Opin vísindi

Blind Hyperspectral Unmixing Using Autoencoders

Blind Hyperspectral Unmixing Using Autoencoders


Title: Blind Hyperspectral Unmixing Using Autoencoders
Author: Pálsson, Burkni
Advisor: Jóhannes R. Sveinsson, Magnús Örn Úlfarsson
Date: 2023-09
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Verkfræði- og náttúruvísindasvið (HÍ)
School of Engineering and Natural Sciences (UI)
Department: Rafmagns- og tölvuverkfræðideild (HÍ)
Faculty of Electrical and Computer Engineering (UI)
ISBN: 978-9935-9742-6-6
Subject: Fjölrásarmyndir; Kóðun; Doktorsritgerðir; Fjarkönnun; Hyperspectral unmixing; Autoencoder; Remote sensing; Deep learning
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4476

Show full item record

Abstract:

 
The subject of this thesis is blind hyperspectral unmixing using deep learning based autoencoders. Two methods based on autoencoders are proposed and analyzed. Both methods seek to exploit the spatial correlations in the hyperspectral images to improve the performance. One by using multitask learning to simultaneously unmix a neighbourhood of pixels while the other by using a convolutional neural network autoencoder. This increases the consistency and robustness of the methods. In addition, a review of the various autoencoder methods in the literature is given along with a detailed discussion of different types of autoencoders. The thesis concludes by a critical comparison of eleven different autoencoder based methods. Ablation experiments are performed to answer the question of why autoencoders are so effective in blind hyperspectral unmixing, and an opinion is given on what the future in autoencoder unmixing holds.
 
Efni þessarar ritgerðar er aðgreining fjölrásamynda (e. blind hyperspectral unmixing) með sjálfkóðurum (e. autoencoders) byggðum á djúpum lærdómi (e. deep learning). Tvær aðferðir byggðar á sjálfkóðurum eru kynntar og rannsakaðar. Báðar aðferðirnar leitast við að nýta sér rúmfræðilega fylgni rófa í fjölrásamyndum til að bæta árangur aðgreiningar. Ein aðferð með að nýta sér fjölbeitingarlærdóm (e. multitask learning) og hin með að nota sjálfkóðara útfærðan með földunartaugnaneti (e. convolutional neural network). Hvortveggja bætir samkvæmni og hæfni fjölrásagreiningarinnar. Ennfremur inniheldur ritgerðin yfirgripsmikið yfirlit yfir þær sjálfkóðaraaðferðir sem hafa verið birtar ásamt greinargóðri umræðu um mismunandi gerðir sjálfkóðara og útfærslur á þeim. í lok ritgerðarinnar er svo að finna gagnrýninn samanburð á 11 mismunandi aðferðum byggðum á sjálfkóðurum. Brottnáms (e. ablation) tilraunir eru gerðar til að svara spurningunni hvers vegna sjálfkóðarar eru svo árangursríkir í fjölrásagreiningu og stuttlega rætt um hvað framtíðin ber í skauti sér varðandi aðgreiningu fjölrásamynda með sjálfkóðurum. Megin framlag ritgerðarinnar er eftirfarandi: - Ný sjálfkóðaraaðferð, MTLAEU, sem nýtir á beinan hátt rúmfræðilega fylgni rófa í fjölrásamyndum til að bæta árangur aðgreiningar. Aðferðin notar fjölbeitingarlærdóm til að aðgreina grennd af rófum í einu. - Ný aðferð, CNNAEU, sem notar 2D földunartaugnanet fyrir bæði kóðara og afkóðara og er fyrsta birta aðferðin til að gera það. Aðferðin er þjálfuð á myndbútum (e.patches) og því er rúmfræðileg bygging myndarinnar sem greina á varðveitt í gegnum aðferðina. - Yfirgripsmikil og ítarlegt fræðilegt yfirlit yfir birtar sjálfkóðaraaðferðir fyrir fjölrásagreiningu. Gefinn er inngangur að sjálfkóðurum og elstu tegundir sjálfkóðara eru kynntar. Gefið er greinargott yfirlit yfir helstu birtar aðferðir fyrir fjölrásagreiningu sem byggja á sjálfkóðurum og gerður er gangrýninn samburður á 11 mismunandi sjálfkóðaraaðferðum.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)