Opin vísindi

Creative Mathematics - Professional Development in an Icelandic Compulsory School

Creative Mathematics - Professional Development in an Icelandic Compulsory School


Title: Creative Mathematics - Professional Development in an Icelandic Compulsory School
Author: Dagsdóttir, Ósk   orcid.org/0000-0002-3418-0009
Advisor: Bharath Sriraman and Freyja Hreinsdóttir
Date: 2022-03
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
School: Menntavísindasvið (HÍ)
Department: Deild faggreinakennslu (HÍ)
ISBN: 978-9935-9625-6-0
Subject: Grunnskólar; Starfsþróun; Sköpun; Stærðfræðikennsla; Starfendarannsóknir; Doktorsritgerðir; Compulsory school; Elementary education; Professional development; Mathematics education; Creative learning; Action research
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2935

Show full item record

Citation:

Dagsdóttir, Ó. (2022). Creative mathematics: Professional development in an Icelandic compulsory school [doktorsritgerð]. Háskóli Íslands

Abstract:

 
Creativity is an important component in education. Modern society with an unknown future calls for creative individuals who develop new ideas and solve problems in a creative manner. Computers have taken over much of the routine work in mathematics and other sciences, but these fields call for creativity, cooperation, and perseverance. However, mathematics taught in schools often lacks creativity and focuses on solving routine problems with given algorithms. Although some teachers see the value of creativity for mathematics learning, they struggle to foster this important component in their classrooms. This action research focused on a professional development program in an Icelandic compulsory school. The program intends to support teachers to foster creativity in their mathematics classrooms. The teachers partake in seminars and work towards bringing their learning into their classrooms. Data was gathered from seminars and work with teachers. The data was analyzed qualitatively and included interviews, surveys, videos, field notes, and reflective journals. Case studies were chosen to see how the teachers explain the effect of the program on their views, pedagogy, teaching practices and student learning. The case studies revealed that professional development on creative learning can influence teachers’ pedagogy and practice. The results further brought to light aspects for learning that have been developed into a model for creative mathematics learning. This model brings together the components of play and games, hands-on learning, and conversation in mathematics. These aspects helped the teachers bring the students to deeper learning modalities that connect to creative mathematics learning for the students. By partaking in this process, the teachers found that their views, teaching, and student learning were altered. They described barriers of time, student group size, learning space, standardized tests and limiting teaching materials. These research results and development of the PD program have value for teachers, teacher educators, those planning professional development, school management and policy makers.
 
Sköpun skiptir sköpum fyrir menntun. Nútímasamfélag kallar eftir einstaklingum sem geta þróað nýjar hugmyndir og leyst vandamál óvissrar framtíðar. Tölvur hafa tekið yfir mikið af hefðbundnum aðgerðum í stærðfræði og vísindum en þörf er á sköpun, samvinnu og þrautseigju fyrir framþróun þessara greina. Þrátt fyrir það er stærðfræðin sem kennd er í skólum oft ekki skapandi og byggist á því að leysa hefðbundin verkefni með fyrirfram gefnum reikniritum. Jafnvel þó að sumir kennarar sjái gildi þess að leggja áherslu á sköpun í stærðfræðinámi eiga þeir erfitt með að efla þennan mikilvæga þátt í kennslu sinni. Þessi starfendarannsókn snýr að starfsþróun í íslenskum grunnskóla. Starfsþróunin leitast við að styðja kennara til þess að efla sköpun í stærðfræðinámi. Gögnum var safnað frá námskeiðum og í vinnu með kennurum. Gögnin voru greind með eigindlegum aðferðum og byggðu á viðtölum, könnunum, myndböndum, vettvangsnótum og ígrundunardagbókum. Tilvik voru valin til þess að skoða hvernig kennararnir lýstu áhrifum starfsþróunarinnar á viðhorf sín, uppeldisfræði, kennslu og nám nemenda sinna. Tilvikin leiddu í ljós að starfsþróun í skapandi stærðfræði getur haft áhrif á kennslu og nám. Auk þess komu í ljós þættir fyrir nám sem hafa verið settir fram sem líkan fyrir skapandi stærðfræðinám. Líkanið tengir saman verklega vinnu, leik og samræður í stærðfræði. Þessir þættir hjálpuðu kennurunum að búa nemendum skapandi nám. Með þátttöku í þessu ferli sáu kennararnir að viðhorf þeirra, kennsla og nám nemenda þróaðist. Þeir lýstu takmörkunum eins og tíma, stærð nemendahóps, kennslurými, samræmdum prófum og takmarkandi kennsluefni. Þessar niðurstöður og starfsþróunarprógrammið sem var þróað hafa gildi fyrir kennara, skólastjórnendur og þá sem skipuleggja kennaranám, starfsþróun, kennsluskrár og námsefni.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)