Opin vísindi

Snemmtæk íhlutun í lestrarnámi í 1. bekk

Show simple item record

dc.contributor Háskólinn á Akureyri
dc.contributor.author Þórólfsdóttir, Elva Eir
dc.contributor.author Engilbertsson, Guðmundur
dc.contributor.author Jónsson, Þorlákur Axel
dc.date.accessioned 2021-06-23T01:00:36Z
dc.date.available 2021-06-23T01:00:36Z
dc.date.issued 2020-01-30
dc.identifier.citation Þórólfsdóttir , E E , Engilbertsson , G & Jónsson , Þ A 2020 , ' Snemmtæk íhlutun í lestrarnámi í 1. bekk ' , Netla , bls. 1-24 . https://doi.org/10.24270/netla.2019.10
dc.identifier.issn 1670-0244
dc.identifier.other 29680918
dc.identifier.other d10e9a5c-523e-4c6f-9e44-9feac82bd163
dc.identifier.other unpaywall: 10.24270/netla.2019.10
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/2621
dc.description.abstract Í greininni er sagt frá rannsókn á áhrifum snemmtækrar íhlutunar í lestrarnámi. Í íhlutuninni var notað stuðningskerfið Leið til læsis en það er ætlað kennurum á yngsta stigi grunnskóla til að finna þau börn sem eiga á hættu að lenda í lestrarerfiðleikum annars vegar og til að skipuleggja íhlutun og meta áhrif af henni hins vegar. Stuðningskerfið Leið til læsis samanstendur af handbók, lesskimunarprófi og eftirfylgdarprófum í lesfimi og sjónrænum orðaforða. Rannsóknin fólst í því að skima fyrir mögulegum lestrarerfiðleikum hjá börnum í 1. bekk í einum grunnskóla og veita þeim viðeigandi íhlutun í hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu og málþroska. Rannsóknin náði yfir fyrsta vetur barnanna í grunnskóla. Íhlutunartímabilin voru þrjú og stóðu þau yfir í sex vikur hvert. Áhrif voru metin með eftirfylgdarprófum í lesfimi og sjónrænum orðaforða. Framfarir barna í íhlutunarhópi voru bornar saman við framfarir þeirra barna í árganginum sem ekki voru talin þurfa sérstaka íhlutun samkvæmt niðurstöðum skimunarinnar. Heildarfjöldi barna í rannsókninni var 39. Þar af voru 14 börn í íhlutunarhópi og 25 börn í samanburðarhópi. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áhrif snemmtækrar íhlutunar með Leið til læsis séu jákvæð á heildina litið. Öll börn í íhlutunarhópi sýndu framfarir. Horft var til kenningar Stanovich um Matteusar-áhrif þar sem segir að börn sem eiga í erfiðleikum í lestrarnámi eigi á hættu að dragast aftur úr þeim börnum sem gengur vel og bilið milli þessara hópa muni því aukast með tímanum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar jókst bilið ekki á milli hópanna og náði íhlutunarhópur að halda í við framfarir samanburðarhóps.
dc.format.extent 24
dc.format.extent 738205
dc.format.extent 1-24
dc.language.iso is
dc.relation.ispartofseries Netla; ()
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Lestur
dc.subject Snemmtæk íhlutun
dc.subject Læsi
dc.subject Lestrarörðugleikar
dc.subject Reading
dc.subject Reading literacy
dc.subject Early intervention
dc.subject Predictive value
dc.title Snemmtæk íhlutun í lestrarnámi í 1. bekk
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi 10.24270/netla.2019.10
dc.contributor.department Deild menntunar og margbreytileika


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record