Opin vísindi

Vaccine-preventable diseases in childhood, adolescence, and young adulthood in Iceland – rotavirus, meningococci, and influenza: Room for improvements?

Vaccine-preventable diseases in childhood, adolescence, and young adulthood in Iceland – rotavirus, meningococci, and influenza: Room for improvements?


Title: Vaccine-preventable diseases in childhood, adolescence, and young adulthood in Iceland – rotavirus, meningococci, and influenza: Room for improvements?
Alternative Title: Sjúkdómar sem fyrirbyggja má með bólusetningum hjá börnum, unglingum og ungu fólki á Íslandi – rótaveira, meningókokkar og inflúensa: Er þörf á umbótum?
Author: Kristinsdóttir, Íris
Advisor: Ásgeir Haraldsson, Valtýr Stefánsson Thors
Date: 2023-10
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (UI)
ISBN: 978-9935-9732-2-1
DOI: 0000-0002-8869-9332
Subject: Bólusetningar; Doktorsritgerðir; Vaccinations; Rotavirus; Neisseria meningitidis; Inflúensa; Börn; Unglingar
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4520

Show full item record

Abstract:

 
Vaccines are among the most important medical discoveries ever made and are the cornerstone of public health interventions. Public health authorities must be attentive to the local epidemiology of infectious diseases and the benefits of changing the immunisation schedule and introducing new vaccines into the national immunisation programmes. The aims of the thesis were to assess whether changes and improvements are needed to the Icelandic national immunisation programme regarding immunisations against rotavirus, Neisseria meningitidis and influenza. The thesis is comprised of four studies. In study I, the disease burden of rotavirus in young children in Iceland was assessed, as well as the cost-effectiveness of including rotavirus vaccinations in the national immunisation programme in Iceland. A two-year prospective study was conducted. Children under the age of six attending a paediatric emergency department with acute gastroenteritis were recruited. Stool samples were collected from participants, as well as information about the total duration of symptoms, the need for treatment in the emergency department and for hospital admissions, the number of days parents missed from work etc. Parents were also asked about their opinion on rotavirus vaccinations. Study I showed that rotavirus is the most common virus causing acute gastroenteritis leading to emergency department visits in young children in Iceland. Rotavirus causes a significant disease burden on young children, their parents, and the health care system. A substantial loss of productivity is attributable to rotavirus acute gastroenteritis, leading to considerable societal costs. The addition of a rotavirus vaccine to the national immunisation programme would be cost-effective and most parents are in favour of it. We conclude that rotavirus vaccines should be added to the national immunisation programme. Study II assessed the prevalence of asymptomatic meningococcal carriage in children, adolescents and young adults in Iceland, the prevalence of meningococcal capsular groups in colonisation and the duration of colonisation. Nasopharyngeal swabs were collected from 1–6-year-old children in daycare centres and oropharyngeal swabs from 15–16-year-old adolescents and 18–20-year-old young adults in the spring of 2019. Of 460 children, none carried meningococci. The colonisation prevalence was 0.5% among adolescents (1/197) and 6.5% among young adults (34/525). Non-groupable meningococci were most common in colonisation (26/35 carriers), followed by MenB (6/35 carriers). Two participants carried MenY and one carried MenW. No carriage of MenC, the group that is currently vaccinated against in Iceland, was detected. The longest duration of carriage was 21 months (from the first positive swab to the last positive swab). Meningococcal isolates from successive swabs from the same carrier were closely related, indicating a prolonged carriage with the same strain. Study II shows that meningococcal colonisation prevalence, especially of capsulated meningococci, is low in Iceland. Considering both the low colonisation prevalence and low incidence of invasive meningococcal disease, we conclude that changes in meningococcal vaccination strategies in the national immunisation programme are not currently needed. In study III, the humoral and cellular immune responses to influenza vaccinations were assessed in adolescents with obesity compared to adolescents with normal weight. Thirty adolescents with obesity and thirty adolescents with normal weight were recruited. The participants were vaccinated with a tetravalent influenza vaccine. Venous blood samples were collected before vaccination and again four weeks after vaccination. The results of study III show that both humoral and cellular immune responses to influenza vaccination are similar in adolescents with obesity and adolescents with normal weight. Therefore, changes are not needed to influenza vaccination methods for adolescents with obesity. Study IV assessed the influenza vaccine uptake in pregnant women in the ten influenza seasons 2010-2020, and the burden of influenza on pregnant women and their infants. The influenza vaccine uptake ranged from 6.2% in 2011-2012 to 37.5% in 2019-2020. Vaccinations against influenza in pregnancy protect pregnant women and their infants in the season of vaccination and provide probable protection for infants <6 months of age. The uptake of influenza vaccinations among pregnant women was suboptimal. Initiatives are needed to increase awareness about the safety and the benefits of influenza vaccinations, to increase influenza vaccine uptake and protect these vulnerable groups against influenza.
 
Bólusetningar eru meðal merkustu uppgötvana í sögu læknavísindanna. Með þeim hefur fjölmörgum lífum verið bjargað og hafa áður skæðir smitsjúkdómar nánast horfið eftir tilkomu bólusetninga. Mikilvægt er að heilbrigðisyfirvöld séu vel vakandi fyrir tilkomu nýrra bóluefna, sem og breytingum á faraldsfræði smitsjúkdóma sem kallað gætu á breytingar á bólusetningarskema. Þar að auki er afar mikilvægt að almenn þátttaka í bólusetningum sé góð og að þeir hópar sem eru í mestri hættu á að veikjast alvarlega séu verndaðir eins og hægt er. Markmið doktorsverkefnisins var að meta hvort þörf sé á umbótum á bólusetningum á Íslandi, með tilliti til bólusetninga gegn rótaveiru, meningókokkum og inflúensu. Doktorsverkefnið samanstendur af fjórum rannsóknum. Rannsókn I fjallaði um sjúkdómsbyrði rótaveiru hjá ungum börnum á Íslandi og kostnaðarhagkvæmni þess að bæta rótaveirubólusetningum við íslenskt bólusetningarskema. Framskyggn, tveggja ára rannsókn var gerð á Bráðamóttöku Barnaspítala Hringsins. Börnum undir sex ára aldri sem leituðu þangað vegna bráðra garnasýkinga var boðin þátttaka í rannsókninni. Saursýnum var safnað frá þátttakendum og upplýsingum safnað um heildarlengd veikinda, þörf á meðferð á bráðamóttöku barna og innlögn á sjúkrahús, dagafjölda sem foreldrar misstu frá vinnu og fleira. Foreldrar voru einnig spurðir um afstöðu sína til rótaveirubólusetninga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að rótaveira er algengasta veiran í bráðum garnasýkingum hjá ungum börnum sem leiðir til komu á bráðamóttöku barna. Rótaveira veldur umtalsverðri sjúkdómsbyrði á ung börn, foreldra þeirra og heilbrigðiskerfið, sem leiðir til töluverðs vinnutaps foreldra. Vinnutapið er stærsti samfélagslegi kostnaðurinn sem hlýst af bráðum garnasýkingum af völdum rótaveiru. Meirihluti foreldra er hlynntur notkun rótaveirubóluefna, auk þess sem rótaveirubólusetningar á Íslandi væru kostnaðarhagkvæmar. Við ályktum sem svo að bæta ætti rótaveirubólusetningum í bólusetningarskema barna á Íslandi. Markmið rannsóknar II var að meta algengi einkennalausrar meningókokka-sýklunar í þremur aldurshópum (hjá leikskólabörnum, 10. bekkingum og menntaskólanemum á aldrinum 18-20 ára), kortleggja algengi mismunandi hjúpgerða meningókokka í einkennalausri sýklun og hve lengi iv sýklun meningókokka varir. Nefkoksstrokum var safnað frá leikskólabörnum og hálsstrokum frá 10. bekkingum og menntaskólanemum á vormánuðum 2019. Engir meningókokkar greindust í 460 sýnum frá leikskólabörnum. Af sýnum frá 10. bekkingum var eitt jákvætt fyrir meningókokkum (1/197, 0,5%) og 34 frá menntaskólanemum (34/525, 6,5%). Flestir meningókokkar sem greindust voru óhjúpaðir (hjá 26/35 berum). Af hjúpuðum meningókokkum voru meningókokkar B algengastir (hjá 6/35 berum). Tveir einstaklingar báru meningókokka Y og einn meningókokka W. Enginn greindist með meningókokka C, þá týpu sem bólusett er gegn á Íslandi. Lengsta tímalengd sýklunar í rannsókninni var 21 mánuður (frá fyrsta jákvæða sýni til síðasta jákvæða sýnis). Meningókokkar sem greindust við endurteknar sýnatökur í langvarandi sýklun voru náskyldir, sem bendir til viðvarandi sýklunar með sama stofni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að beratíðni meningókokka, sérstaklega hjúpaðra meningókokka, er lág á Íslandi. Í ljósi þess að nýgengi ífarandi meningókokkasýkinga er einnig lágt er ekki þörf á breytingum á bólusetningum gegn meningókokkum á Íslandi að svo stöddu. Í rannsókn III var vessabundið og frumubundið ónæmissvar við inflúensubólusetningu borið saman á milli unglinga með offitu og unglinga í kjörþyngd. Þrjátíu unglingar með offitu og þrjátíu unglingar í kjörþyngd tóku þátt í rannsókninni. Þátttakendur voru bólusettir með fjórgildu inflúensubóluefni. Blóðprufur voru teknar fyrir bólusetningu og aftur fjórum vikum eftir bólusetningu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að bæði vessabundin og frumubundin svörun við inflúensubólusetningu sé sambærileg á milli hópanna tveggja og því ekki þörf á breytingum á inflúensubólusetningum unglinga með offitu. Rannsókn IV fjallaði um inflúensubólusetningar barnshafandi kvenna yfir tíu inflúensu-tímabil og sjúkdómsbyrði inflúensu hjá barnshafandi konum og ungbörnum þeirra. Rannsóknin náði til inflúensu-tímabilanna 2010-2020. Bólusetningarhlutfallið var lægst 6,2% á inflúensu-tímabilinu 2011-2012 en hækkaði yfir tímabilið og var hæst 37,5% á tímabilinu 2019-2020. Inflúensubólusetning á meðgöngu er verndandi gegn inflúensu á viðkomandi inflúensu-tímabili en virkni bóluefnisins var 34-100% eftir tímabilum. Inflúensubólusetning á meðgöngu ver einnig ungbörn gegn inflúensu á því tímabili sem móðir er bólusett og veitir líklega vernd gegn inflúensu á fyrstu sex mánuðum lífs.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)