Opin vísindi

Líðan í lok vinnudags: Um starfsaðstæður leik- og grunnskólakennara

Líðan í lok vinnudags: Um starfsaðstæður leik- og grunnskólakennara


Title: Líðan í lok vinnudags: Um starfsaðstæður leik- og grunnskólakennara
Author: Sigursteinsdóttir, Hjördís   orcid.org/0000-0002-9974-2826
Date: 2018-12-31
Language: Icelandic
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
University of Akureyri
School: Viðskipta- og raunvísindasvið (HA)
School of Business and Science (UA)
Department: Viðskiptadeild (HA)
Faculty of Business Administration (UA)
Series: Netla;
ISSN: 1670-0244
DOI: 10.24270/serritnetla.2019.27
Subject: Grunnskólakennarar; Leikskólakennarar; Vinnuaðstaða; Streita; Teachers; Stress
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1696

Show full item record

Abstract:

Markmið rannsóknarinnar var að skoða líðan leik- og grunnskólakennara í lok vinnudags og starfsaðstæður þeirra til að komast að því hvaða þættir í starfsumhverfi þeirra ýmist skapa eða draga úr góðri líðan á vinnustað. Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar: (1) Hvernig leið leik- og grunnskólakennurum í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði? (2) Líður leik- og grunnskólakennurum betur eða verr í lok vinnudags en öðru starfsfólki sveitarfélaga? (3) Hvaða tengsl eru milli starfsaðstæðna leik- og grunnskólakennara og þess að vera stressaðir í lok vinnudags? (4) Hvaða tengsl eru milli starfsaðstæðna leik- og grunnskólakennara og þess að vera úrvinda í lok vinnudags? Rannsóknin er byggð á rafrænni spurningalistakönnun sem lögð var fyrir allt starfsfólk sveitarfélags á haustdögum 2016, eða 1566 manns. Svarhlutfallið var 70,2%. Leik- og grunnskólakennarar voru 45,2% svarenda í rannsókninni. Niðurstöðurnar sýna að 35,4% leik- og grunnskólakennara fannst þeir hafa verið mjög oft eða frekar oft stressaðir í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði og 49,7% fannst þeir hafa verið mjög eða frekar oft úrvinda í lok vinnudags síðastliðna þrjá mánuði. Sjá mátti að leik- og grunnskólakennarar voru í mun meira mæli en annað starfsfólk sveitarfélaga stressaðir og úrvinda í lok vinnudags (p < 0,001). Fram komu ýmist meðalsterk eða veik tengsl milli staðhæfinganna um starfsaðstæður og þess að vera stressaður og úrvinda í lok dags. Það þýðir að líðan þeirra leik- og grunnskólakennara sem upplifðu starfsaðstæður góðar var betri í lok vinnudags en þeirra sem upplifðu starfsaðstæður síðri. Sterkust voru tengslin milli þess að vera stressaður og úrvinda í lok vinnudags og að upplifa ójafnvægi milli vinnu og einkalífs, óánægju með stjórnun vinnustaðarins og almenna óánægju í starfinu. Niðurstöðurnar sýna mikilvægi þess að huga vel að streituvaldandi þáttum í starfsumhverfi leik- og grunnskólakennara og styrkja heilsuverndandi þætti í starfsumhverfinu, kennurum og nemendum til heilla.

Description:

Sérrit 2018: Menntakvika 2018

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)