Opin vísindi

„Ég nota alla lausa tíma sem ég hef“: Netnotkun íslenskra ungmenna og mörk sem foreldrar setja þeim um netnotkun

„Ég nota alla lausa tíma sem ég hef“: Netnotkun íslenskra ungmenna og mörk sem foreldrar setja þeim um netnotkun


Title: „Ég nota alla lausa tíma sem ég hef“: Netnotkun íslenskra ungmenna og mörk sem foreldrar setja þeim um netnotkun
Author: Sigursteinsdóttir, Hjördís   orcid.org/0000-0002-9974-2826
Halapi, Eva   orcid.org/0000-0003-2025-7148
Ólafsson, Kjartan   orcid.org/0000-0002-3790-8990
Date: 2014-12-22
Language: Icelandic
Scope: 1-19
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
University of Akureyri
School: Viðskipta- og raunvísindasvið (HA)
School of Business and Science (UA)
RHA - Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (HA)
University of Akureyri Research Centre (UA)
Department: Viðskiptadeild (HA)
Faculty of Business Administration (UA)
Félagsvísindadeild (HA)
Faculty of Social Sciences (UA)
Series: Netla;
ISSN: 1670-0244
Subject: Netfíkn; Unglingar; Foreldrar; Internet addiction; Adolescents; Parents
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1717

Show full item record

Citation:

Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og Kjartan Ólafsson. (2014). „Ég nota alla lausa tíma sem ég hef“: Netnotkun íslenskra ungmenna og mörk sem foreldrar setja þeim um netnotkun. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2014/ryn/008.pdf

Abstract:

Netnotkun hefur aukist mikið síðasta áratuginn og er orðin stór hluti af daglegu lífi margra, einnig ungmenna. Tækniþróun hefur leitt til þess að aðgengi að Netinu er ekki lengur bundið við heimatölvu og símalínu heldur er hægt að komast á Netið næstum hvar sem er og hvenær sem er. Í þessari grein er skýrt frá niðurstöðum rannsóknar á netnotkun ungmenna í 9. og 10. bekk grunnskóla á Íslandi og hvort foreldrar setji ungmennunum einhverjar reglur eða mörk varðandi hana. Byggt er á gögnum sem safnað var í rannsóknarverkefni um netávana (netfíkn) meðal ungmenna í Evrópu (EU NET ADB). Markmið rannsóknarverkefnisins var að meta algengi og áhrifaþætti netávana meðal evrópskra ungmenna. Blönduðum rannsóknaraðferðum var beitt við gagnaöflun, spurningalistakönnun og hálfstöðluðum viðtölum við ungmenni sem mældust með netávana.Meginniðurstöður eru þær að allir þátttakendur í 9. og 10. bekk grunnskóla nota Netið og tvö af hverjum þremur gera það daglega eða nánast daglega. Strákar verja meiri tíma á Netinu en stelpur eða að meðaltali um tvær og hálfa klukkustund á dag á móti tveimur klukkustundum hjá stelpum. Um 1% þátttakenda í rannsókninni höfðu einkenni netávana og um 7% til viðbótar töldust vera í áhættuhópi vegna netávana. Nærri 60% foreldra settu ungmennunum sjaldan eða aldrei mörkhversu lengi þau máttu vera á Netinu. Ungmenni sem rætt var við í eigindlegum hluta rannsóknarinnar töldu sig almennt hafa stjórn á netnotkun sinni en mörg hver voru þó jafnframt á þeirri skoðun að netnotkun þeirra væri orðin meiri en eðlilegt gæti talist. Tengja mátti leiða, einmanaleika og flótta frá raunveruleikanum við netnotkun ungmennanna sem rætt var við í eigindlegumhluta rannsóknarinnar

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)