Opin vísindi

Environmentally Significant Behaviour: Spatial Distribution, Drivers, and Barriers to Change

Environmentally Significant Behaviour: Spatial Distribution, Drivers, and Barriers to Change


Title: Environmentally Significant Behaviour: Spatial Distribution, Drivers, and Barriers to Change
Author: Árnadóttir, Áróra   orcid.org/0000-0002-2345-5919
Advisor: Jukka Heinonen
Date: 2021-08
Language: English
Scope: 200
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Verkfræði- og náttúruvísindasvið (HÍ)
School of Engineering and Natural Sciences (UI)
Department: Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (HÍ)
Faculty of Civil and Environmental Engineering (UI)
ISBN: 978-9935-9614-5-7
Subject: Gróðurhúsalofttegundir; Loftslagsbreytingar; Sjálfbærni; Ferðalög; Þéttbýli; Umhverfisverkfræði
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2681

Show full item record

Citation:

Áróra Árnadóttir, 2021, Environmentally Significant Behaviour: Spatial Distribution, Drivers, and Barriers to Change, PhD dissertation, Faculty of Civil and Environmental Engineering, University of Iceland, 200 pp.

Abstract:

 
The consumption activities of urbanites contribute to an ever-increasing share of greenhouse gas emissions and resource depletion. As urban form influences behaviours, the search for the most sustainable type of urban form is a research topic of interest. The compact city is widely regarded as the most environmentally friendly form, due to lower local travel emissions and more efficient housing energy. Yet, research has shown that the connection is a lot more complex. While attitudes play a role in pro-environmental behaviours, the existence of an attitude-behaviour gap complicates the connection. This thesis explores the spatial characteristics, drivers, and barriers to change of environmentally significant behaviours, with a special focus on air travel. It utilizes mixed-methods to dive deeper into motivations, justifications, and previously unidentified drivers. High international and low local travel emissions clustered in city centers, and while pro-environmental attitudes affected pro-environmental behaviours related to produce, clothing, and energy use, they did not affect travel emissions. In addition to the residential location, drivers of local travel emissions included pro-car attitudes and suburban dwelling preferences, while a hectic urban life and lack of green areas drove domestic travel. One of the main drivers of international travel emissions was cosmopolitan attitudes, in addition to scarcity of cultural activity options in the local environment. The barriers to minimizing international travel included lack of knowledge on the climate change impact of flights, not feeling responsible for mitigation, and the dominant social norms that dictate that travel abroad is necessary for well-being.
 
Neysla þéttbýlisbúa stuðlar að sívaxandi hluta losunar gróðurhúsalofttegunda og notkun auðlinda. Þar sem borgarform hefur áhrif á hegðun er leitin að sjálfbærustu gerð borgarforms áhugavert rannsóknarefni. Þétt byggð er almennt talin umhverfisvænust vegna minni losunar frá ferðum og minni orkunotkun íbúða. Rannsóknir hafa þó sýnt að tengingin er mun flóknari. Þó að umhverfisviðhorf hafi áhrif á umhverfishegðun flækir tilvist viðhorfs-hegðunar bilsins tengslin. Þessi ritgerð kannar landlæg einkenni, drifkrafta og hindranir umhverfisvænrar hegðunar, með sérstakri áherslu á flugsamgöngur. Hún notar blandaðar aðferðir til að kafa dýpra í hvata, réttlætingar og áður óþekkta drifkrafta. Í miðbæjum var mikil losun frá alþjóðaflugi og lítil frá ferðum innan borgarinnar, og þó að umhverfisviðhorf hafi haft áhrif á umhverfishegðun sem tengist matvælum, fatnaði og orkunotkun höfðu þau ekki áhrif á losun frá ferðalögum. Til viðbótar við staðsetningu heimilis voru drifkraftar losunar frá ferðum innan borgarinnar meðal annars viðhorf til bíla og löngun til að búa í úthverfi, en erilsamt borgarlíf og skortur á grænum svæðum dreif ferðalög innanlands. Einn helsti drifkraftur að baki ferðalaga erlendis var heimsborgaralegt viðhorf auk skorts á menningartengdum valkostum til tómstunda í nærumhverfinu. Hindranirnar til að lágmarka flug voru meðal annars skortur á þekkingu á loftslagsáhrifum flugs, að finna ekki til ábyrgðar fyrir að draga úr losun og ríkjandi félagsleg viðmið sem segja til um að ferðalög til útlanda séu nauðsynleg fyrir vellíðan.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)