Opin vísindi

Hreyfing og líkamlegt ástand íslenskra grunnskólabarna með þroskahömlun

Hreyfing og líkamlegt ástand íslenskra grunnskólabarna með þroskahömlun


Title: Hreyfing og líkamlegt ástand íslenskra grunnskólabarna með þroskahömlun
Alternative Title: Physical activity and physical condition of Icelandic primary and secondary school children with intellectual disability
Author: Einarsson, Ingi   orcid.org/0000-0002-2475-9893
Daly, Daniel
Arngrímsson, Sigurbjörn Árni
Jóhannsson, Erlingur
Date: 2015-04-01
Language: Icelandic
Scope: 243-248
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
Department: Rannsóknarstofa í íþrótta- og heilsufræðum (HÍ)
Research Centre for Sport and Health Sciences (UI)
Series: Læknablaðið;101
ISSN: 0023-7213
1670-4959 (e-ISSN)
Subject: Þroskahömlun; Líkamsástand; Hreyfifærni; Grunnskólanemar; Börn; Intellectual Disability; Body Composition; Physical Fitness; Children; Risk Factors
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/241

Show full item record

Citation:

Einarsson, I.Þ., Jóhannsson, E., Daly, D. & Arngrímsson, S. Á. (2015). Hreyfing og líkamlegt ástand íslenskra grunnskólabarna með þroskahömlun. Læknablaðið, 101(5), 243 - 248.

Abstract:

 
Lítið er vitað um hreyfingu, holdafar og áhættuþætti fyrir ýmsum hjarta-, æða- og efnaskiptasjúkdómum á meðal barna með þroskahömlun. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna líkamlegt ástand grunnskólabarna með þroskahömlun. Efniviður og aðferðir: Úrtak barna með þroskahömlun (n=91) og aldursog kynjajafnaður samanburðarhópur almennra skólabarna (n=93) voru mæld á hlutlægan hátt á hreyfingu, úthaldi, líkamssamsetningu, blóð- þrýstingi, blóðfitum og blóðsykurstjórnun. Niðurstöður: Börn með þroskahömlun voru lágvaxnari (-8,6 cm, p<0,001) en með hærri summu húðfellinga (22,7 mm, p<0,001), þanþrýsting (3,8 mmHG, p=0,006) og hlutfall líkamsfitu (4,0 prósentustig, p=0,008) en almenn skólabörn. Drengir með þroskahömlun voru með meira mittismál en almennir skóladrengir (6,3 cm, p=0,009) en enginn munur fannst á stúlknahópunum. Samkvæmt hlutfalli líkamsfitu greindist hærra hlutfall (41%) barna með þroskahömlun með offitu en almennra skólabarna (19%, p=0,006). Börn með þroskahömlun hreyfðu sig aðeins 24 mínútur á dag af miðlungs- til erfiðri ákefð en almenn skólabörn tæplega 60 mínútur. Ekkert barn með þroskahömlun náði ráðlagðri daglegri hreyfingu, á móti 40% hjá almennum skólabörnum. Einungis 25% barna með þroskahömlun náðu úthaldsviðmiðum, á móti 75% (p<0,001) almennra skólabarna. Rúmlega 20% barna með þroskahömlun voru með of hátt mittismál, 34% með of háan blóðþrýsting, á milli 13 og 21% greindust með áhættuþætti í blóði og tæplega 7% með efnaskiptavillu, sem var í öllum tilvikum mun hærra algengi en hjá almennum skólabörnum. Ályktanir: Líkamlegt ástand barna með þroskahömlun er alls ekki gott og koma þau oftast verr út en jafnaldrar þeirra án þroskahömlunar. Það þarf að kanna vel hvaða ástæður liggja að baki þessari slæmu útkomu hjá þessum hópi og hvað er hægt að gera til að bæta ástandið.
 
Little is known about physical activity, body composition and metabolic risk factors among children with intellectual disability (ID). The purpose of this study was to investigate their physical condition. Material and methods: Children with ID (n=91) and a randomly selected age-and-gender matched group of 93 typically developed individuals (TDI) participated and the groups were compared on physical activity, fitness, body composition, blood pressure, blood lipids, and glycemic control. Results: Children with ID were shorter (-8.6 cm, p<0.001), had greater skinfolds (p<0.001), diastolic blood pressure (22.7 mm, p=0,006), and body fat percentage (4.0 percentage points, p=0.008) than TDI children. Boys with ID had larger waist circumference than TDI boys (6.3 cm, p=0.009) but no difference was found among the girls. Higher proportion (41%) of children with ID than TDI children (19%) were categorized as obese (p=0.006) based on body fat percentage. No children with ID reached the recommended daily 60 minutes of moderate- to vigorous physical activity compared to 40% of the TDI children. Only 25% of children with ID achieved the recommended levels for fitness, whereas the same proportion was 75% among TDI children. Over 20% of the children with ID had elevated waist circumference, 34% elevated blood pressure, 13-21% elevated metabolic risk factors in the blood, and 7% were diagnosed with metabolic syndrome. These prevalences were lower among the TDI children. Conclusion: Physical condition of children with ID is poor and inferior to their TDI peers. Further studies are needed to investigate the reasons underlying the poor physical health among children with ID and how it can most effectively be enhanced.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)