Opin vísindi

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar


Title: Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar
Author: Óskarsdóttir, Gerður G.
Date: 2014
Language: Icelandic
Scope: 365
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Menntavísindasvið (HÍ)
School of Education (UI)
ISBN: 9789935230492
Subject: Skólastarf; Kennslufræði; Starfshættir; Grunnskólar; Skólastjórnun; Kennarar; Nemendur; Námsumhverfi; Menntarannsóknir; Ísland; Foreldrar; Einstaklingsmiðað nám
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/228

Show full item record

Citation:

Gerður G. Óskarsdóttir (ritstj.). (2014). Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar. Reykjavík: Háskólaútgáfan

Abstract:

 
Efnisyfirlit: Þakkir -- 1. Inngangur -- 2. Framkvæmd rannsóknar -- 3. Viðhorf nemenda, foreldra og starfsmanna skóla -- 4. Skólabyggingar og námsumhverfi -- 5. Stjórnun og skipulag -- 6. Kennsluhættir -- 7. Nám, þátttaka og samskipti nemenda -- 8. Foreldrasamstarf -- 9. Tengsl skóla og grenndarsamfélags -- 10. List- og verkgreinar -- 11. Upplýsingatækni í skólastarfi -- 12. Starfshættir í grunnskólum - meginniðurstöður og umræða -- Fylgiskjal -- Útdráttur -- Abstract -- Um höfunda -- Bendiskrá
 
Meginmarkmið rannsóknarinnar á starfsháttum í grunnskólum, sem fjallað er um í þessari bók, var að veita yfirsýn yfir starfshætti í íslenskum grunnskólum við upphaf 21. aldar – með þróun í átt til einstaklingsmiðaðs náms eða náms við hæfi hvers og eins að leiðarljósi. Settar voru fram þrjár meginrannsóknarspurningar með hliðsjón af þessu markmiði. • Hver nig eru starfshættir í íslenskum grunnskólum við upphaf 21. aldar, það er hvernig birtast þeir í viðhorfum, námsumhverfi, skipulagi og stjórnun, kennsluháttum, hlut nemenda og þætti foreldra? • Með hvaða hætti hefur starfsfólk skóla lagað nám og kennslu að breytingum í samfélaginu, það er hvernig hefur skólinn sem varð til í iðnaðarsamfélaginu breyst og aðlagast upplýsinga- og þekkingar- eða sköpunarsamfélaginu? • Hvernig birtist stefnumörkun ríkis og sveitarfélaga í skólastarfi og að hvaða marki hafa spár um framtíðarskipan skólamála frá síðustu áratugum ræst? Áhersla á einstaklingsmiðað nám hefur verið áberandi í námskrám og annarri opinberri stefnumörkun undan- farin ár og áratugi, en einstaklingsmiðun í námi hefur verið skilgreind með margvíslegum hætti og því gengið undir ýmsum heitum. Í skilgreiningu á einstaklingsmiðuðu námi í þessari bók er áhersla lögð á eftirfarandi þætti: ólík viðfangsefni nemenda eftir stöðu og áhuga í náminu; sjálfstæði, valmöguleika og áhrif og ábyr gð á framgangi námsins; skipulagða samvinnu nemenda; nýtingu upplýsingatækni og loks einstaklingsáætlanir sem nemendur gera í samvinnu við kennara og foreldra og byggðar eru á upplýsingum um framvindu námsins. Skilgreiningin felur í sér höfuðáherslu á að taka mið af stöðu hvers og eins eða laga nám að ólíkum nemendum. Jafnframt byggist hún á hugtökum eins og nemendastýringu, sjálfræði nemenda og valdeflingu, meðal annars með því að hlusta á raddir nemenda og taka tillit til þess sem þau hafa að segja um námið. Litið er á nám sem félagslegt ferli þar sem byggt er á samvinnu nemenda jafnt sem einstaklingsbundinni reynslu með áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð sem bæði taka til samstarfs og áhrifa nemenda á nám sitt. Því má segja að hugtakið einstaklingsmiðað nám sé í þessari bók notað sem einskonar samnefnari fyrir margvíslegar hugmyndir sem eru af ólíkum rótum runnar.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)