Opin vísindi

Obesity and dietary habits across the lifespan and risk of multiple myeloma and its precursor

Obesity and dietary habits across the lifespan and risk of multiple myeloma and its precursor


Title: Obesity and dietary habits across the lifespan and risk of multiple myeloma and its precursor
Alternative Title: Holdafar og mataræði á mismunandi æviskeiðum og tengsl við mergæxli og forstig þess
Author: Þórðardóttir, Maríanna
Advisor: Sigurður Yngvi Kristinsson
Date: 2019-02
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (UI)
ISBN: 978-9935-9421-8-0
Subject: Obesity; Diet; Monoclonal gammopathy of undetermined significance; Multiple myeloma; Population-based data; Offita; Mataræði; Mergæxli; Rannsóknir; Læknisfræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1152

Show full item record

Abstract:

 
Background and aim: Multiple myeloma is a malignant chronic B-cell disorder characterized by a monoclonal proliferation of plasma cells in the bone marrow. Almost all multiple myeloma cases are preceded by the premalignant state, monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS). The etiology of multiple myeloma and MGUS is to a large extent unknown, with age, sex, race, and family history as the most established risk factors. Obesity was recently acknowledged as the first identified modifiable risk factor for multiple myeloma, but results on other lifestyle-related factors, such as diet, are scarce and inconclusive. The overall aim of this thesis was to examine the impact of obesity and diet on MGUS as well as its effect on progression from MGUS to multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases. Materials and methods: Three papers form the foundation for this thesis, using data from the population-based AGES-Reykjavik Study (N=5,764). The AGESReykjavik Study is a continuation of the population-based Reykjavik Study (1967- 1996). It was initiated in 2002 and recruitment ended in 2006. Extensive data on numerous health related factors were collected, including various obesity assessments, diet history throughout the lifespan, and blood samples. In 2013 we screened all participants for MGUS and light-chain MGUS (LC-MGUS) in serum, using samples collected at study entry (2002-2006). The participants were followed prospectively from AGES-Reykjavik Study entry to March 2014 and information on multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases was collected from the Icelandic Cancer Registry. In study I we analyzed the association between 11 obesity measures and MGUS and LC-MGUS. We additionally analyzed its association with progression from MGUS/LC-MGUS to multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases. In study II we analyzed dietary intake from three different periods in life; adolescence (14-19 years), midlife (40-50 years), and late life intake at study entry, and its association with MGUS and LC-MGUS (adolescence and midlife) and progression from MGUS/LC-MGUS to multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases (late life). In study III we performed principal component analyzes to identify dietary patterns in adolescence and tested its association with MGUS and LC-MGUS. We used logistic regression when analyzing the associations between the exposures and MGUS/LC-MGUS and Cox proportional-hazard regression to test the effect of the exposures and risk of progression from MGUS/LC-MGUS and multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases. vi Results: Mean age of participants was 77 years (range 66-98). We identified 300 (5.2%) individuals with MGUS and 275 (4.8%) with LC-MGUS and during a medium of 8 years of follow-up, 18 of them progressed to multiple myeloma and 11 to other lymphoproliferative diseases. In study I we found none of our obesity exposures to be associated with MGUS or LC-MGUS, however we found that high midlife BMI (≥ 25 kg/m2), derived from the Reykjavik Study data, increased risk of progressing from MGUS/LC-MGUS to multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases (hazard ratio [HR] = 2.66, 95% confidence interval [CI] 1.17-6.05). In study II we found that adolescent fruit intake and midlife whole wheat bread intake was inversely associated with MGUS (odds ratio [OR] = 0.62, 95% CI 0.41-0.95 and OR = 0.75, 95% CI 0.57-0.99, respectively) and that late life fruit intake reduced risk of progressing from MGUS/LC-MGUS to multiple myeloma and other lymphoproliferative diseases (HR = 0.45, 95% CI 0.21-0.96). In study III we identified two dietary patterns and labelled them, based on their intake characteristics, as Traditional early 20th century diet (salted or smoked meat and fish, blood and liver sausage, rye bread, milk and milk products, oatmeal, potatoes) and Healthy diet (fruit, vegetables, fish on bread or in salad). We found that the Traditional early 20th century diet was inversely associated with both MGUS and LC-MGUS (OR = 0.68 95% CI 0.50-0.93 and OR = 0.67, 95% CI 0.49-0.92, respectively). Conclusion: The results of our studies suggest that diet plays a role in the etiology of MGUS and multiple myeloma. They additionally suggest that BMI is a risk factor for progression from MGUS/LC-MGUS to multiple myeloma and related diseases. These findings indicate a potential role of behavioral and environmental factors in myelomagenesis and that the risk of multiple myeloma can be modified by taking favorable lifestyle related decisions.
 
Inngangur: Mergæxli er ólæknandi krabbamein í beinmerg sem upprunnið er í mótefnamyndandi plasmafrumum. Forstig mergæxlis kallast góðkynja einstofna mótefnahækkun (e. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) og einkennist af hækkun á einstofna mótefni í blóði án þess að skilmerkjum um mergæxli eða aðra tengda sjúkdóma sé að ræða. Orsök MGUS og mergæxlis er að miklu leyti óþekkt en þekktir áhættuþættir eru aldur, kyn, kynþáttur og fjölskyldusaga. Mergæxli bættist nýlega í hóp þeirra krabbameina sem talið er að offita hafi áhrif á en rannsóknir á áhrifum annarra lífsstílstengdra þátta á mergæxli eru fáar og eru niðurstöður þeirra ekki afgerandi. Meginmarkmið þessarar ritgerðar var að kanna áhrif offitu og mataræðis á MGUS og framþróun yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma. Efniviður og aðferðir: Þrjár vísindagreinar liggja að baki þessari ritgerð og notast var við gögn úr Öldrunarrannsókn Hjartaverndar (N=5.764). Öldrunarrannsóknin, sem hófst árið 2002 og lauk í byrjun árs 2006, er framhaldsrannsókn af hinni lýðgrunduðu Reykjavíkurrannsókn sem hófst árið 1967. Í Öldrunarrannsókninni var miklum upplýsingum um þátttakendur safnað. Meðal annars voru framkvæmdar ýmsar mælingar á holdafari, upplýsingum safnað um mataræði á þremur mismunandi æviskeiðum og tekin blóðsýni. Árið 2013 skimuðum við fyrir MGUS og MGUS af völdum léttra keðja (LC-MGUS) og notuðum til þess fyrrnefnd blóðsýni. Þátttakendum var fylgt eftir til ársins 2014 og upplýsingum um mergæxli og tengda sjúkdóma var safnað úr Krabbameinsskrá. Í rannsókn I skoðuðum við samband 11 holdafarsmælinga og MGUS og LCMGUS. Til viðbótar þá skoðuðum við hvort niðurstöður þessara mælinga tengdust aukinni áhættu á framþróun úr MGUS/LC-MGUS yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma. Í rannsókn II skoðuðum við mataræði á þremur mismunandi æviskeiðum; á unglingsárum (14-19 ára), á miðjum aldri (40-50 ára) og á eldri árum (við upphaf Öldrunarrannsóknarinnar), og samband þess við MGUS og LCMGUS (unglingsár og miður aldur) og framþróun yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma (eldri ár). Í rannsókn III var notast við meginþáttagreiningu (e. principal component analysis) til að bera kennsl á fæðumynstur á unglingsárunum. Við skoðuðum samband þessara fæðumynstra við MGUS og LC-MGUS. Við notuðum lógístíska aðhvarfsgreiningu þegar samband útsetninga við MGUS og LC-MGUS var kannað en Cox-líkan til að skoða áhrif útsetninga á framþróun úr MGUS/LC-MGUS yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma. Niðurstöður: Meðalaldur þátttakenda var 77 ár (spönn 66-98). Alls greindust 300 (5.2%) einstaklingar með MGUS og 275 (4.8%) með LC-MGUS, þar af greindust 18 með mergæxli og 11 til viðbótar með aðra tengda sjúkdóma á eftirfylgdartímanum, sem var að meðaltali var 8 ár. Í rannsókn I fannst ekkert samband á milli holdafarsmælinganna og MGUS eða LC-MGUS en við fundum að þeir sem voru með háan líkamsþyngdarstuðul (≥ 25 kg/m2 ) á miðjum aldri voru í aukinni áhættu á framþróun úr MGUS/LC-MGUS yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma (hazard ratio [HR] = 2.66, 95% confidence interval [CI] 1.17-6.05). Í rannsókn II fundust neikvæð tengsl á milli MGUS og ávaxtaneyslu á unglingsárum (odds ratio [OR] = 0.62, 95% CI 0.41-0.95) og neyslu á heilhveitibrauði á miðjum aldri (OR = 0.75, 95% CI 0.57-0.99). Til viðbótar þá fundum við að aukin ávaxtaneysla á eldri árum minnkaði áhættuna á framþróun úr MGUS/LC-MGUS yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma (HR = 0.45, 95% CI 0.21-0.96). Tvö fæðumynstur mynduðust í meginhlutagreiningunni í rannsókn III, annað einkenndist af mikilli inntöku af söltuðu og reyktu kjöti og fiski, innmat, rúgbrauði, mjólk, hafragraut og kartöflum (gamla íslenska mataræðið) en hitt einkenndist af mikilli inntöku af ávöxtum, grænmeti og fiski sem álegg eða í salat. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem skoruðu hátt á fyrra fæðumynstrinu voru ólíklegri til að greinast með MGUS (OR = 0.68, 95% CI 0.50-0.93) og LC-MGUS (OR = 0.67, 95% CI 0.49-0.92) síðar á ævinni. Ályktun: Niðurstöður þessara lýðgrunduðu rannsókna benda til þess mataræði spili hlutverk bæði í þróun MGUS og framþróun yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma. Einnig benda þær til þess að líkamsþyngdarstuðull á miðjum aldri sé áhættuþáttur fyrir framþróun úr MGUS/LC-MGUS yfir í mergæxli og tengda sjúkdóma. Þessar niðurstöður gefa til kynna að hegðunar- og umhverfisþættir eigi þátt í þróun mergæxlis og undirstrika mikilvægi þess að taka heilsusamlegar ákvarðanir er varða lífsstíl.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)