Opin vísindi

Children and young asylum-seekers in Iceland : migration, psychosocial factors, and mental health

Children and young asylum-seekers in Iceland : migration, psychosocial factors, and mental health


Title: Children and young asylum-seekers in Iceland : migration, psychosocial factors, and mental health
Author: Cardenas, Paola   orcid.org/0000-0002-0897-1384
Advisor: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir
Date: 2023-06-17
Language: English
University/Institute: Reykjavik University
Háskólinn í Reykjavík
School: School of Social Sciences (RU)
Samfélagssvið (HR)
Department: Department of Psychology (RU)
Sálfræðideild
ISBN: 978-9935-539-05-2 (eISBN)
978-9935-539-04-5
Subject: Children; Youth; Forced migration; Psychosocial factors; Acculturation; Mental health; Börn; Unglingar; Nauðung; Fólksflutningar (félagsfræði); Félagssálfræði; Menningaraðlögun; Geðheilsa; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4255

Show full item record

Abstract:

 
Due to changing global circumstances in recent years, Iceland has experienced a sharp increase in forced migrant children, youth, and families seeking refuge. The aim of this doctoral thesis was to examine the migration experience of children and youth who claimed asylum in Iceland upon arrival and to explore psychosocial factors' role in their mental health post-migration. The study also examined participants' acculturation strategy preferences, their relationship to mental health outcomes, and whether there was support for the integration hypothesis in Iceland (i.e., integration is related to better mental health outcomes than marginalization). Two assessment interviews (including self-assessment measures) were conducted approximately eight months apart, with children and youth who fled to Iceland between 2016 and 2020. Seventy-five individuals ages 13 to 24 (M = 19.7, SD = 3.0, 67% male) participated during the first interview, while 43 participants (M = 20.16, SD = 3.1, 56% male) remained in the study and were interviewed a second time. The results presented in this thesis give valuable insight into the migration experience of forced migrant children and youth fleeing to Iceland. Study participants were, on average, exposed to numerous stressful life events (SLEs), some of which acted as push factors forcing them to leave their home countries. Low social support and traveling alone were related to greater vulnerability to SLEs exposure. Furthermore, SLEs experiences were related to an increased risk of developing post-traumatic stress disorder (PTSD) and other psychological symptoms (i.e., anxiety, depression, and externalizing symptoms). PTSD symptoms remained unchanged over two points in time. Still, higher levels of perceived social support from peers were related to less severity of PTSD symptoms. Furthermore, perceived parental social support was positively related to Icelandic language proficiency. Social support, particularly from peers, and fewer PTSD symptoms were also associated with greater mental well-being at time point two. Lastly, iv results support the integration hypothesis in Iceland as participants who favored integration showed the best mental health outcomes (i.e., fewer PTSD and depression symptoms), and those who preferred (or were forced to choose) marginalization showed the poorest mental health outcomes. These results highlight the importance of social support for a positive migration experience, adaptation process, and mental health and well-being of forced migrant children and youth in Iceland. They also demonstrate that the migration experience of these children and youth is a dynamic process involving a confluence of factors occurring during pre-migration, flight, and post-migration, which can impact their lives and mental health. Lastly, they provide needed knowledge on a field of study that has not yet been thoroughly explored in Iceland.
 
Breyttar aðstæður í heiminum á undanförnum árum hafa valdið því að fjöldi barna, ungmenna og fjölskyldna sem leita skjóls á Íslandi fer vaxandi. Markmið þessarar doktorsrannsóknar var að kanna upplifun barna og ungmenna af því að flytja búferlum til Íslands og sækja þar um alþjóðlega vernd ásamt því að kanna áhrif sálfélagslegra þátta á geðheilsu þeirra eftir flutning. Í rannsókninni voru einnig kannaðar þær aðferðir sem þátttakendur kusu til að aðlagast menningu landsins, samspili aðferðanna við geðheilsu þátttakenda og hvort stuðningur væri fyrir samþættingartilgátunni á Íslandi (þ.e. að samþætting hafi jákvæðari áhrif á geðheilsu en jaðarsetning). Tvö matsviðtöl (ásamt fyrirlagningu sjálfsmatskvarða) voru tekin með átta mánaða millibili við börn og ungmenni sem fluttu búferlum til Íslands og sóttu um alþjóðlega vernd á árunum frá 2016 til 2020. Sjötíu og fimm einstaklingar á aldrinum 13 til 24 ára (M = 19,7, SF = 3,0, 67% karlar) tóku þátt í fyrsta viðtalinu en 43 þátttakendur (M = 20,16, SF = 3,1, 56% karlar) héldu áfram í rannsókninni og tóku þátt í seinna viðtalinu. Niðurstöðurnar sem kynntar eru í þessari ritgerð gefa innsýn í upplifun þeirra barna og ungmenna sem leita skjóls á Íslandi. Þátttakendur rannsóknarinnar upplifðu að meðaltali fjölmarga streituvaldandi atburði sem sumir hverjir ollu því að þátttakendur neyddust til að yfirgefa heimkynni sín. Þau sem fengu lítinn félagslegan stuðning eða ferðuðust ein til Íslands voru líklegri til að upplifa streituvaldandi atburði. Ennfremur tengdist streituvaldandi reynsla auknum líkum á að greina frá einkennum áfallastreitu og sálrænna einkenna (t.d. kvíða, þunglyndis og hegðunarvanda). Einkenni áfallastreitu héldust óbreytt á milli þeirra tveggja matsviðtala sem tekin voru. Engu að síður tengdist aukinn félagslegur stuðningur frá jafnöldrum færri einkennum áfallastreitu. Að auki hafði félagslegur stuðningur foreldra jákvæð áhrif á íslenskukunnáttu barna og ungmenna. Félagslegur stuðningur, sérstaklega frá jafnöldrum, og færri einkenni áfallastreitu voru einnig vi tengd betri andlegri vellíðan á tímapunkti tvö. Að lokum styðja niðurstöður rannsóknarinnar við samþættingartilgátuna á Íslandi þar sem geðheilsa þátttakenda sem voru hlynnt samþættingu var betri (þ.e. færri einkenni áfallastreitu og þunglyndis) en þeirra sem kusu (eða voru neydd til að velja) jaðarsetningu. Þessar niðurstöður sýna mikilvægi félagslegs stuðnings fyrir jákvæða upplifun af fólksflutningum, aðlögunarferlinu og fyrir geðheilsu og vellíðan þeirra barna og ungmenna sem neyðast til að leita skjóls á Íslandi. Niðurstöðurnar sýna einnig að reynsla þessara barna og ungmenna af búferlaflutningum er síbreytilegt ferli sem felur í sér samspil ýmissa þátta sem eiga sér stað fyrir fólksflutninga, á flóttanum og eftir fólksflutninga, og allir þessir þættir geta haft áhrif á líf þeirra og geðheilsu. Loks veita niðurstöðurnar nauðsynlega þekkingu á fræðasviði sem ekki hefur enn verið kannað til hlítar á Íslandi.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)