Opin vísindi

Open, Flexible and Distance Education in a Nordic Context

Open, Flexible and Distance Education in a Nordic Context


Title: Open, Flexible and Distance Education in a Nordic Context
Alternative Title: Opið og sveigjanlegt fjarnám í norrænu samhengi
Author: Jakobsdóttir, Sólveig   orcid.org/0000-0002-4205-0888
Jóhannesdóttir, Sigurbjörg
Ossianninilson, Ebba
Köber, Ebba
Dalsgarð, John
Grubbe, Jörgen
Honkonen, Kaisa
Date: 2023-11-08
Language: English
Scope: 10352528
Department: Faculty of Subject Teacher Education
Faculty of Sociology, Anthropology and Folkloristics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4949

Show full item record

Citation:

 
Jakobsdóttir , S , Jóhannesdóttir , S , Ossianninilson , E , Köber , E , Dalsgarð , J , Grubbe , J & Honkonen , K 2023 , ' Open, Flexible and Distance Education in a Nordic Context ' , International Council for Open and Distance Education Conference , San José , Costa Rica , 6/11/23 - 10/11/23 .
 
conference
 

Abstract:

 
Þessi pallborðsumræða mun beinast að norrænu svæðisneti, NordFlexOn, fyrir opið, sveigjanlegt og fjarnám (OFDL), sem ICDE stofnaði árið 2019. Markmið netsins eru að greina mögulegar og núverandi áskoranir við innleiðingu og þróun OFDL á Norðurlöndunum; berjast fyrir hágæða OFDL; og auðvelda þverþjóðlegt samstarf og miðlun þekkingar sem byggir á starfsháttum og rannsóknum á OFDL um allt svæðið. Fjögur af þátttökulöndunum hafa haft landsamtök fyrir OFDL um árabil, en eitt land (Ísland) áformar að stofna slíkt samtök. Í kynningu okkar munum við kynna niðurstöður samanburðarrannsóknar á milli fjögurra norrænna samtaka, byggt á viðtölum við fulltrúa og greiningu á upplýsingum af vefsíðum samtakanna varðandi aðild, fjármál, markmið, netveru og viðburði, verkefni, útbreiðsluvirkni sem og áskoranir og árangur. Í pallborðinu munum við ræða hvernig þessar upplýsingar geta nýst þátttakendum NordFlexOn og öðrum svæðisbundnum netum eða landsamtökum til að innleiða og þróa OFDL og tengja saman nýtt menntakerfi um OFDL. Einnig mun umræðan einblína á ICDE Global Advocacy Campaign (GAC) fyrir opið, sveigjanlegt og fjarnám og hvernig NordFlexOn ætlar að vinna í samræmi við ICDE GAC í norrænu samhengi.
 
This panel discussion will focus on a Nordic regional network, NordFlexOn, for open, flexible and distance learning (OFDL) established by ICDE in 2019. The network goals are to identify potential and current challenges for OFDL implementation and development in the Nordic region; advocate for high quality OFDL; and facilitate cross-national collaboration and dissemination of practice- and research-based knowledge on OFDL across the region. Four of the participating countries have had national OFDL associations for years whereas one country (Iceland) plans to establish one. In our presentation we will report the results of a comparison study between the four Nordic associations based on interviews with representatives and analysis of information from the associations' websites regarding membership, finances, goals, online presence and events, projects, outreach activities as well as challenges and successes. In the panel we will discuss how the information can be of use to the NordFlexOn participants and other regional networks or national associations to implement and develop OFDL. and network in a new educational ecosystem on OFDL. Also the discussion will focus on the ICDE Global Advocacy Campaign (GAC) for Open, Flexible and Distance and how NordFlexOn plans to work inline with the ICDE GAC in the Nordic context.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)