Opin vísindi

Cyclodextrins as enabling excipients in ophthalmic drug delivery

Cyclodextrins as enabling excipients in ophthalmic drug delivery


Title: Cyclodextrins as enabling excipients in ophthalmic drug delivery
Author: Prajapati, Manisha
Advisor: Þorsteinn Loftsson
Date: 2022-02
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Lyfjafræðideild (HÍ)
Faculty of Pharmaceutical Sciences (UI)
ISBN: 9789935944580
Subject: Cyclodextrins; Stability; Solubility; Permeation; Cytotoxicity; Lyfjafræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4022

Show full item record

Abstract:

 
Sýklódextrín eru hjálparefni sem notuð eru lyfjaform svo sem vatnslausnir (t.d. stungulyf) og föst lyfjaform (t.d. töflur), til að auka leysanleika, stöðugleika og aðgengi lyfjanna. Í þessu verkefni var notkun sýklódextrína sem hjálparefni í augndropum rannsökuð. Rannsakað var hvernig sýklódextrín hafa áhrif á eðlisefnafræðilega eiginleika (þ.e. leysanleika og stöðugleika) lyfja og hvernig þau auka frásog lyfja í gegnum lífrænar himnur. Einnig voru rannsökuð áhrif sýklódextrína á frumur augans, svo sem áhrif þeirra á sjónhimnu augans. Aðgengi lyfs sem gefið er á yfirborð augans er oftast aðeins 3 til 5%, það er aðeins 3 til 5% af lyfinu frásogast inn í augað. Helstu ástæður lélegs aðgengis augnlyfja frá yfirborði augans er takmarkað frásog þeirra í gegnum lífrænar himnur, svo sem í gegnum hornhimnuna. Flest lyf eru einnig fitusækin og hafa því mörg hver takmarkaðan leysanleika í vatni. Þau leysast illa upp í augndropum, sem oftast eru vatnslausnir lyfja, og tárahimnunni sem hylur yfirborð augans. Önnur stór áskorun er efnafræðilegur óstöðugleiki margra lyfja í vatnslausnum sem takmarkar geymsluþol augndropa. Hægt að nota sýklódextrín til að auga bæði stöðugleika og leysni lyfja. Í vatnslausnum mynda sýklódextrín fléttur (þ.e. komplexa) með fitusæknum lyfjum. Fitusæknar sameindir, eða fitusæknir hlutar sameindanna, setjast í op í miðju sýklódextrínsameindanna sem þá verja lyfin fyrir utanaðkomandi áhrifum í lausninni. Sýklódextrín geta einnig aukið aðgengi lyfjanna að lífrænum himnum og þar með aðgengi þeirra inn í augað. Að lokum hafa nýlegar rannsóknir sýnt að sýklódextrín geta myndað fléttur með ýmsum lífrænum efnasamböndum eins og kólesteróli. Því er ekki ósennilegt að hægt verði að nota sýklódextrín við meðhöndlun á sjónhimnusjúkdómum, eins og Stargardtsjúkdómi og slagæðastíflu í sjónhimnu. Rannsóknir á eiturverkunum sýklódextrína á sjónhimnu eru þó takmarkaðar. Áhrif ýmissa sýklódextrína á leysanleika og stöðugleika takrólímus og díflúprednats í vatni voru rannsökuð. Áhrifum sýrustigs (pH), sýklódextrína og fjölliða á niðurbrotsferla og niðurbrotshraða lyfjanna voru rannsökuð með vökvagreini (HPLC) og massagreini (MS). Myndun flétta lyfja og sýklódextrín var könnuð með ýmsum aðferðum svo sem NMR, DSC og FTIR. Áhrif sýklódextrína á flæði lyfja í gegnum himnur voru rannsökuð. Að lokum voru áhrif 2-hýdroxýprópýl-ȕ-sýklódextríns +3ȕ&' RJ PHWêO-ȕ-sýklódextríns 50ȕ&' á frumur sjónhimna úr músum rannsökuð. Rannsóknir á niðurbrotshraða sýndu að takrólímus hefur hámarks stöðugleika í vatnslausn við pH á milli 4 og 6, á meðan díflúprednat er stöðugast við pH um 5. Niðurbrotið beggja lyfjanna eykst verulega ef pH-ið fer yfir 6. MS rannsóknir sýndu að vatnsrof var aðalorsök niðurbrots takrólímus í +3ȕ&'YDWQVODXVQXP Leysanleikarannsóknir sýndu Dèȕ-VêNOyGH[WUtQ ȕ&' og afleiður þess mynda vatnsleysanlegar fléttur með takrólímusi og eru bestu sýklódextrínin til að auka leysanleika lyfsins í vatni, en Ȗ-sýklódextrín (Ȗ&') og afleiður þess voru bestar fyrir díflúprednat. Ennfremur sýndu stöðugleikarannsóknir með sýklódextrínum og mismunandi fjölliðum að stöðugleiki takrólímus í vatni jókst með blöndu +3ȕ&' RJ W\OR[DSóli. Rannsóknir á díflúprednati gáfu svipaðar niðurstöður þar sem blanda af 2- hýdroxýprópýl-Ȗ-sýklódextríni (+3Ȗ&') og póloxamer 407 reyndist best. Þá voru einkenni flétta díflúprednats og +3Ȗ&' rannsökuð á bæði föstu formi og í lausn, það er díflúprednat +3Ȗ&' fléttu og díflúprednat/HPȖ&' Sóloxamer fléttu. NanoSight var notað til að mæla myndun díflúprednat +3Ȗ&' nanóagna og díflúprednat +3Ȗ&' Sóloxamer nanóagna, stærð þeirra og stærðardreifingu sem hlutfall af styrk póloxamers. Niðurstöðurnar voru síðan staðfestar með rafeindasmásjárrannsóknum (TEM). Eiginleikar fléttanna á föstu formi voru rannsakaðar með DSC og FTIR. Rannsóknir á flæði hýdrókortisóns í gegnum himnur sýndu að styrkur mismunandi leysanleika aukandi efna (þ.e. +3ȕ&' HWDQyOs og natríumlárýlsúlfats) hafði markverð áhrif á flæði hýdrókortisóns í gegnum himnur. Áhrifin voru tengd varmafræðilegu ástandi lyfsins í vatnslausninni. Rannsóknir á eituráhrifum VêQGXDè50ȕ&' hafði meiri eituráhrif en +3ȕ&' VHPVMyQKLPQDQþoldi í allt að 10 mM +3ȕ&' styrk. Auk þess sýndu rannsóknir sem gerðar voru á flúrljómandi afleiðum sömu sýklódextrína að bæði 50ȕ&' og +3ȕ&' JHWD IDULè GM~SW LQQ t sjónhimnuna. Þótt Dè+3ȕ&'KDILreynst besta sýklódextrínið fyrir takrólímus og aukið bæði leysanleika þess og stöðugleika, var aukningin ekki nægjanleg til að hægt væri að mynda takrólímus augndropa. Leysaleiki díflúprednats í vatnslausnum sem innihéldu +3Ȗ&' nægði til að mynda augndropa sem innihalda 0,1% díflúprednat, sem er tvöfalt meira magn en í þeim díflúprednat augndropum sem nú eru á markaði. Frekari rannsóknir þarf þó að gera til að fullhanna augndropana
 
Cyclodextrins (CDs) have been widely used as pharmaceutical excipients for formulation purposes for different drug delivery systems. Recent developments have explored their use in ophthalmic drug delivery to overcome the challenges faced due to the anatomical and physiological barriers of the eye. Other big challenges in the ocular delivery are the poor aqueous solubility and chemical instability of many drugs in aqueous solutions and the short retention time. As we know, CDs can be used to improve the stability and solubility of hydrophobic drugs in aqueous CD solutions through the formation of drug/CD complexes. The lipophilic molecules of parts of larger drugs can enter the CD cavity and hence can be protected from external factors in the solution. Not only this but the use of CDs as solubilisers has helped in the permeation properties of different hydrophobic drugs. In addition to this, recent studies have shown that CDs are able to form complexes with a variety of biomolecules, such as cholesterol. This has subsequently paved the way for the possibility of using CDs in retinal diseases, such as Stargardt disease and retinal artery occlusion, where CDs could absorb cholesterol pumps, but the studies on the retinal toxicity of CDs are limited. This study aimed to explore the applicability of CDs in ophthalmic delivery as solubilisers/stabilisers for various hydrophobic drugs (tacrolimus and difluprednate) to develop a vehicle for aqueous eye drops, their concentration effect on important parameters for formulation like permeation, and to examine the retinal toxicity of different CDs and their localisation within retinal tissues. Phase-solubility and kinetics studies were performed in the presence of different CDs at different pH values for tacrolimus and difluprednate. A mass spectrometric (MS) study was also done to elucidate the degradation mechanism of the tacrolimus in an aqueous CD solution. Furthermore, stabilisation studies were done with CD and different polymers to further improve the stability of these drugs. After this, the characterisations of drug/CD complexes were done using techniques like NMR, DSC, and FTIR. Permeation studies were done with hydrocortisone to study the effect of different solubiliser concentrations on the permeation. Finally, cytotoxicity studies with 2- hydroxypropyl-ȕ&' +3ȕ&' DQG UDQGRPO\ PHWK\ODWHG ȕ-cyclodextrin 50ȕ&' ZHUH GRQH XVLQJ ZLOG-type mouse retinal explants, the terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) assay, and fluorescence microscopy. Kinetics studies showed that tacrolimus has a maximum stability between pH 4 and 6 while difluprednate has one at around pH 5. The degradation is vigorous in basic conditions after pH 6 for both drugs. The MS studies showed that hydrolysis was the main cause of tacrolimus degradation in aqueous +3ȕCD solutions. Phase-solubility studies revealed that ɴCD and its derivatives were good solubilisers for tacrolimus, while ɶCD and its derivatives for difluprednate. Furthermore, stability studies with CD and different polymers showed that the stability of tacrolimus was improved with the combination of HPɴCD and tyloxapol. But still, tacrolimus degradation was around more than 30% with 5% HPɴCD and 2% tyloxapol. A similar trend was observed in the case of difluprednate where the drug degradation was less than 1% in the combination system with 15% HPɶCD and 4% poloxamer 407. Studies with tacrolimus were not continued due to the unsatisfactory stability results. After this, the characterisations of drug/CD complex in solid- and solution-states were done in binary (difluprednate/HPɶCD) and ternary (difluprednate/HPɶCD/poloxamer) systems. NanoSight was used to measure the drug/CD and drug/CD/polymer aggregates with observed increasing micelles aggregate size with an increasing poloxamer concentration. This was confirmed by transmission electron microscopy (TEM) studies. The solid-state characterisation of these binary and ternary complexes done by using DSC and FTIR showed the disappearance of the characteristic peaks confirming the presence of an inclusion complex in our system. Permeation studies showed that the concentration of different solubilisers (HPɴCD, ethanol, and sodium lauryl sulfate; SLS) had a pronounced effect on the permeation of hydrocortisone across different membrane barriers. This was shown by the flux profiles where we observed decreasing flux values when the concentration of HPɴCD and ethanol was increased/decreased from the concentration when hydrocortisone was in a saturated solution. The permeation of hydrocortisone in SLS system revealed a different profile with decreasing flux over increasing SLS concentration. Cytotoxicity studies showed that RMɴCD was more toxic to retinal explants when compared to HPɴCD, which the retina can safely tolerate at levels as high as 10 mM. Additionally, studies conducted with fluorescent forms of the same CDs showed that both CDs can penetrate deep into the inner nuclear layer of the retina, with some uptake by Müller cells. 7R FRQFOXGH HYHQ WKRXJK +3ȕ&' ZDV D EHWWHU VROXELOLVHU VWDELOLVHU IRU tacrolimus among the CDs tested, tacrolimus was not adequately chemically stable to be formulated as aqueous eye drops. In the case of difluprednate, it ZDVSRVVLEOHWRVROXELOLVH GLIOXSUHGQDWHLQDQDTXHRXV+3Ȗ&'VROXWLRQ which is twice as much as the commercially available eye drops, and stabilise vii in an aqueous solution using a combination of CD and polymer. However, in order to formulate into eye drops, further studies with different excipients and different parameters are needed. In addition to this, the solubiliser concentration does play a critical role in the permeation capability of the drug molecule across the barrier membrane which is, in turn, related to the WKHUPRG\QDPLFDFWLYLW\RIWKHGUXJPROHFXOH /DVWO\ +3ȕ&'ZDVIRXQGWREHDVDIHURSWLRQWKDQ50ȕ&D for retinal drug delivery and may advance the use of CDs in the development of drugs in this field. Hopefully, these obtained results could be beneficial in further exploration of CDs in various fields of ophthalmic drug delivery either as drug carriers or the drug itself.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)