Opin vísindi

NV-tree : a scalable disk-based high-dimensional index

NV-tree : a scalable disk-based high-dimensional index


Title: NV-tree : a scalable disk-based high-dimensional index
Author: Lejsek, Herwig   orcid.org/0000-0002-6598-7243
Advisor: Björn Þór Jónsson
Date: 2016-02
Language: English
University/Institute: Háskólinn í Reykjavík
Reykjavik University
School: Tölvunarfræðideild (HR)
School of Computer Science (RU)
Subject: Tölvunarfræði; Tölvufræði; Gagnavinnsla; Computer science; Data processing; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1177

Show full item record

Abstract:

 
This thesis presents the NV-tree (Nearest Vector tree), which addresses thespecific problem of efficiently and effectively finding the approximatek-nearest neighbors within large collections of high-dimensional data points.The NV-tree is a very compact index, as only six bytes are kept in the in-dex for each high-dimensional descriptor. It thus scales extremely well whenindexing large collections of high-dimensional descriptors. The NV-tree ef-ficiently produces results of good quality, even at such a large scale that theindices can no longer be kept entirely in main memory. We demonstrate thiswith extensive experiments presenting results from various collection sizesfrom 36 million up to nearly 30 billion SIFT (Scale Invariant Feature Trans-form) descriptors.We also study the conditions under which a nearest neighbour search pro-vides meaningful results. Following this analysis we compare the NV-tree toLSH (Locality Sensitive Hashing), the most popular method for -distancesearch, showing that the NV-tree outperforms LSH when it comes to theproblem of nearest neighbour retrieval. Beyond this analysis we also dis-cuss how the NV-tree index can be used in practise in industrial applicationsand address two frequently overlooked requirements: dynamicity—the abil-ity to cope with on-line insertions of new high-dimensional items into theindexed collection—and durability—the ability to recover from crashes andavoid losing the indexed data if a failure occurs. As far as we know, no othernearest neighbor algorithm published so far is able to cope with all threerequirements: scale, dynamicity and durability.
 
Í þessari ritgerð setjum við fram vísinn NV-tré (e. NV-tree) sem lausn áákveðnu afmörkuðu vandamáli: að finna, á hraðvirkan og markvirkan hátt,nálgun áknæstu nágrönnum í stóru safni margvíðra gagnapunkta. NV-tréðer mjög fyrirferðarlítill vísir, þar sem aðeins sex bæti eru geymd fyrir hvernmargvíðan lýsivektor (e. descriptor). NV-tréð skalast því mjög vel þegar þvíer beitt á stór söfn margvíðra lýsivektora. NV-tréð skilar góðum niðurstöðumá skömmum tíma, jafnvel þegar vísarnir komast ekki fyrir í minni. Viðsýnum fram á þetta með niðurstöðum tilrauna á söfnum sem innihalda frá 36milljónum upp í nærri 30 milljarða SIFT (e. Scale Invariant Feature Trans-form) lýsivektora. Við rannsökum einnig þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að leitað næstu nágrönnum skili merkingarbærum niðurstöðum. Í framhaldi afþeirri greiningu berum við NV-tréð saman við LSH (e. Locality SensitiveHashing), sem er vinsælasta aðferðin fyrir -fjarlægðarleit, og sýnum að NV-tréð er mun hraðvirkara en LSH. Til viðbótar við þessa greiningu ræðumvið hagnýtingu NV-trésins í iðnaði og uppfyllum tvær þarfir sem oft er litiðframhjá: breytileika (e. dynamicity)—getu til að höndla í rauntíma viðbæ-tur við lýsingasafnið—og varanleika (e. durability)—getu til að endurheimtavísinn og forðast gagnatap ef um tölvubilun er að ræða. Að því er við bestvitum, uppfyllir enginn annar þekktur vísir allar þessar þrjár þarfir: skalan-leika, breytileika og varanleika.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)