Opin vísindi

Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla

Show simple item record

dc.contributor Háskóli Íslands
dc.contributor.author Oddsdóttir, Rannveig
dc.contributor.author Ragnarsdóttir, Hrafnhildur
dc.contributor.author Birgisdóttir, Freyja
dc.date.accessioned 2022-07-01T01:03:20Z
dc.date.available 2022-07-01T01:03:20Z
dc.date.issued 2012-12-31
dc.identifier.citation Oddsdóttir , R , Ragnarsdóttir , H & Birgisdóttir , F 2012 , ' Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla ' , Netla , bls. 1-18 . < https://netla.hi.is/serrit/2012/menntakvika2012/012.pdf >
dc.identifier.issn 1670-0244
dc.identifier.other PURE: 51532678
dc.identifier.other PURE UUID: e4488b23-3149-4751-a3ca-e2041fb4dc0f
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/3276
dc.description.abstract Allt frá upphafi ritunarnáms reyna börn að skrifa texta sem hefur ákveðna merkingu og gera mismunandi textategundum skil á ólíkan hátt. Framan af er kunnátta þeirra á þessu sviði takmörkuð en samhliða aukinni færni í umskráningu, auknum mál- og vitþroska og vaxandi þekkingu á textagerð eykst geta þeirra jafnt og þétt. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á ritaðri textagerð yngstu grunnskólabarna á Íslandi, en rannsóknir á ritun íslenskra barna á mið- og unglingastigi benda til þess að framfarir í textagerð séu fremur hægar hjá íslenskum börnum, sem vekur spurningar um það hvort nægileg rækt sé lögð við textagerð í íslenskum skólum. Frekari rannsóknir á textagerð íslenskra barna eru nauðsynlegar til að afla upplýsinga um stöðu mála og var meginmarkmið þessarar rannsóknar að afla grunnupplýsinga um færni íslenskra fyrstubekkinga í að rita samfelldan texta. Tvö ritunarverkefni, frásögn og upplýsingatexti voru lögð fyrir 44 börn. Lengd, bygging og samloðun í textunum var metin og þær niðurstöður notaðar til að draga fram helstu einkenni textanna og meta frammistöðu barnanna í ritun textategundanna tveggja. Niðurstöðurnar sýndu að við lok 1. bekkjar gátu flest barnanna skrifað texta sem báru einkenni frásagna og upplýsingatexta. Textar þeirra voru engu að síður stuttir og einfaldir og nokkuð vantaði upp á byggingu þeirra og samloðun. Frásagnirnar reyndust börnunum heldur auðveldari viðureignar og þeim tókst betur til við að skrifa þær sem samfelldan texta en upplýsingatextana. Niðurstöðurnar koma heim og saman við niðurstöður erlendra rannsókna á textagerð ungra barna og benda til þess að íslensk börn í 1. bekk standi fyllilega jafnfætis erlendum jafnöldrum sínum.
dc.format.extent 18
dc.format.extent 1-18
dc.language.iso is
dc.relation.ispartofseries Netla; ()
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Ritunarkennsla
dc.subject Grunnskólar
dc.subject Writing
dc.subject Early childhood education
dc.title Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.relation.url https://netla.hi.is/serrit/2012/menntakvika2012/012.pdf
dc.contributor.department Sálfræðideild


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record