Opin vísindi

The significance of municipal energy related actions when aiming at carbon neutral cities

The significance of municipal energy related actions when aiming at carbon neutral cities


Title: The significance of municipal energy related actions when aiming at carbon neutral cities
Author: Laine, Jani
Advisor: Jukka Heinonen
Date: 2021-03-05
Language: English
Scope: 128
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
Aalto University
School: Verkfræði- og náttúruvísindasvið (HÍ)
School of Engineering and Natural Sciences (UI)
Department: Umhverfis- og byggingarverkfræðideild (HÍ)
Faculty of Civil and Environmental Engineering (UI)
ISBN: 978-952-64-0282-6
978-952-64-0283-3 (eISBN)
Series: Aalto University publication series;25/2021
ISSN: 1799-4934
Subject: Carbon neutral city; Life cycle assessment; Energy systems; Kolefnisbinding; Orkumál; Borgir; Umhverfisverkfræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2523

Show full item record

Abstract:

 
This dissertation discusses the implications of municipal energy-related actions in the generation of low carbon and carbon neutral cities. The purpose of the study is to examine the implications of these actions within the boundaries of scope 2 - 3 (according to the GHG Protocol) and from a consequential system implication perspective. This dissertation considers municipal energy sys- tems to be energy systems which are located within the city boundaries, or within wider bounda- ries where municipalities may have an impact through ownership or similar arrangements. The energy sector convers electricity and heat supplies, thus excluding fuel supplies which are not related to the former. This dissertation consists of four peer-reviewed scientific journal papers. The research utilized a lifecycle approach to identify system implications together with single- and multiple case studies as well as semi-constructed interviews as research methods. Finnish cities and their energy sys- tems were studied throughout the dissertation studies. It was identified that municipal energy related actions have a significantly higher importance and greater implications when the boundaries are extended from scope 1 of the GHG Protocol and the attributional life cycle assessment to scope 2 and 3 of the GHG Protocol together from a conse- quential life cycle assessment perspective. Generally, cities' role in scope 3 GHG emissions is significant. Even more so when marginal production implications are considered. These implica- tions can lead to either significantly lower or higher system level GHG emission regardless even when the initial aim is to reduce GHG emissions. Examining the marginal energy system implica- tions is a powerful method for cities to reduce their GHG emissions within the city and within wid- er boundaries. Examining such implications could be utilized to compensate for GHG emissions within sectors which find it more difficult to take actions to directly reduce their GHG emissions. Still the utilization and recognition of these implications together with their potential is seen to be lacking in carbon neutral city processes. Bettter understanding scope 2 and 3 system implications offer great potential for cities to reduce their GHG emissions within such boundaries as they aim to achieve low carbon and carbon neutral cities.
 
Í þessari ritgerð er fjallað um afleiðingar orkutengdra aðgerða sveitarfélaga við myndun lágkolefnis- og kolefnishlutlausra borga. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna afleiðingar þessara aðgerða innan umfangs 2-3 (samkvæmt GHL viðmiðunarreglunum) og út frá sjónarhorni kerfisáhrifa. Ritgerð þessi telur orkukerfi sveitarfélaga vera orkukerfi sem eru staðsett innan borgarmarkanna, eða innan víðari landamæra þar sem sveitarfélög geta haft áhrif með eignarhaldi eða svipuðu fyrirkomulagi. Orkugeirinn nær yfir rafmagn og hitaveitu og undanskilur eldsneyti sem ekki tengist því. Ritgerð þessi samanstendur af fjórum ritrýndum greinum í vísindatímaritum. Rannsóknirnar notuðust við vistferilsgreiningar sem rannsóknaraðferð til að greina kerfisáhrif, auk einstakra og margþættra tilviksrannsókna sem og hálfskipulagðra viðtala. Finnskar borgir og orkukerfi þeirra voru rannsakaðar. Komist var að því að orkutengdar aðgerðir sveitarfélaga hafa verulega hærra vægi og meiri áhrif þegar kerfismörkin eru víkkuð frá umfangi 1 í GHL viðmiðunarreglunum í umfang 2 og 3. Almennt er hlutverk borga hvað varðar losun á GHL í umfangi 3 verulegt, og enn frekar þegar litið er á áhrif jaðarframleiðslu. Afleiðingarnar eru að ýmist er verulega minni eða meiri losun á GHL sama hvort að upphaflegt markmið sé að draga úr losun GHL. Að skoða áhrif jaðarorkukerfisins er öflug aðferð fyrir borgir til að draga úr losun GHL innan borgarinnar og innan víðari landamæra. Hægt væri að skoða slíkar afleiðingar til að bæta upp losun GHL innan greina sem eiga erfiðara með að grípa til aðgerða til að draga beint úr losun GHL. Enn er litið svo á að notkun og viðurkenning þessara afleiðinga ásamt möguleikum þeirra sé ábótavant í kolefnishlutlausum borgarferlum. Betri skilningur á umfangi kerfisáhrifa 2 og 3 býður upp á mikla möguleika fyrir borgir að draga úr losun GHL innan slíkra marka þegar þær miða að því að ná kolefnishlutleysi í borgum.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)