Opin vísindi

Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla

Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla


Title: Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla
Author: Oddsdóttir, Rannveig
Ragnarsdóttir, Hrafnhildur
Birgisdóttir, Freyja
Date: 2012-12-31
Language: Icelandic
Scope: 18
University/Institute: Háskóli Íslands
Department: Sálfræðideild
Series: Netla; ()
ISSN: 1670-0244
Subject: Ritunarkennsla; Grunnskólar; Writing; Early childhood education
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3276

Show full item record

Citation:

Oddsdóttir , R , Ragnarsdóttir , H & Birgisdóttir , F 2012 , ' Textaritun byrjenda : Frásagnir og upplýsingatextar barna í 1. bekk grunnskóla ' , Netla , bls. 1-18 . < https://netla.hi.is/serrit/2012/menntakvika2012/012.pdf >

Abstract:

Allt frá upphafi ritunarnáms reyna börn að skrifa texta sem hefur ákveðna merkingu og gera mismunandi textategundum skil á ólíkan hátt. Framan af er kunnátta þeirra á þessu sviði takmörkuð en samhliða aukinni færni í umskráningu, auknum mál- og vitþroska og vaxandi þekkingu á textagerð eykst geta þeirra jafnt og þétt. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á ritaðri textagerð yngstu grunnskólabarna á Íslandi, en rannsóknir á ritun íslenskra barna á mið- og unglingastigi benda til þess að framfarir í textagerð séu fremur hægar hjá íslenskum börnum, sem vekur spurningar um það hvort nægileg rækt sé lögð við textagerð í íslenskum skólum. Frekari rannsóknir á textagerð íslenskra barna eru nauðsynlegar til að afla upplýsinga um stöðu mála og var meginmarkmið þessarar rannsóknar að afla grunnupplýsinga um færni íslenskra fyrstubekkinga í að rita samfelldan texta. Tvö ritunarverkefni, frásögn og upplýsingatexti voru lögð fyrir 44 börn. Lengd, bygging og samloðun í textunum var metin og þær niðurstöður notaðar til að draga fram helstu einkenni textanna og meta frammistöðu barnanna í ritun textategundanna tveggja. Niðurstöðurnar sýndu að við lok 1. bekkjar gátu flest barnanna skrifað texta sem báru einkenni frásagna og upplýsingatexta. Textar þeirra voru engu að síður stuttir og einfaldir og nokkuð vantaði upp á byggingu þeirra og samloðun. Frásagnirnar reyndust börnunum heldur auðveldari viðureignar og þeim tókst betur til við að skrifa þær sem samfelldan texta en upplýsingatextana. Niðurstöðurnar koma heim og saman við niðurstöður erlendra rannsókna á textagerð ungra barna og benda til þess að íslensk börn í 1. bekk standi fyllilega jafnfætis erlendum jafnöldrum sínum.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)