Becoming at home in a globalised world: Citizenship and inclusion in relation to cultural diversity within the context of Icelandic education
Alternative Title: Að finna sig heima í hnattvæddum heimi: Borgaravitund og inngilding í tengslum við menningarlegan margbreytileika á íslenskum menntavettvangi
Author: Harðardóttir, Eva   orcid.org/0000-0002-9286-7773
Advisor: Berglind Rós Magnúsdóttir, Ólafur Páll Jónsson
Date: 2023-11-01
Language: English
University/Institute: University of Iceland
Háskóli Íslands
School: School of Education (UI)
Menntavísindasvið (HÍ)
Department: Deild menntunar og margbreytileika (HÍ)
Faculty of Education and Diversity (UI)
ISBN: 978-9935-9727-7-4
Subject: Cultural diversity; Inclusion; Citizenship; Borgaravitund; Inngilding; Margbreytileiki
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4479

Show full item record

Citation:

Harðardóttir, E.(2023). Becoming at home in a globalised world: Citizenship and inclusion in relation to cultural diversity within the context of Icelandic education [Doktorsritgerð]. Háskóli Íslands.

Abstract:

 
The Icelandic education system has developed largely in line with the Nordic social welfare model emphasising principles of democratic citizenship and inclusion. In the past two decades, Iceland has moved from marginal immigration to being one of the highest immigrant intake countries in Europe. Based on three separate studies and subsequent peer-reviewed articles, this PhD project seeks to understand how citizenship and inclusion are presented and perceived in relation to cultural diversity within the context of Icelandic education. The research draws on critical scholarly work on global citizenship education (GCE) and inclusion in conjunction with selected conceptual ideas from Hannah Arendt; in particular her metaphor of visiting as a way to engage with diversity. The research includes an analysis of policy documents, unstructured group interviews with teachers and semi-structured individual interviews with parents with immigrant and refugee status. It also includes a theoretical inquiry into the role of GCE as an inclusive way of engaging with cultural diversity within national educational settings. The research thus contributes to the broad range of studies pertaining to educational inclusion of immigrants and refugees. It is unique in the way it makes use of diverse data and analysis as pertaining to the education of migrant students and the significance of GCE. Findings from the analysis of policy documents and the teachers’ narratives indicate overlapping discursive orientations of citizenship and inclusion as assimilative being on the one hand and as competitive performance on the other. The analysis of the parents’ interviews suggests that parents with diverse sociocultural background, education and migration trajectories, experience various forms of internal exclusion within Icelandic schools. That is where their perspectives and experiences are either invalidated or disregarded completely. Such notions risks maintaining and recreating binary and unequal power positions between Icelandic parties on the one hand and immigrants and refugees on the other. The doctoral project points out the importance of approaching citizenship and inclusion in a critical and decentered manner. It is encouraged that in order for "the young and new" citizens to be able to develop and share their unique perspectives within the space of Icelandic schools, dominant actors within the field of education must put themselves in the role of the ‘visitor’ who seeks to engage with the perspectives of immigrants and refugees with the aim to develop and revise a vision of what it means to be a citizen and to belong in a globalised world.
 
Íslenskt menntakerfi hefur að mestu leyti þróast í samræmi við norræna velferðarhefð þar sem áhersla er lögð á lýðræði, jafnrétti og inngildingu. Á unfanförnum tveimur áratugum hefur innflytjendum og flóttafólki fjölgað jafnt og þétt á Íslandi. Doktorsverkefnið byggir á þremur aðskildum en tengdum rannsóknum þar sem meginmarkmiðið er að skilja hvernig borgarvitund og inngilding birtast í tengslum við menningarlegan margbreytileika á íslenskum menntavettvangi. Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á gagnrýnum kenningum um hnattræna borgaramenntun (e. global citizenship education) auk þess sem leitað var til klassískra kenninga Hönnu Arendt og þá sérstaklega myndlíkingar hennar um mikilvægi þess að taka mið af og heimsækja (e. visiting) mismunandi sjónarmið ólíkra aðila. Rannsóknin byggir á greiningu á íslenskum stefnuskjölum, hópviðtölum við kennara og einstaklingsviðtölum við foreldra með stöðu innflytjenda og flóttafólks. Þá fór einnig fram fræðileg greinig á þýðingu hnattrænnar borgaramenntunar sem inngildandi leiðar til að mæta menningarlegum margbreytileika í skólastarfi. Rannsóknin er því mikilvægt framlag til þeirra fjölmörgu og ólíku menntarannsókna sem láta sig inngildingu innflytjenda og flóttafólks varða. Sérstaða rannsóknarinnar felst einnig í fjölbreyttri gagnaöflun og greiningu sem snýr að menntunar barna og ungmenna af erlendum uppruna og þýðingu hnattrænnar borgaramenntunar í því sambandi. Niðurstöður á greiningu stefnumótunarskjala og orðræðu kennara varpa ljósi á viðteknar og samvirkandi hugmyndir um borgaravitund og inngildingu sem byggja ýmist á orðræðu um samlögun eða samkeppni og frammistöðu einstaklinga. Þá benda frásagnir foreldra af ólíkum uppruna og með mismunandi bakgrunn til þess að þau upplifi öll innri útilokun á vettvangi menntunar þar sem sjónarhorn þeirra og reynsla er ekki tekin gild. Slíkt skapar hættu á að viðhalda ójafnri valdastöðu á milli íslenskra aðila annars vegar og innflytjenda og flóttafólks hins vegar. Í doktorsritgerðinni er bent á mikilvægi þess að nálgast hugmyndir um borgaravitund og inngildingu á gagnrýnin og afmiðjaðan hátt. Hvatt er til þess að „hinir ungu og nýju“ borgarar fái tækifæri til að móta og deila viðhorfum sínum og reynslu á sameiginlegum vettvangi skólasamfélagsins. Þetta þýðir að ráðandi aðilar á íslenskum menntavettvangi þurfa að geta sett sig í hlutverk ‘gestsins’ sem sækist eftir því að hlusta á raddir innflytjenda og flóttafólks og nýta þau viðhorf til að endurskoða og þróa sýn á hvað það þýðir að vera borgari og að tilheyra í hnattvæddum heimi.
 

Rights:

© Eva Harðardóttir 2023

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)