Opin vísindi

Heilsuhagfræðilegt mat á þverfaglegri verkjameðferð á Reykjalundi. Ein króna í endurhæfingu - átta til baka

Heilsuhagfræðilegt mat á þverfaglegri verkjameðferð á Reykjalundi. Ein króna í endurhæfingu - átta til baka


Title: Heilsuhagfræðilegt mat á þverfaglegri verkjameðferð á Reykjalundi. Ein króna í endurhæfingu - átta til baka
Alternative Title: Economic evaluation of interdisciplinary pain rehabilitation. One IKR for rehabilitation gives eight IKR back to society
Author: Olason, Magnus   orcid.org/0000-0001-5307-0166
Jónsson, Héðinn
Andrason, Rúnar H.
Jónsdóttir, Inga Hrefna   orcid.org/0000-0003-3169-2479
Kristbergsdóttir, Hlín
Date: 2020-01-03
Language: Icelandic
Scope: 11-17
University/Institute: Háskólinn í Reykjavík
Reykjavik University
School: Samfélagssvið (HR)
School of Social Sciences (RU)
Department: Sálfræðideild (HR)
Department of Psychology (RU)
Series: Læknablaðið;2020(01)
ISSN: 0023-7213
1670-4959 (eISSN)
DOI: 10.17992/lbl.2020.01.343
Subject: General Medicine; Pain management; Chronic musculoskeletal pain; Long-term follow-up; Economic evaluation of pain rehabilitation; Cost-benefit analysis; Patient care team; Læknisfræði; Verkjameðferð; Verkir; Heilsuhagfræði; Endurhæfing; Kostnaðargreining; Teymisvinna
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2201

Show full item record

Citation:

Ólason, M., Jónsson, H., Andrason, R. H., Jónsdóttir, I. H., & Kristbergsdóttir, H. (2020). Heilsuhagfræðilegt mat á þverfaglegri verkjameðferð á Reykjalundi. Ein króna í endurhæfingu - átta til baka. Læknablaðið, 106(1), 11–17. https://doi.org/10.17992/lbl.2020.01.343

Abstract:

 
Tilgangur: Fáar rannsóknir hafa metið langtímaárangur þverfaglegrar verkjameðferðar þó árangur til skemmri tíma sé vel þekktur. Hér er lýst árangri slíkrar meðferðar á Reykjalundi, endurhæfingarmiðstöð SÍBS, með þriggja ára eftirfylgd. Sérstaklega er fjallað um heilsuhagfræðilegan ávinning af meðferðinni. Efniviður og aðferðir: Um kerfisbundið slembiúrtak var að ræða þar sem fimmta hver beiðni um meðferð á verkjasviði Reykjalundar var valin til þátttöku. Gagnasöfnun stóð yfir í fjögur og hálft ár og eftirfylgd lauk þremur árum síðar. Heilsuhagfræðileg úttekt var gerð að rannsókn lokinni. Niðurstöður: Helstu niðurstöður eru þær að sjúklingar upplifa minni verki, minni ótta og hliðrun tengda vinnufærni, færri þunglyndis- og kvíðaeinkenni og upplifa meiri félagslega færni eftir meðferð. Vinnugeta hópsins í heild jókst og fór vinnufærni úr 36% í 47% eftir meðferðina og við þriggja ára eftirfylgd voru 57% vinnufærir. Heilsuhagfræðileg úttekt sýndi að meðferðin hafði borgað sig upp á þremur árum og ávinningurinn jókst út lífið. Ályktanir: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þverfagleg endurhæfingarmeðferð gegn þrálátum verkjum skilar árangri varðandi færni, verki og sálfélagslegar afleiðingar þeirra. Heilsuhagfræðilegur ávinningur af meðferðinni er verulegur og miðað við vísitölu neysluverðs í október 2018 skilar kostnaður af meðferðinni sér áttfalt til baka til samfélagsins.
 
Introduction: There is limited research on the long-term benefits of an interdisciplinary pain rehabilitation, even though short-term benefits have been well documented. The present study evaluated the effects of an interdisciplinary pain rehabilitation program with a three-year follow-up. A special emphasis was placed on economic evaluation of the treatment from a societal perspective. Material and methods: The study was conducted at the chronic pain unit of the Reykjalundur rehabilitation center. Every fifth patient referred to the Reykjalundur Rehabiliation Center pain clinic was randomized to participate in this study. Data was collected over the course of 4,5 years with a three years follow-up. Finally, economic evaluation was conducted at the end of the research. Results: After treatment patients experienced less pain, fear and avoidance, anxiety and depression symptoms and improved social functioning. Work ability increased from 36% to 47% at the end of rehabilitation and continued to rise to 57% at three year follow-up. Economic evaluation from a societal perspective showed that cost associated with the rehabilitation had leveled out in three years and continued throughout life. Conclusion: The results indicate that interdisciplinary rehabilitation for chronic pain has a positive impact on function and the experience of pain as well as positive psychosocial effect. An economic evaluation of the treatment shows that the rehabilitation is very cost effective and that each Icelandic krona (IKR) spent is returned eightfold back to society.
 

Description:

Publisher's version (útgefin grein)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)