Opin vísindi

Útgjöld ríkisins í Norðausturkjördæmi og tekjur ímyndaðs "Norðausturríkis"

Útgjöld ríkisins í Norðausturkjördæmi og tekjur ímyndaðs "Norðausturríkis"


Title: Útgjöld ríkisins í Norðausturkjördæmi og tekjur ímyndaðs "Norðausturríkis"
Author: Bjarnason, Þóroddur
Heiðarsson, Jón Þorvaldur
Date: 2013-06-15
Language: Icelandic
Scope: 16
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
School: Hug- og félagsvísindasvið
Series: Stjórnmál og stjórnsýsla; 9(1)
ISSN: 1670-679X
DOI: https://doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.1.8
Subject: Dreifbýli; Byggðaþróun; Opinber rekstur; Opinber fjármál; Sveitarfélög; Tekjur; State expenditure; State income; State activities
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3183

Show full item record

Citation:

Bjarnason , Þ & Heiðarsson , J Þ 2013 , ' Útgjöld ríkisins í Norðausturkjördæmi og tekjur ímyndaðs "Norðausturríkis" ' , Stjórnmál og stjórnsýsla , bind. 9 , nr. 1 , bls. 155-170 . https://doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.1.8

Abstract:

Hlutdeild einstakra landshluta í tekjuöflun þjóðarinnar og skipting ríkisútgjalda milli höfuðborgar og landsbyggða eru meðal umdeildustu mála í íslenskri byggðaumræðu. Slík umræða endurspeglar ólík viðhorf til félagslegs réttlætis og ólíka hagsmuni íbúa mismunandi landssvæða. Þrátt fyrir harðvítugar deilur um mikla hagsmuni eru rannsóknir á dreifingu ríkisútgjalda eftir landsvæðum af skornum skammti. Í þessari rannsókn er sjónum beint að útgjöldum ríkisins í Norðausturkjördæmi á grundvelli fjárlaga ársins 2011 og viðbótarupplýsinga sem safnað var hjá einstökum stofnunum og ráðuneytum. Niðurstöður sýna að starfsemi ríkisins á Norðurlandi eystra er um 11% minni en mannfjöldi segir til um eða sem nemur rúmlega 74 þúsund krónum á hvern íbúa á ári. Starfsemi ríkisins á Austurlandi er um 23% minni en mannfjöldi segir til um eða sem nemur rúmlega 159 þúsund krónum á hvern íbúa á ári. Á hinn bóginn leggur ríkið til svipaða upphæð til að stuðla að því að þjónusta sveitarfélaga sé sambærileg því sem gerist annars staðar og til að styðja við landbúnað á þessum svæðum. Ef áætlaðar tekjur ríkisins eru bornar saman við útgjöld ríkisins í kjördæminu kemur í ljós að útgjöldin eru hærri sem nemur 625 Mkr eða 1,2% af skatttekjum miðað við fjárlög ársins 2011. Til samanburðar var halli af rekstri íslenska ríkisins skv. fjárlögum 2011 um 7,9% eftir vaxtagreiðslur. Þetta er vísbending um að ímyndað, sjálfstætt „Norðausturríki“ gæti staðið á eigin fótum en til að svara því þyrfti þó mun viðameiri rannsóknir.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)