Opin vísindi

Pregnancy and childbirth among women previously exposed to sexual violence

Pregnancy and childbirth among women previously exposed to sexual violence


Title: Pregnancy and childbirth among women previously exposed to sexual violence
Alternative Title: Meðganga og fæðing hjá konum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi
Author: Gísladóttir, Agnes
Advisor: Unnur Anna Valdimarsdóttir
Date: 2017-09
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (HÍ)
ISBN: 9789935936516
Subject: Sexual violence; Maternal health; Pregnancy; Obstetrics; Neonatal outcomes; Kynferðislegt ofbeldi; Heilsufar; Mæður; Meðganga; Fæðing; Nýburar; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/414

Show full item record

Citation:

Agnes Gísladóttir, (2017). Pregnancy and childbirth among women previously exposed to sexual violence (doktorsritgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík.

Abstract:

 
Background and aims: Sexual violence is common and, due to the possible impact on the exposed individual, a major public health concern according to the World Health Organization. However, knowledge from large and well conducted studies on the associations between sexual violence and women’s childbirth outcomes later in life is as yet somewhat scarce and inconclusive. Using prospectively collected data, the aim of this thesis was to examine the potential associations between sexual violence exposure in adolescence or adulthood, and the risks of adverse pregnancy, obstetric, or neonatal outcomes in later pregnancies. Material and methods: All three studies were register-based, where information on women who attended a Rape Trauma Service (RTS) were linked with the Icelandic Medical Birth Registry (IMBR). In Study I, 915 pregnancy characteristics of mothers who attended the RTS during 1993–2008 (exposed) were compared to a randomly selected cohort of 1,641 pregnancies of women who had not attended the RTS (non-exposed), using data from the IMBR and maternity records. In Study II, we contrasted obstetric characteristics among 1,068 singleton births of women who attended the RTS 1993-2011, on average six years after the exposure, to 9,126 randomly selected births of non-exposed women, matched by maternal age, parity, and season/year of delivery. In Study III we compared characteristics of live-born singletons of exposed mothers (n=1,067) to those of non-exposed mothers (n=9,104). Poisson regression models were typically used to estimate relative risks (RR) with 95% confidence intervals. Results: Compared to non-exposed women, women previously exposed to sexual violence were younger, more often not employed, not cohabiting, and more often smokers during pregnancy (41.4% vs. 13.5%; aRR 2.59, 95% CI 2.19–3.07). Exposed primiparas were at increased risk of obesity (RR 1.56, 95% CI 1.15–2.12) (Study I). Exposed mothers presented with increased risks of maternal distress during labor and delivery (RR 1.68, 95% CI 1.01–2.79), prolonged first stage of labor (RR 1.40, 95% CI 1.03–1.88), and emergency instrumental delivery (RR 1.16, 95% CI 1.00–1.34), compared to non-exposed mothers. No overall differences were found regarding elective cesarean sections (Study II). Compared to infants of non-exposed mothers, infants of exposed mothers were lighter (3,573.6 g vs. 3,675.6 g, p<0.01), had an increased risk of being born preterm (<36 completed gestational weeks) (RR 1.49, 95% CI 1.13–1.97, mainly moderately preterm (32-36 gestational weeks) (RR 1.64, 95% CI 1.24–2.19)), and transferral to the Neonatal Intensive Care Unit (RR 1.35, 95% CI 1.05–1.73). Adjusting for concurrent cohabiting and occupational status slightly attenuated the relative risk of preterm birth (Study III). Overall, the risk elevations in Studies II and III were larger for women assaulted in adolescence than those assaulted later. Conclusion: Obstetric outcomes of women with a history of sexual violence are, in most cases, relatively favorable. Yet, our data suggest that assaulted women may still be at increased risks of sustained smoking during pregnancy, obesity, prolonged first stage of labor, emergency instrumental delivery, and preterm birth.
 
Bakgrunnur og markmið: Alþjóða heilbrigðismálastofnunin lítur á kynferðisofbeldi sem lýðheilsuvá á heimsvísu, þar sem það er bæði algengt og getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir brotaþola. Stórar og vel gerðar rannsóknir á kynferðisofbeldi og hugsanlegum áhrifum í kringum barnsburð kvenna síðar á lífsleiðinni eru takmarkaðar og niðurstöðum ber ekki saman. Með því að nota gögn sem safnað var á þeim tíma sem bæði útsetning og útkoma áttu sér stað var markmið þessarar rannsóknar að skoða hugsanlegt samband á milli kynferðisofbeldis á unglings- eða fullorðinsárum og áhættunnar á óæskilegum þáttum á meðgöngu, í fæðingu eða hjá nýburanum. Aðferð: Notast var við gagnagrunna í öllum þremur rannsóknunum; upplýsingar um konur sem leituðu til Neyðarmóttöku vegna kynferðisofbeldis voru samkeyrðar við rafræna fæðingaskrá. Í rannsókn I var meðganga 586 kvenna sem leituðu til Neyðarmóttöku á árunum 1993-2008 borin saman við meðgöngu 1.641 konu sem hafði ekki leitað þangað. Notast var við gögn úr fæðingaskrá og mæðraskrám. Í rannsókn II voru skoðaðar fæðingar mæðra sem höfðu leitað til Neyðarmóttöku á árunum 1993-2011 og að meðaltali sex árum síðar eignast 1.068 einbura (útsettur hópur). Til samanburðar voru 9.126 einburafæðingar óútsettra kvenna (höfðu ekki leitað til Neyðarmóttöku). Þær voru valdar af handahófi en parað var á aldri móður, hvort konan hafði áður eignast barn og ársþriðjungi fæðingar innan sama árs. Í rannsókn III voru borin saman einkenni lifandi fæddra einbura, 1.067 voru í útsettum hópi og 9.104 voru í óútsettum iv hópi. Notast var við Poisson aðhvarfsgreiningu til að meta áhættuhlutfall (RR) með 95% öryggisbili. Niðurstöður: Í samanburði við óútsettar konur voru útsettar konur yngri, síður á vinnumarkaði, síður í sambúð og reyktu oftar (41.4% vs. 13.5%; aRR 2.59, 95% CI 2.19-3.07) (rannsókn I). Útsettar konur voru í aukinni áhættu á að fá greiningarnar móðurnauð í hríðum og fæðingu (RR 1.68, 95% CI 1.01- 2.79) og lengt fyrsta stig fæðingar (RR 1.40, 95% CI 1.03-1.88), og að beita þyrfti áhöldum eða bráðakeisaraskurði (RR 1.16, 95% CI 1.00- 1.34), samanborið við óútsettar konur. Á heildina litið fannst enginn munur á valkeisaraskurðum (rannsókn II). Samanborið við nýbura óútsettra mæðra voru nýburar útsettra mæðra léttari (3.573,6 g vs. 3.675,6 g, p<0.01), í aukinni áhættu á að fæðast fyrir tímann (RR 1.49, 95% CI 1.13-1.97, einkum á 32.-37. viku (RR 1.64, 95% CI 1.24- 2.19)), og vera fluttir á vökudeild (RR 1.35, 95% CI 1.05-1.73). Áhættustuðlar fyrir fyrirburafæðingu lækkuðu dálítið þegar leiðrétt var fyrir núverandi sambúðar- og atvinnustöðu (rannsókn III). Áhættustuðlar í rannsóknum II og III voru almennt hærri fyrir konur sem urðu fyrir kynferðisofbeldi á unglingsárum en þær sem voru eldri. Umræða: Meðganga og fæðingar kvenna sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi virðast oftast ganga vel. Niðurstöðurnar benda þó til þess að konur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi séu í aukinni áhættu á að reykja á meðgöngu, langdregnu fyrsta stigi fæðingar, fæðingu með áhöldum eða bráðakeisaraskurði og fyrirburafæðingu.
 

Description:

Thesis for a doctoral degree at the University of Iceland. All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the prior permission of the copyright holder.

Rights:

Lokað tímabundið vegna óbirtrar vísindagreinar

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)