Opin vísindi

Young learner’s lexical proficiency and motivation to learn English in Iceland

Young learner’s lexical proficiency and motivation to learn English in Iceland


Title: Young learner’s lexical proficiency and motivation to learn English in Iceland
Author: Jóhannsdóttir, Ásrún   orcid.org/0000-0002-3957-2319
Advisor: Birna Arnbjörnsdóttir
Date: 2022
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Hugvísindasvið (HÍ)
School of Humanities (UI)
Department: Mála- og menningardeild (HÍ)
Faculty of Languages and Cultures (UI)
Subject: Doktorsritgerðir; Tungumálakennsla; Enska sem annað mál; Orðaforði; Second language acquisition; Vocabulary; Motivation in education; Extramural input; Enska (námsgrein)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3296

Show full item record

Abstract:

 
Abstract Globalization and technological development contribute to an increased demand for English skills in daily recreational activity in Iceland. This phenomenon, and a steadily growing exposure, has changed the status of English in Iceland from being a foreign language towards being closer to a second language (Birna Arnbjörnsdóttir 2007). This study aims to explore 4th-grade students’ attitudes towards English and examine which contributing factors affect their motivation for learning English, specifically learning English vocabulary. Four research questions explore the relationships between context-specific variables and whether gender or onset of instruction affects context-oriented English use or vocabulary size. The study used a quantitative method approach. First, a survey was administered based, on the one hand, on Dörnyei’s “L2 Motivational Self-System” (2005) and, on the other hand, seven context-specific factors. These are TV/Music, Computers, Education, Peers, Family, Texts and Lingua Franca. Secondly, two vocabulary tests were administered to determine students’ lexical knowledge at the onset of formal English instruction; a Yes-No test and a VKS test measured students’ vocabulary size and dimension of knowledge. Participants were 378 primary school students in the 4th-grade (190 girls and 188 boys). The quantitative methods of analysis of the survey responses and vocabulary tests include descriptive statistics, factor analysis, and stepwise multiple regression analysis to examine the relationship between motivating factors, English context-based exposure, and vocabulary test results. The study's findings are that the participants’ vocabulary knowledge is acquired largely extramurally and is motivated by a need to use English during leisure time in their daily lives. Additionally, the results indicate that the children in this study visualize how and where they need to use English in the future.
 
Ágrip Hnattvæðing og tækniþróun í samskiptum kalla á aukna enskukunnáttu í daglegu lífi á Íslandi. Ljóst er að enskuáreiti í daglegu lífi Íslendinga er mikið. Því hefur staða ensku á Íslandi breyst úr því að vera erlent tungumál, sem var aðallega kennt í skólum, í að vera líkara öðru tungumáli sem lærist bæði innan og utan skóla (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007). Rannsóknin sem greint er frá hér skoðar viðhorf til ensku og enskunotkun íslenskra barna við upphaf formlegrar enskukennslu í 4. bekk og áhrif þessara þátta á orðaforðaþekkingu þeirra og hvata til að læra ensku. Rannsóknarspurningarnar leitast við að skoða tengsl milli enskuáreitis og enskunotkunar í umhverfi barnanna og stærð orðaforða þeirra, en einnig að skoða áhrif kyns og upphafs enskukennslu á orðaforða þátttakenda. Fyrst var lögð fyrir spurningakönnun um hvata barnanna til námsins sem er byggð á hvatakerfi Dörnyei „L2 Motivational Self-System” (Dörnyei, 2005). Könnunin beinir sjónum að m.a. hvort og þá hvernig sjö umhverfisþættir, Sjónvarp/tónlist, Tölvur, Menntun, Vinir, Fjölskylda, Textar og Samskipti (Lingua Franca), hafa áhrif á enskan orðaforða barnanna. Tilgangurinn var að kortleggja hvaðan börnin lærðu enskan orðaforða. Síðan voru lögð fyrir tvö orðaforðapróf sem meta grunnþekkingu og vídd þekkingar við upphaf formlegs náms í ensku í grunnskóla. Þátttakendur voru 378 nemendur í 4. bekk grunnskóla haustið 2010 (190 stúlkur og 188 drengir). Megindleg greining á könnunum og prófum var framkvæmd með lýsandi tölfræði, greiningu á áhrifum umhverfisþátta auk raðbundnar fjölbreytu-aðhvarfsgreiningar til að skoða tengsl umhverfisþátta, notkunar og orðaforðaþekkingar. Niðurstöður benda til að orðaforði nemenda kemur að mestu leyti úr daglegu umhverfi utan skóla og er tengdur áhugasviði þeirra. Niðurstöður sýna einnig að þessi 9 ára börn átta sig á nauðsyn þess að læra ensku til framtíðarnotkunar í skóla og við lestur. Þetta eru svið þar sem enska var almennt ekki notuð þegar rannsóknin var framkvæmd. Það að börnin gera sér grein fyrir því að þau ættu að kunna að nota ensku í skóla og við lestur bendir til að þau túlka framtíðarhlutverk enskunnar og notkun þess sem veigarmikinn hluta af námi og lífi þeirra út frá hagnýtu sjónarhorni.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)